Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
17. apríl 2021

Iba srdce, v ktorom vládne pokoj, môže rozumieť

Evanjeliový úryvok 3. veľkonočnej nedele (Lk 24, 35-48) približuje ďalšie zjavenie sa vzkrieseného Pána svojim učeníkom.
Iba srdce, v ktorom vládne pokoj, môže rozumieť

Počas Ježišovej pozemskej existencie boli apoštoli svedkami, ako vzkriesil niektorých k životu (Jairova dcéra, naimský mládenec, Lazár). Všetci z nich sa však vrátili do reálií tohto sveta. Teraz však čelia niečomu úplne novému. Ten, kto sa pred nimi zjavil, je ten istý Ježiš, s ktorým zažili tri roky učeníctva. A predsa pred nimi stojí v novej dimenzii, s ktorou človek nemá skúsenosť. Preto bude potrebné, aby im Boží Syn otvoril myseľ, aby porozumeli slovám Písma. 

Boží projekt záchrany

Jedenástim vystrašeným a pochybujúcim apoštolom Pán Ježiš ukazuje, že všetko má zmysel, pretože je to súčasťou Božieho spasiteľného plánu daného Písmom, tzn. samotným Bohom. V tomto svetle utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie nie sú zlyhaním projektu, ale jeho naplnením, pretože aj v smrti je zapísané Slovo spásy.

Utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie nie sú zlyhaním projektu, ale jeho naplnením, pretože aj v smrti je zapísané Slovo spásy. Zdieľať

Všimnime si, aký plán zanechal Otec prostredníctvom Syna nám, svojim deťom. Je to plán záchrany pre všetky národy, ale predovšetkým pre deti, ktoré opustili Otcov dom (prečítaj podobenstvo o márnotratnom synovi v Lk 15); pre tých, ktorí sú verejnými hriešnikmi ako aj pre farizejov, ktorí sa považujú za spravodlivých, zatiaľ čo ostatnými pohŕdajú (čítaj o Ježišovej návšteve v dome farizeja Šimona v Lk 7); pre bohatých, ktorí hromadili pre seba (čítaj podobenstvo o boháčovi a Lazárovi v Lk 16); aj pre zločincov na kríži (čítaj Lk 23) ... Boh v Ježišovi Kristovi každému dáva nový začiatok.

Reálnosť Krista a jeho evanjelia

Pozrite! Dotknite sa! Máte niečo na jedenie?Apoštoli nemajú videnie anjelov, ako Mária, ku ktorej prišiel anjel Gabriel pri zvestovaní. Nie je to zjavenie Božej slávy, aké zažil v Starom zákone Mojžiš na vrchu Sinaj. Pán Ježiš oslovuje apoštolov tými najbežnejšími znameniami každodenných potrieb.  Boží Syn chce vstúpiť do nášho konkrétneho osobného života, aby sme ho uznali ako jeho súčasť. Evanjelium nie je duchom, mátohou, ale skalou, na ktorej máme stavať a prameňom, z ktorého máme piť. 

Spoločné jedenie je najvýrečnejším znakom znovuobjaveného spoločenstva, ktoré spája a zachováva a zveľaďuje život.  Zdieľať

Ježiš nie je duch, má mäso a krv ako my. Toto malé znamenie ryby, ktoré videli apoštoli, spomenie autor Skutkov apoštolov: Boh ho tretieho dňa vzkriesil a dal mu, aby sa zjavil nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred určil, nám, čo sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili.“ (Sk 10, 40-41) Kristus nežiada pôst pre neho, ale spolu s apoštolmi stoluje, pretože prijímanie potravy je znakom života. Spoločné jedenie je najvýrečnejším znakom znovuobjaveného spoločenstva, ktoré spája a zachováva a zveľaďuje život. 

Otvorená myseľ i srdce

Ježišovo prvé slovo znie: Pokoj vám! Je to vyrovnanosť ducha, ktorá nám umožňuje porozumieť si navzájom, vniesť svetlo do našich vzťahov svetlo, spoznať Pána. Iba srdce, v ktorom vládne pokoj, môže rozumieť. Až potom Pán otvoril svojim učeníkom Písmo. Doteraz chápali iba to, čo bolo pohodlné, iba to, čo ich utvrdzovalo v ich pohľadoch. Keď cítime zmätok v srdci, je dobré sa zastaviť, zostať ticho, nehovoriť, ale počúvať. 

Apoštoli a spolu s nimi aj veriaci všetkých generácií nesieme zodpovednosť za Ježišovo dielo. Zdieľať

Posledná veta v nedeľnom evanjeliu znie: „Vy ste toho svedkami“. Apoštoli a spolu s nimi aj veriaci všetkých generácií nesieme zodpovednosť za Ježišovo dielo. Nejde len o vyučovanie. Svojím životom a správaním vydávajme svedectvo o tom, že sme skutočne praví učeníci Božieho Syna.

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.