Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
29. máj 2021

Žiť v spoločenstve Trojice

Evanjeliový úryvok slávnosti Najsvätejšej Trojice (Mt 28, 16 - 20) prináša posledné slová z Evanjelia podľa Matúša.
Žiť v spoločenstve Trojice

Na slávnosť Najsvätejšej Trojice zaznievajú posledné verše z Evanjelia podľa Matúša. Matúš uzatvára svoje evanjelium tak, ako ho začal: Ježiš je Emanuel = Boh s nami.  Boží Syn je s nami prítomný vo všetkých peripetiách, ktoré nám život prináša. Sme pokrstení „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Usilujme sa žiť takým kresťanským štýlom života, aby sme nikdy nestratili blízkosť Najsvätejšej Trojice. 

Svätý vrch

Učeníci šli na vrch, ktorý im Pán označil. Nejde o hocijaké miesto, ale miesto, ktoré vybral Boh.

Usilujme sa žiť takým kresťanským štýlom života, aby sme nikdy nestratili blízkosť Najsvätejšej Trojice.  Zdieľať

Tento detail predstavuje dôležitý prvok pre pochopenie Najsvätejšej Trojice. Boh zjavuje tajomstvo,  na svojom svätom vrchu tomu, komu chce. Trojica je tajomstvom viery v užšom slova zmysle, jedným z tajomstiev ukrytých v Bohu, ktoré nemožno spoznať, ak nie sú božsky zjavené. Preto Matúš sa zmieňuje o tom, že učeníci napriek videniu Ježiša pochybovali. 

Sme pokrstení v Trojici

Liturgia nás dnes pozýva uctievať Najsvätejšiu Trojicu, jediného Boha, ktorý je Otcom, Synom a Duchom Svätým.

Skrze sviatosť krstu sme sa stali účastníkmi božského života.  Zdieľať

Jeden Boh v troch osobách, v ktorého meno sme boli pokrstení. Z milosti krstu sme povolaní byť súčasťou života Najsvätejšej Trojice. Skrze sviatosť krstu sme sa stali účastníkmi božského života a stali sme sa deťmi Boha Otca, bratmi v Kristovi a chrámami Ducha Svätého. Krstom sa začal náš kresťanský život, keď sme dostali povolanie k svätosti. 

Inzercia

Ak krst predstavuje vstup do Božej svätosti, nemôžeme sa uspokojiť s rutinným a povrchným kresťanským životom. V láske sme povolaní k dokonalosti, pretože krst nás uviedol do života a intimity Božej lásky.

Abba

Nedeľná Bohoslužba slova nám pomáha pochopiť, že Božou starosťou nie je len dať nám vedieť, že existuje. Pán sa dnes prostredníctvom svojho Slova predstavuje ako „Boh s nami“, ten, komu skutočne záleží na našej osobných dejinách a ktorý sa o nás stará. Z tohto dôvodu nám v prvom čítaní chce pripomenúť, že „je Bohom hore na nebi“, ale tiež „dole tu na zemi“, medzi nami a s nami.

Pán sa dnes prostredníctvom svojho Slova predstavuje ako „Boh s nami“, ten, komu skutočne záleží na našich osobných dejinách a ktorý sa o nás stará. Zdieľať

Každý deň uprostred radostí a trápení sa usilujme kráčať k definitívnemu stretnutiu s ním. Z tohto dôvodu opäť v druhom čítaní ústami apoštola Pavla hovorí o svojej túžbe byť byť Otcom (Abba). Z tohto dôvodu v závere evanjelia nás poveruje úlohou vydávať o ňom svedectvo tým, že sa z iných ľudí stanú jeho učeníci, to znamená, že budú mať rovnakú skúsenosť s blízkosťou a spoločenstvom s ním.

 

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.