Sr. Ulrika Spišiaková

Sr. Ulrika Spišiaková

rehoľná sestra, katechétka. ktorá sa chce podeliť o radosť a kráse svojej cesty, o živote vo všedných dňoch, so skúsenosťami v škole a vo farnosti

  Strana 1

  Blog
  Horiace domy
  Horiace domy

  Pamätám sa, ako som v ten dávno minulý deň pozrela nahor a videla som cez chodbové okno, ako nado mnou tancujú ohnivé plamene. Žiara a teplo prenikalo cez okennú tabuľu do vnútra budovy. Všimla som si, ako sa vzduchom víria iskry. Hoci som mala osem rokov, v ten deň sa mi vryl do pamäti.

  Strana 1