Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
22. máj 2021

Cirkev nie je systém, ale spoločenstvo

Evanjeliový úryvok slávnosti Zoslania Ducha Svätého (Jn 15, 26 - 27; 16, 12 - 15) podáva slová Pána Ježiša pri poslednej večeri o Duchu pravdy, ktorého pošle od Otca.
Cirkev nie je systém, ale spoločenstvo

Prvá vec, ktorú Duch Svätý robí, je vydať svedectvo o Ježišovi. Duch nie je duchovná bytosť bez definície. Nie! Je to Duch pravdy, ktorý pochádza od Otca, bude poslaný samotným Ježišom a uvedie nás do plnej pravdy (Jn 16, 13). Plnou pravdou je sám Ježiš, ktorý povedal: „Ja som cesta, pravda a život!“ (Jn 14, 6)

Bude pre nich priateľom, sprievodcom , tešiteľom a obhajcom. Zdieľať

Vzťah bratov a sestier

Zoslanie Ducha Svätého sa zvykne nazývať aj „zrodením“ Cirkvi. Byť Cirkvou znamená byť v spoločenstve Ducha Svätého. Je to niečo  odlišné ako „systém“, či „firma“. Pretože systém potrebuje byrokratov a úradníkov, ktorí majú hodnotu, len kým sú použiteľní, potom ich nahradia inými. Avšak Cirkev je spoločenstvom, je to vzťah bratov a sestier, v ktorom členovia žijú Ježišovo evanjelium a potvrdzujú ho životom, prejavujú si vzájomnú úctu a prijatie.

Nové stvorenie

Paraklét, ktorého Ježiš prisľubuje učeníkom, je podľa etymológie tohto pojmu - tým, ktorý je vzývaný a stojí vedľa učeníkov po Ježišovom odchode. Bude pre nich priateľom, sprievodcom, tešiteľom a obhajcom. Povedie ich k pochopeniu Božej pravdy, bude ich brániť pred obvineniami sveta, bude ich chrániť a podporovať na ich ceste. Toto je nádherné posolstvo Turíc. Tam, kde prebýva Duch, je všetko znovu stvorené. Sily chaosu a hriechu sú porazené a nastáva nové stvorenie. Vzkriesený Ježiš dýchol na učeníkov so slovami „Prijmite Ducha Svätého.“ (Jn 20, 22) Toto gesto pripomína Boží dych Adamovi, keď sa človek stal živou bytosťou (Gn 2, 7).

Duch Svätý bude pre učeníkov priateľom, sprievodcom, tešiteľom a obhajcom. Zdieľať

V Biblii dych Ducha vždy úzko súvisí so stvorením a životom, ako sa hovorí v žalme 104: „Odnímaš im dych a hneď hynú a vracajú sa do prachu.Keďzošleš svojho ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme.“ (Ž 104, 29 - 30)

Spoločenstvo

Kresťanské spoločenstvo je nové stvorenie, je dielom Ducha. Turíce svedčia o tom, že tam, kde Boží Duch zostupuje, sa znova rodí obnovená koinónia, tzn. autentické spoločenstvo. To spoločenstvo, ktoré v prvom čítaní slávnosti Zoslania Ducha Svätého autor Skutkov apoštolov vyjadruje výrazmi „boli všetci vedno na tom istom mieste“„všetkých naplnil Duch Svätý“, a o ktorých apoštol Pavol v druhom nedeľnom čítaní hovorí: Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok.“ (1 Kor 12, 4 – 7)

Zmyslom kresťanského života je umožniť Duchu Svätému, aby nás premieňal na Božích synov a dcéry. Zvyšok urobí On. Zdieľať

Paraklét – Duch Svätý nás spája s Bohom. Je to Duch plného života, ktorý prúdi medzi Otcom a Synom. Tento Boží Duch spája aj nás s Otcom a Synom a umožňuje nám vidieť Toho, ktorý je teraz pre ľudské oči neviditeľný. Vzývajme Ducha v každej chvíli nášho života. Bez váhania sa mu otvorme. Dovoľte mu, aby sme sa ponorili hlboko do jeho prítomnosti. Ten, ktorý vychádza zo samotného Božieho srdca, nás urobí novým stvorením. Toto je zmysel kresťanského života: umožniť Duchu Svätému, aby nás premieňal na Božích synov a dcéry. Zvyšok urobí On. 

 

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Nové impulzy pre diecézne stretnutia mladých

Nové impulzy pre diecézne stretnutia mladých

Kongregácia pre laikov, rodinu a život zverejnila v utorok 18. mája pastoračné pokyny pre slávenie Svetových dní mládeže na úrovni miestnych cirkví. Pripomeniem, že k zverejneniu došlo na výročie 101 rokov od narodenia dnes už svätého pápeža Jána Pavla II. V súčasnej situácii, keď mnohí (nielen) mladí sa cez pandémiu pohodlne a potichu rozlúčili s Cirkvou, obsahuje dôležité impulzy pre diecézne stretnutia mladých. Je to príležitosť nanovo osloviť mladých, ktorá by sa mala využiť.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.