Intímna spoveď televízneho producenta: Ožil som s Ježišom

Práve som sa snažila prehrýzať knižkou o Božích zásahoch do životov rôznych ľudí (vzorec: ťažká situácia – supernáhodné stretnutie s Božím slovom – ok...

Práve som sa snažila prehrýzať knižkou o Božích zásahoch do životov rôznych ľudí (vzorec: ťažká situácia – supernáhodné stretnutie s Božím slovom – ok...