Minimalizmus a povrchnosť vo viere

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mt 5, 17 – 37) prináša ďalší úryvok z Ježišovej reči na vrchu. Matúš napísal svoje evanjelium pre kresťanov poch...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mt 5, 17 – 37) prináša ďalší úryvok z Ježišovej reči na vrchu. Matúš napísal svoje evanjelium pre kresťanov poch...

František Trstenský František Trstenský 14. 02. 2020
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Kresťan sa nemá predvádzať, ale svietiť

Evanjeliový text najbližšej nedele (Mt 5, 13 -16) podáva krátky úryvok z 5. kapitoly Matúšovho evanjelia, ktorá je súčasťou tzv. Ježišovej reči na vrc...

Evanjeliový text najbližšej nedele (Mt 5, 13 -16) podáva krátky úryvok z 5. kapitoly Matúšovho evanjelia, ktorá je súčasťou tzv. Ježišovej reči na vrc...

František Trstenský František Trstenský 07. 02. 2020
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Byť svetlom nádeje, i keď sa svet posmieva

Evanjeliový úryvok sviatku Obetovania Pána (Lk 2, 22 – 40) sa odohráva v Jeruzaleme na najsvätejšom mieste židovského náboženstva. V osobe Ježiša Kris...

Evanjeliový úryvok sviatku Obetovania Pána (Lk 2, 22 – 40) sa odohráva v Jeruzaleme na najsvätejšom mieste židovského náboženstva. V osobe Ježiša Kris...

František Trstenský František Trstenský 31. 01. 2020
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Odkresťančovanie je výzvou

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mt 4, 12 – 23) opisuje začiatok Ježišovej verejnej činnosti a povolanie prvých učeníkov. V Cirkvi sa tento deň s...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mt 4, 12 – 23) opisuje začiatok Ježišovej verejnej činnosti a povolanie prvých učeníkov. V Cirkvi sa tento deň s...

František Trstenský František Trstenský 24. 01. 2020
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Aby sme vydávali svedectvo

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Jn 1, 29 - 34) podáva svedectvo Jána Krstiteľa o Ježišovi Kristovi ako o Božom Baránkovi.

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Jn 1, 29 - 34) podáva svedectvo Jána Krstiteľa o Ježišovi Kristovi ako o Božom Baránkovi.

František Trstenský František Trstenský 17. 01. 2020
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Splniť všetko, čo je spravodlivé

Evanjeliový úryvok sviatku krstu Krista Pána (Mt 3, 13 – 17) prináša opis Ježišovho krstu v rieke Jordán. Touto nedeľou sa zároveň končí vianočné obdo...

Evanjeliový úryvok sviatku krstu Krista Pána (Mt 3, 13 – 17) prináša opis Ježišovho krstu v rieke Jordán. Touto nedeľou sa zároveň končí vianočné obdo...

František Trstenský František Trstenský 10. 01. 2020
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Úžas zo stretnutia s Bohom

Evanjeliový úryvok slávnosti Zjavenia Pána (Mt 2, 1 – 12) podáva príbeh o návšteve mudrcov, ktorí sa prišli pokloniť novonarodenému židovskému kráľovi...

Evanjeliový úryvok slávnosti Zjavenia Pána (Mt 2, 1 – 12) podáva príbeh o návšteve mudrcov, ktorí sa prišli pokloniť novonarodenému židovskému kráľovi...

František Trstenský František Trstenský 05. 01. 2020
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Večné Slovo medzi nami

Evanjeliový úryvok Druhej nedele po narodení Pána (Jn 1, 1 – 18) ponúka úvodný hymnus Jánovho evanjelia, tzv. prológ.

Evanjeliový úryvok Druhej nedele po narodení Pána (Jn 1, 1 – 18) ponúka úvodný hymnus Jánovho evanjelia, tzv. prológ.

František Trstenský František Trstenský 03. 01. 2020
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Porozumieť Božiemu konaniu

Evanjeliový úryvok na novoročnú slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Lk 2, 16 – 21) rozpráva o návšteve pastierov v Betleheme.

Evanjeliový úryvok na novoročnú slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Lk 2, 16 – 21) rozpráva o návšteve pastierov v Betleheme.

František Trstenský František Trstenský 30. 12. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Boh vždy prekvapí

Evanjeliový úryvok na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (Mt 2, 13 – 15. 19 - 23) podáva príbeh úteku Svätej rodiny do Egypta.

Evanjeliový úryvok na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (Mt 2, 13 – 15. 19 - 23) podáva príbeh úteku Svätej rodiny do Egypta.

František Trstenský František Trstenský 27. 12. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.