Horiace domy

Pamätám sa, ako som v ten dávno minulý deň pozrela nahor a videla som cez chodbové okno, ako nado mnou tancujú ohnivé plamene. Žiara a teplo prenikalo...

Pamätám sa, ako som v ten dávno minulý deň pozrela nahor a videla som cez chodbové okno, ako nado mnou tancujú ohnivé plamene. Žiara a teplo prenikalo...

Anonymní kresťania

V dogmatickej konštitúcii Lumen gentium Druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi čítame, že plán spásy zahŕňa aj tých, čo uznávajú Stvoriteľa, medzi nimi...

V dogmatickej konštitúcii Lumen gentium Druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi čítame, že plán spásy zahŕňa aj tých, čo uznávajú Stvoriteľa, medzi nimi...