František Trstenský

František Trstenský

Katolícky kňaz, prednáša Nový zákon na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule.

  Strana 1

  Blog
  Nehašterme sa, ale budujme jednotu
  Nehašterme sa, ale budujme jednotu

  Ponúkam ešte niektoré podnety k prvému čítaniu najbližšej nedele (Sk 1, 12 - 14), ktoré krátkym a výstižným spôsobom charakterizuje zloženie a život prvej komunity Ježišových učeníkov.

  Blog
  Ďakujeme!
  Ďakujeme!

  Uplynulo už viac ako 30 rokov odvtedy, ako Ján Pavol II. zverejnil apoštolský list Mulieris dignitatem o dôstojnosti a povolaní ženy (1988). Tento list považujem za jednu z najvznešenejších a najhlbších úvah v dejinách ľudstva na túto tému.

  Blog
  Voňať po ovciach
  Voňať po ovciach

  Evanjeliový úryvok Štvrtej veľkonočnej nedele (Jn 10, 1 - 10) prináša Ježišov obraz pastiera a ovčínca. Dnešná nedeľa je dňom modlitieb za nové kňazské povolania.

  Strana 1