Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. december 2019

Hor´ sa!

Kráčajme vo svetle Pánovho slova!
Hor´ sa!

Cudzí jazyk sa naučí len ten, kto je vytrvalý. Najprv sa učí slovíčka, potom sa učí skladbu vety a napokon sa učí komunikovať. Podobný postup je pri čítaní Svätého Písma.

Je dobré čítať Sväté Písmo, lebo kto ho číta, nepácha hriech.

Nemusíme mu hneď rozumieť. Stačí, keď znie Boží hlas, ktorý prináša pokoj. Je to ako matka, ktorá sa prihovára nemluvňati. Dieťaťa nerozumie slovám matky, ale jej hlas ho upokojuje.

Ježiš prišiel do Nazareta, aby prečítal Sväté Písmo, svoj bestseller. „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal,... (Lk4, 14 – 17).“ Ďalej číta o svojom povolaní a misii. Podobne Sväté Písmo hovorí aj o našom živote.

Ježiš na konci prejavu zvinul zvitok a odovzdal ho sluhovi, ktorý posluhuje všetkým. Ak sme pripravení slúžiť, pochopíme Sväté Písmo. V knihe Zjavení apoštola Jána v prvej kapitole sa píše, že Ježiš Božie Slovo odovzdal svojím služobníkom.

Kto číta Sväté Písmo, všetky oči sú upreté na neho. „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste počuli (Lk4,21).“ Dnes, Božie Slovo čitateľovi prináša odpoveď; svetlo, silu, lásku... Nič nenecháva na zajtra, všetko dostávame dnes.

Inzercia

Ak sme pripravení slúžiť, pochopíme Sväté Písmo. Zdieľať

V Nazarete Ježiša neprijali. Chceli mu ublížiť. „Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel (Lk4, 30).“Ježiš sa nikdy nevnucuje. Ak Božie Slovo neprijímame, vtedy sa potichu vzdiali z nášho života.

Keď lektor číta Sväté Písmo v kostole ľudia ho pozorujú a počúvajú. Všímajú si vonkajšie znaky: osobu, príjemný hlas, štýl prednesu. To, ale nestačí! Potrebné je ísť ďalej, do vnútra, na hlbinu... „Hovor Pane, tvoj sluha počúva (1Sam3,10)!“ Panna Mária anjelovi odpovedala: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova (Lk1,38).“

Ak Božie Slovo neprijímame, vtedy sa potichu vzdiali z nášho života. Zdieľať

Treba slúžiť, ak chceme pochopiť Božie Slovo. „Samuel slúžil a Pán bol s ním a ani jednému z jeho slov nedal padnúť na zem (1Sam3, 19).“

Ak budeme slúžiť, ľudia nás budú počúvať, nedovolia, aby naše slovo padlo na zem.

V Božom Slove sa stretávame s Bohom. On nám odpovie na naše otázky. Od neho dostaneme svetlo, aby sme pochopili našu radosť, smútok, bolesť, šťastie, pokoj, sklamanie..., naše povolanie a poslanie. Ak denne čítame Sväté Písmo pätnásť alebo tridsať minút od Pána dostaneme charizmu rozlíšiť duchov.

Odporúčame

Blog
“Omyl” poslankyne "KDH" Anny Verešovej?

“Omyl” poslankyne "KDH" Anny Verešovej?

V ostatnom blogu som iniciatívne sucho informovala o pozoruhodných, ale nemedializovaných zvratoch hlasovania parlamentu (alebo ak chcete- poslankýň) proti zlopovestnému tzv. Istanbulskému dohovoru, (plným menom Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu) vo štvrtok 28.11.2019.

Blog
Liek Na Chamtivosť

Liek Na Chamtivosť

Po obžerstve a smilstve, ktorým sme sa už venovali v predošlých článkoch, sa Kasián venuje ďalej chamtivosti z gréckeho slova φιλαργυρία (filarguria), ktoré prekladáme aj ako lakomstvo. Kasián ho vykladá aj ako "lásku k peniazom".