Blog

Zneužitie Letníc proti Izraelu

Generálny sekretár svetovej rady cirkví Rev. Dr. Olav Fykse Tveit vyzval pri príležitosti tohtoročných Letníc (príchodu Svätého Ducha) všetky cirkvi k...

Generálny sekretár svetovej rady cirkví Rev. Dr. Olav Fykse Tveit vyzval pri príležitosti tohtoročných Letníc (príchodu Svätého Ducha) všetky cirkvi k...

Dôvod na radosť

Pri svojej práci chodím často aj na miesta, ktoré sú dobre strážené súkromnými bezpečnostnými službami, alebo políciou. Na recepcii nadnárodnej spoloč...

Pri svojej práci chodím často aj na miesta, ktoré sú dobre strážené súkromnými bezpečnostnými službami, alebo políciou. Na recepcii nadnárodnej spoloč...

Guido F. Canale: Iba simulácia súdneho procesu

Autorom nasledujúceho textu je cirkevný právnik Guido F. Canale, ktorý prináša analýzu motu propria "Come una madre amorevole" o odvolávaní biskupov. Text uvádzam ako doplnenie svojej reakcie na rozhovor bývalého nuncia M. Giordana pre TKKBS.

Autorom nasledujúceho textu je cirkevný právnik Guido F. Canale, ktorý prináša analýzu motu propria "Come una madre amorevole" o odvolávaní biskupov. Text uvádzam ako doplnenie svojej reakcie na rozhovor bývalého nuncia M. Giordana pre TKKBS.

Kardinál Sarah: Obráťte sa!

Novinku kardinála Saraha Sila ticha som si vzala na desaťdňový rehabilitačný pobyt do nemocnice: reku, zhltnem, spracujem a potom si ešte dožičím aj r...

Novinku kardinála Saraha Sila ticha som si vzala na desaťdňový rehabilitačný pobyt do nemocnice: reku, zhltnem, spracujem a potom si ešte dožičím aj r...

Vyrieši decentralizácia krízu dôvery v demokratický politický systém?

Pojem decentralizácie a regionalizácie Slovenska sa pomaly začína odklínať. Dokonca sa už objavujú aj názory, že správne uchopená decentralizácia štátu sa môže stať novou veľkou témou slovenskej politiky.

Pojem decentralizácie a regionalizácie Slovenska sa pomaly začína odklínať. Dokonca sa už objavujú aj názory, že správne uchopená decentralizácia štátu sa môže stať novou veľkou témou slovenskej politiky.