Nadácia Slovakia Christiana

Nadácia Slovakia Christiana

Nadácia Slovakia Christiana bráni nemenné učenie Svätej Cirkvi, prirodzené chápanie manželstva a rodiny, slobodu vyznávať kresťanskú vieru a usiluje sa o znovuobnovenie kresťanskej civilizácie. Pri svojej činnosti vždy koná v zhode s katolíckym učením a cirkevnými dokumentmi, pričom vychádza najmä z dekrétu Druhého Vatikánskeho koncilu o apoštoláte laikov Apostolicam Actuositatem. Je inšpirovaná medzinárodným hnutím TFP (Traditio, Familia, Proprietas) chrániacim tradície kresťanskej civilizácie, rodinu a súkromné vlastníctvo. Viac na www.slovakiachristiana.sk

  Strana 1

  Blog
  Marakéšsky pakt – ochrana Európy alebo nástroj jej deštrukcie?
  Marakéšsky pakt – ochrana Európy alebo nástroj jej deštrukcie?

  Tzv. Marakéšsky pakt (oficiálnym názvom "Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii") je v súčasnosti predmetom širokej verejnej diskusie. Nadácia Slovakia Christiana k nemu pripravila štúdiu, ktorej cieľom je priblížiť ciele a zámery tohto návrhu čo najširšiemu publiku, nielen z radov kresťanov. Autor Branislav Michalka v nej analyzuje aj ďalšie presahy tohto medzinárodného dokumentu a objasňuje jeho miesto v dejinách v súvislosti s protikresťanskou Revolúciou prítomnou vo svete počas posledných šiestich storočí.

  Blog
  Proticirkevná realita masarykovskej republiky
  Proticirkevná realita masarykovskej republiky

  Pri príležitosti 100-tého výročia vzniku ČSR pripravila Nadácia Slovakia Christiana 3-dielnu historickú esej, ktorá analyzuje túto udalosť z pohľadu katolíckej Cirkvi. Autor Branislav Michalka v nej opisuje politický režim, ktorý v tomto štáte vládol, hodnotí konanie vtedajších politickych aktérov a zároveň uvádza širšie súvislosti v kontexte protikresťanskej Revolúcie prítomnej vo svete počas posledných šiestich storočí. Uverejňujeme jej tretiu časť.

  Blog
  ČSR – protikatolícky štát
  ČSR – protikatolícky štát

  Pri príležitosti 100-tého výročia vzniku ČSR pripravila Nadácia Slovakia Christiana 3-dielnu historickú esej, ktorá analyzuje túto udalosť z pohľadu katolíckej Cirkvi. Autor Branislav Michalka v nej opisuje politický režim, ktorý v tomto štáte vládol, hodnotí konanie vtedajších politickych aktérov a zároveň uvádza širšie súvislosti v kontexte protikresťanskej Revolúcie prítomnej vo svete počas posledných šiestich storočí. Uverejňujeme jej druhú časť.

  Blog
  28. október 1918 a katolícka Cirkev – máme čo oslavovať?
  28. október 1918 a katolícka Cirkev – máme čo oslavovať?

  Pri príležitosti 100-tého výročia vzniku ČSR pripravila Nadácia Slovakia Christiana 3-dielnu historickú esej, ktorá analyzuje túto udalosť z pohľadu katolíckej Cirkvi. Autor Branislav Michalka v nej opisuje politický režim, ktorý v tomto štáte vládol, hodnotí konanie vtedajších politickych aktérov a zároveň uvádza širšie súvislosti v kontexte protikresťanskej Revolúcie prítomnej vo svete počas posledných šiestich storočí. Uverejňujeme jej prvú časť.

  Blog
  Politicky nekorektné mučeníctvo Anny Kolesárovej
  Politicky nekorektné mučeníctvo Anny Kolesárovej

  Anna Kolesárová, jednoduché dievča pochádzajúce z Vysokej nad Uhom, ktoré koncom druhej svetovej vojny pri obrane svojej čistoty ako 16-ročnú zavraždil sovietsky vojak, bude už onedlho Cirkvou vyhlásená za blahoslavenú. Blahorečením nejakej osoby Cirkev vyzdvihuje jej príklad a dovoľuje, aby sa jej preukazoval verejný cirkevný kult. V Anninom príbehu je viacero politicky nekorektných skutočností, ktoré svet odmieta prijať. O to skôr je však potrebné ich zdôrazňovať a Annu dávať za príklad aj ľuďom žijúcim v dnešnej dobe.

  Blog
  Hrdinovia roku ´68 - polstoročie víťazného ťaženia (1. časť)
  Hrdinovia roku ´68 - polstoročie víťazného ťaženia (1. časť)

  V zástupe magických osmičiek, ktoré sa ťahajú dejinami Európy nie najmenšiu úlohu zohral rok 1968. Vcelku nezaujímavá lokálno-mocenská strkanica v Československu je v obecnom európskom povedomí zaslúžene prekrytá ľavicovými revoltami študentov (to predovšetkým), umelcov, intelektuálov a čiastočne (veľmi skromne) aj robotníkov. Že rok 68 je poslednou bodkou za kresťanskou Európou a prvým krokom k definitívnemu neopohanstvu je už dnes, päťdesiat rokov po udalostiach, zrejmé. Je dôležité si to stále pripomínať, lebo duch a aktéri roku 68 nám vládnu, formujú a znásilňujú náš spoločenský aj osobný život. A v stave študentskom a intelektuálskom si tento duch odovzdáva štafetu vzbury proti Poriadku ďalej v očakávaní totálneho zničenia autentického kresťanstva.

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.