Úvahy o posledných slovách Pána Ježiša

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Úvahy o posledných slovách Pána Ježiša

Tretie slovo

 „Žena, hľa, tvoj syn... hľa, tvoja matka“

Môj Pán trochu zodvihol hlavu, akoby chcel odstrániť z očí krv, ktorá do nich prenikala, aby mohol ešte raz uzrieť dve bytosti, ktoré tak veľmi miloval a ktoré zostali ako jeho svedectvo: jeho Matka a Ján, brat, priateľ, syn... ktorý azda preto, že bol najmladším a najčistejším medzi apoštolmi, sa najviac stotožnil s Ježišom.

Vskutku Ján neskôr napísal evanjelium o Božej láske a hovoril o Panne Márii, žene z Knihy Genezis, Matke Božieho Syna, „plnej milosti“, dokonalej spolupracovníčke, učeníčke a zároveň Ježišovej vychovávateľke, o Márii, našej milovanej a drahej Matke.

Keď Ježiš učil na hore o blahoslavenstvách, Matka bola pred svojim Synom Ježišom a pozorne ho počúvala, učila sa... Blahoslavení chudobní v duchu... Blahoslavení čistého srdca... Blahoslavení pokorní a jednoduchí... Blahoslavení tí, ktorí trpia a plačú... Blahoslavení tí, ktorých nenávidia a prenasledujú pre mňa...

Všetci sú blahoslavení a šťastní, ktorí si berú Máriu za svoj vzor.

V tej chvíli podišla Mária bližšie ku krížu, na ktorom bolo pribité telo, telo z jej tela. Vediac, že zostáva málo času, Mária mu vnútorne hovorí: „Môj Syn a môj Pán, vezmi ma so sebou...!“

Ježiš pozrel na ňu s nepredstaviteľnou nežnosťou a bolesťou. Bola to žena spomínaná v Genezis, žena na svadbe v Káne, žena v Zjavení apoštola Jána, žena, ktorá bola predurčená, vyvolená a formovaná byť matkou na zemi...

Ten Ježišov pohľad žiada od každého z nás hlbokú úctu a pravý súcit pre tú, ktorá teraz prežíva bolesti prorokované Simeonom v chráme v deň jeho obetovania... Meč prenikal jej dušu!

Ježiš jej povedal, v ten deň na svadbe Káne, že ešte neprišla jeho hodina, vzťahoval to presne na túto chvíľu. Na hodinu, keď odíde, aby ona pokračovala v jeho práci v Cirkvi zrodenej z jeho boku.

Otec chcel, aby sa stala matkou „plodu“ jeho lásky. Ja som chcel, a sa stala Matkou môjho umučenia a môjho kríža: Cirkvi. Matka Cirkvi a Matkou tých, ktorí uveria v moje meno a stanú sa Božími deťmi.

Po tom, keď povedala „Áno“ Božej vôli, táto žena teraz zožne ako prvé plody, zrno pšenice, ktoré odumrelo. A preto sa mi bude musieť podobať v milosrdenstve k svetu.

Na jej príklade môžeme ľahšie pochopiť, že ľudské utrpenie má zmysel, ak je znášané z lásky, s túžbou splniť Božiu vôľu. To preto, že najväčšia bolesť, nech je akokoľvek silná, nezmenší radosť v srdci tých, ktorí si ju zmierňujú najväčšou láskou.

Nadišla moja a jej hodina. Ja sa vraciam k Otcovi, ale Ona musí zostať a úpenlivo prosiť, ako som prosil ja, aby sa moji nestratili. Potreboval som jej povedať, chcel som jej pripomenúť, že ona je tou ženou spomínanou v Knihe Genezis. A hoci naše srdcia boli rozdrásané bolesťou, Ja musím ísť a Ona musí zostať, aby bol splnený rozsudok (nad hadom): „Nepriateľstvom ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape a ty mu zraníš pätu“ (Gn 3, 15).

Povedz všetkým mojim deťom, aby sklonili srdcia pred touto meditáciou, pretože predstavuje jednu z vrcholných chvíľ v dejinách spásy ľudí. Zverím ľudstvo tej, ktorá bude „Prostrednicou“ medzi mnou a človekom.

Nadišla hodina Genezis; hodina uskutočnenia zázraku v Káne. Je to čas, keď ju musím požiadať, aby prijala Jána a v ňom všetky Božie deti, všetkých bratov a sestry ako svoje. Moja cesta sa stala jej cestou a ona musí vypiť kalich utrpenia do poslednej kvapky. Odovzdáva sa svojmu Synovi, aby splnila Božiu vôľu a musí sa stať Matkou ľudí. Neskôr ľudstvo, ktoré predstavuje moja Cirkev, jej bude spievať chvály a jej sláva zažiari, keď sa vesmír skloní pred Kráľovnou všetkých cností.

Je nevyhnutné, aby znova porodila:

„Žena, hľa, tvoj syn... (syn,) hľa, tvoja matka“.

A znova svätá Panna poslúchla. Ján plače a padne jej do náručia. A ona, vyčerpaná smútkom, ale stále plná dôstojnosti, Pani ako vždy, majestátna vo svojej jednoduchosti, ktorá nepotrebuje nič na vylepšenie svojej krásy... Pokojne a nežne objíma Jána.

Vie, že znova na ňu prišli pôrodné bolesti. Vie, že tento pôrod je omnoho bolestivejší než ten prvý. Pri prvom jej bol zverený Boží Syn, Sväté dieťa, čisté ako ona sama. Prinesie jej radosť, múdrosť, veselosť a požehnanie s každým bozkom.

Pri tomto druhom pôrode sa stane Matkou celého ľudstva. Nielenže mnohí ju nebudú chcieť uznať, ale ju budú aj urážať. Iní, útočiac na Cirkev jej Syna, ju označia i za „diabla“, keď z času na čas zavíta na zem hľadať stratené ovce, ktoré Pastier miluje.

Spomeňme si na proroka Jeremiáša, ktorý povedal: „...Vy, čo kráčate po tejto ceste, pozerajte, skúmajte dobre, či existuje bolesť podobná tejto, ktorou ma Pán zarmútil...“

Ježiš hovorí, čo sa deje, keď sa slávi Eucharistia,... že žiadna matka nekŕmila svoje dieťa vlastným telom, a že on išiel vo svojej láske tak ďaleko, že nám dáva ako pokrm svoje telo a krv.

Na kríži je skrvavené, doráňané telo z jej tela. Nevieme si predstaviť, čo v tej chvíli musela pociťovať najsvätejšia Panna!

Dnes, keď vidíme, ako sa ženy ponižujú, keď popierajú svoju cudnosť a hanebne provokujú nemravné pohľady mnohých mužov...

Je nám ťažké uveriť, že naše telo je Chrámom a príbytkom Ducha Svätého...?

Naša láska by mala viac obdivovať Máriinu čistotu. Naše telo zomrie a zhnije, a i to najkrajšie telo zostarne a premení sa na prach.

Nemôže sa telo zmeniť na kameň úrazu, lebo jedného dňa každá žena bude musieť Bohu skladať účet za každého muža, ktorý zhrešil v dôsledku jej necudnosti. Pretože ten, kto zhreší pohľadom, nie je tak vinný ako ten, kto sa vystavuje, aby podnecoval na hriech.

Kiežby bol Boh milosrdný k ženám, ktoré nemajú záujem vidieť v Márii, plnej milostí, možný vzor...!

Texty vybraté knihy Zo Sinaja na Kalváriu, Catalina Rivas

Konajte dnes tak, aby ste sa zajtra nemuseli červenať. (Svätý Ján Bosco)

 

 

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo