Čítať znamenia čias

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 21, 5 – 19) ponúka Ježišovu predpoveď zničenia Jeruzalema a povzbudenia k vytrvalosti uprostred prenasledovan...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 21, 5 – 19) ponúka Ježišovu predpoveď zničenia Jeruzalema a povzbudenia k vytrvalosti uprostred prenasledovan...

František Trstenský František Trstenský 15. 11. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Večný život je zásadná téma nášho života

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 20, 27 – 38) približuje teologickú dišputu medzi Ježišom a saducejmi ohľadom života vo večnosti.

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 20, 27 – 38) približuje teologickú dišputu medzi Ježišom a saducejmi ohľadom života vo večnosti.

František Trstenský František Trstenský 08. 11. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Túžba vidieť Krista prekonáva prekážky

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 19, 1 – 10) opisuje Ježišovu návštevu v dome mýtnika Zacheja v Jerichu. Ježišova prítomnosť úplne zmenila Zac...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 19, 1 – 10) opisuje Ježišovu návštevu v dome mýtnika Zacheja v Jerichu. Ježišova prítomnosť úplne zmenila Zac...

František Trstenský František Trstenský 01. 11. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Vstupná brána k svätosti

Evanjeliový úryvok slávnosti Všetkých svätých (Mt 5, 1 – 12) ponúka Ježišove blahoslavenstvá. Cez blahoslavenstvá sa vstupuje do centra náuky, kde Jež...

Evanjeliový úryvok slávnosti Všetkých svätých (Mt 5, 1 – 12) ponúka Ježišove blahoslavenstvá. Cez blahoslavenstvá sa vstupuje do centra náuky, kde Jež...

František Trstenský František Trstenský 31. 10. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Elitárstvo pred Bohom

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 18, 9 – 14) ponúka Ježišovo podobenstvo, ktorým varuje pred pýchou a aroganciou voči druhým.

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 18, 9 – 14) ponúka Ježišovo podobenstvo, ktorým varuje pred pýchou a aroganciou voči druhým.

František Trstenský František Trstenský 25. 10. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

S odvahou a dôveru k Otcovi

Evanjeliový úryvok najlbižšej nedele (Lk 18, 1 – 8) prináša podobenstvo, ktorým Pán Ježiš názorne povzbudzuje k vytrvalosti v modlitbe.

Evanjeliový úryvok najlbižšej nedele (Lk 18, 1 – 8) prináša podobenstvo, ktorým Pán Ježiš názorne povzbudzuje k vytrvalosti v modlitbe.

František Trstenský František Trstenský 18. 10. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Neplatí pravidlo väčšiny, ale pravidlo Božej vôle

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 17, 11 – 19) ponúka príbeh uzdravenia desiatich malomocných. Vďačnosť však prejavil iba jeden z nich.

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 17, 11 – 19) ponúka príbeh uzdravenia desiatich malomocných. Vďačnosť však prejavil iba jeden z nich.

František Trstenský František Trstenský 11. 10. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Nie sme pánmi, ale sluhami

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 17, 5 – 10) ponúka podobenstvo, ktorým Pán Ježiš približuje, aký postoj majú učeníci zaujať k službe ohlasova...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 17, 5 – 10) ponúka podobenstvo, ktorým Pán Ježiš približuje, aký postoj majú učeníci zaujať k službe ohlasova...

František Trstenský František Trstenský 04. 10. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Svätý Otec ustanovil Nedeľu Božieho slova

V deň spomienky na svätého Hieronyma, ktorá pripadá na 30. september, vydal Svätý Otec František apoštolský list, ktorým ustanovil 3. cezročnú nedeľu...

V deň spomienky na svätého Hieronyma, ktorá pripadá na 30. september, vydal Svätý Otec František apoštolský list, ktorým ustanovil 3. cezročnú nedeľu...

František Trstenský František Trstenský 30. 09. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Boh je všímavý. A čo ty?

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 16, 19 - 31) ponúka Ježišovo podobenstvo o boháčovi a Lazárovi. Je to varovanie pred nevšímavosťou a ľahostaj...

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 16, 19 - 31) ponúka Ježišovo podobenstvo o boháčovi a Lazárovi. Je to varovanie pred nevšímavosťou a ľahostaj...

František Trstenský František Trstenský 27. 09. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.