Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
04. december 2017

Nezrovnalosti v živnostenskom registri u Oľgy Pietruchovej

Pred časom sme upozornili na podozrenie z prešľapu riaditeľky Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá mala mať aktívne živnostenské oprávnenie napriek tomu, že jej to zákon ako štátnej úradníčke zakazuje. Následne sa v Živnostenskom registri udiali záhadné zmeny.
Nezrovnalosti v živnostenskom registri u Oľgy Pietruchovej

Nadácia Slovakia Christiana nedávno upozornila ministra práce Jána Richtera na závažné porušenie zákona zo strany jeho podriadenej – riaditeľky Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a súčasne radikálnej feministky, pani Oľgy Pietruchovej. Napriek tomu, že zákon o štátnej službe jej ako štátnej úradníčke zakazuje podnikať, ona mala aktívnu živnosť v 13 predmetoch činnosti. Treba poznamenať, že podľa právneho názoru Ústavného súdu uvedeného v odôvodnení uznesenia sp. zn. I. ÚS 382/2010-14 nie je podstatné, či daná osoba podnikanie v zmysle živnostenského zákona aktívne vykonávala alebo či z neho dosahovala nejaký zisk. Teda na porušenie zákona stačí už samotný fakt, že daná osoba má aktívne oprávnenie prevádzkovať živnosť. Pre pani Pietruchovú by to teda mohlo skončiť disciplinárnym postihom, prípadne aj výpoveďou, bez ohľadu na to, či vystavovala faktúry alebo nie.

Škandály Oľgy Pietruchovej

Oľga Pietruchová je jedna z najaktívnejších feministiek na Slovensku a mnohé jej činy spôsobili veľké kontroverzie. Začínala v mimovládnom sektore, bola predsedníčkou propotratového združenia Možnosť voľby, istý čas bola členkou liberálnej Strany občianskeho porozumenia a od roku 2011 presadzuje svoju agendu na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. V súčasnosti je veľmi aktívna pri snahách o presadenie kontroverzného tzv. Istanbulského dohovoru, ktorý ma za cieľ zaviesť gender ideológiu do slovenského právneho poriadku. V minulosti sa zviditeľnila viacerými činmi namierenými proti aktivitám ochrancov života aj samotnej Cirkvi. O účastníkoch Národného pochodu za život sa vyjadrila ako o pedofiloch. Taktiež organizovala podanie trestného oznámenia na Konferenciu biskupov Slovenska. V nedávnej minulosti zaujala svojimi rasistickými vyjadreniami, keď voličov súčasného prezidenta USA označila za „biely odpad“. Pred pár dňami dokonca vystúpila na „Konferencii k téme rodovej rovnosti“ organizovanej bratislavským evanjelickým cirkevným zborom, ktorej účelom bolo propagovať gender ideológiu pod rúškom kresťanského učenia.

Záhadné zmeny v živnostenskom registri

V súvislosti s našim upozornením o možnom porušení zákona pani Pietruchovou sme okrem podnetu ministrovi Richterovi informovali aj všetky relevantné spravodajské agentúry a médiá. Žiaľ, žiadne médium okrem Hlavných správ túto informáciu nezverejnilo. Aj tento fakt vypovedá o hodnotovom nastavení väčšiny slovenských médií...

Podnet sme podali v piatok 20. októbra 2017. A hneď na to, v pondelok 23. októbra 2017, sa začali diať veci. V internetovej verzii živnostenského registra (www.zrsr.sk) sa zrazu živnosť javila ako pozastavená. Samozrejme, nebolo by nič zvláštne, keby pani Pietruchová sama oznámila jej pozastavenie a okresný úrad by túto skutočnosť zapísal do registra. Živnosť by ale v takomto prípade bola pozastavená s účinnosťou najskôr v deň oznámenia, teda 23. októbra 2017, pretože v piatok 20. októbra 2017 by to už zrejme nestihla. Tu sa však stalo niečo iné – ona mala zrazu živnosť pozastavenú od 17.10.2016! Áno, čítate správne, pozastavenie živnosti bolo zapísané spätne, viac ako rok dozadu. Tento dátum nie je náhodný, dovtedy totiž mala živnosť pozastavenú od jej škandálu z roku 2013, keď sa prvý krát zistilo, že v rozpore so zákonom podniká. V tento deň doba pozastavenia skončila, ale po dodatočnej zmene v živnostenskom registri sa živnosť pani Pietruchovej javí ako pozastavená nepretržite od októbra 2013, kedy vypukol jej prvý škandál so živnosťou. Samozrejme, nenechali sme to len tak a zisťovali sme na živnostenskom úrade, čo sa stalo. Úradníčka za priehradkou bola našim zistením veľmi prekvapená a nevedela to vysvetliť. V neformálnom rozhovore povedala, že záznam v informačnom systéme bol urobený 23.10.2017 a že to robila „kolegyňa“. Pozastavenie živnosti však upravuje § 57 ods. 4 zákona o živnostenskom podnikaní, ktorý nepripúšťa pozastavenie so spätným dátumom, teda predtým, ako to podnikateľ oznámi živnostenskému úradu. To potvrdila aj samotná úradníčka na živnostenskom úrade.

Zrejme sa teda stalo niečo, čo by v právnom štáte malo byť absolútne neprípustné – ministerskí úradníci spätne zmenili dátum pozastavenia živnosti pani Pietruchovej. Agenda živnostenského podnikania patrí pod Ministerstvo vnútra, teda tu konali Kaliňákoví podriadení.

Oľga Pietruchová výpis zo živnostenského registra zo dňa 20.10.2017

Minister Richter nám 13. novembra podľa očakávania poslal odpoveď, že pani Pietruchová má živnosť pozastavenú, a teda k žiadnemu porušeniu zákona nedošlo. My však máme dokumenty, ktoré dokazujú opak. Máme k dispozícii originály výpisov zo živnostenského registra zo dňa 18.10.2016 aj 20.10.2017, podľa ktorých bola živnosť pani Pietruchovej aktívna. A máme tiež originál výpisu z 26.10.2017, podľa ktorého je živnosť nepretržite pozastavená od 17.10.2016. Jasne z toho vyplýva, že tá pochybná zmena v živnostenskom registri musela byť urobená medzi 20. a 26. októbrom 2017 a minimálne jeden z týchto troch výpisov teda obsahuje nepravdivé skutočnosti.

Inzercia

Oľga Pietruchová výpis zo živnostenského registra zo dňa 26.10.2017

Oľga Pietruchová výpis zo živnostenského registra zo dňa 18.10.2016

Antedatovanie úradných záznamov sa väčšinou spája s protiprávnym konaním a vo fungujúcom právnom štáte nesmie byť tolerované. Podali sme preto trestné oznámenie vo veci podozrenia zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a taktiež podnet na prešetrenie na Sekciu kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra. Vyzývame kompetentných, aby dôsledne prešetrili všetky okolnosti, za akých k tomuto došlo a najmä, či tu nebola snaha o zakrytie porušovania zákona. Pani Pietruchovej by totiž veľmi pomohlo, keby sa jej protiprávne prevádzkovanie živnosti nepreukázalo, resp. keby sa ho podarilo zakryť. V opačnom prípade by jej hrozil disciplinárny postih a v krajnom prípade aj odvolanie z funkcie.

Kto drží Oľgu Pietruchovú vo funkcii?

Vyvstáva tu niekoľko závažných otázok – naozaj je Oľga Pietruchová taká dôležitá a mocná, že úradníci na Ministerstve vnútra kvôli nej musia antedatovať úradné záznamy? Majú snáď určité skupiny v pozadí závažný dôvod, aby zostala na svojom poste, bez ohľadu na okolnosti? Veríme, že čas nám na tieto otázky dá odpoveď.

Netreba zabúdať, že pani Pietruchová už v minulosti mala podobný problém s rovnakým porušením zákona, a to v roku 2013. Vtedy na to upozornil v interpelácii na ministra Richtera poslanec Kvasnička. Pani Pietruchovej sa vtedy podarilo vyviaznuť s disciplinárnym postihom, na svojom poste však zostala. Pevne veríme, že ak sa preukáže, že úradníci Ministerstva vnútra spáchali trestný čin a pritom konali z jej podnetu, tak bude voči nej náležite vyvodená nielen disciplinárna, ale aj trestnoprávna zodpovednosť.

Aktualizácia 5.12.2017:

Pani Pietruchová prišla so svojím vysvetlením zmien v živnostenskom registri. Za všetkým mala byť ľudská chyba úradníčky, ktorá "neodklikla" zmenu v elektronickej verzii informačného systému, napriek tomu, že pani Pietruchová si vzorne splnila povinnosť a pozastavenie svojej živnosti si obnovila včas (hoci podľa jej pôvodného komentáru pod týmto článkom tak mala urobiť 16.10.2016, čo bola nedeľa). Nuž, ťažko preukázať opak, najmä ak bude sedieť dátum na podacej pečiatke, ponúka sa však niekoľko zaujímavých otázok - aká je pravdepodobnosť, že úradníčka na živnostenskom "neodklikne" zásadnú zmenu v informačnom systéme? Deje sa tak bežne? A aká je pravdpodobnosť, že sa tak stane práve v prípade vysokej štátnej úradníčky, ktorá už raz problém so živnosťou mala? A nie je prinajmenšom zvláštne, že osoba, ktorej záleží na tom, aby jej živnosť zostala prerušená, si neskontroluje údaje na internetovej verzii živnostenského registra, či sa tak naozaj stalo? Alebo aj v roku 2013 to bola všetko chyba úradníčky a pani Pietruchová v ničom nepochybila?

Nadácia Slovakia Christiana bráni nemenné učenie Svätej Cirkvi, prirodzené chápanie manželstva a rodiny, slobodu vyznávať kresťanskú vieru a usiluje sa o znovuobnovenie kresťanskej civilizácie. Pri svojej činnosti vždy koná v zhode s katolíckym učením a cirkevnými dokumentmi, pričom vychádza najmä z dekrétu Druhého Vatikánskeho koncilu o apoštoláte laikov Apostolicam Actuositatem. Je inšpirovaná medzinárodným hnutím TFP (Traditio, Familia, Proprietas) chrániacim tradície kresťanskej civilizácie, rodinu a súkromné vlastníctvo. Viac na www.slovakiachristiana.sk

Odporúčame

Blog
Krakovský biskup: Reformácia začala proces ktorý smeruje k demoralizácii človeka

Krakovský biskup: Reformácia začala proces ktorý smeruje k demoralizácii človeka

V krakovskom kostole sv. Anny, ako býva zvykom každý mesiac, sa odohralo ďalšie stretnutie otca arcibiskupa s mladými. Témou bola reformácia a ekumenizmus. Tak ako vždy, nechýbali ani ťažšie otázky, okrem iného aj téma osláv 500-tého výročia reformácie, na ktorých sa zúčastnil aj pápež František v Lunde minulý rok. Profesor filozofie arcibiskup Marek Jędraszewski odvážne odpovedal a vyslovil aj zaujímavé tézy.

Blog
Krížobijci na slovenský spôsob

Krížobijci na slovenský spôsob

Keď LIDL vymazal z veží ortodoxných chrámov kríže, tak to vysvetľoval nemastno, neslano. Keď vo Francúzsku nad sochou pápeža išli odstraňovať kríž, tak bola z toho medzinárodná hanba. A čo Slovensko? Zaostáva, alebo sa zaradilo?

Blog
Pietruchovej kráľovstvo krivých zrkadiel

Pietruchovej kráľovstvo krivých zrkadiel (výber z blogov)

Medzi liberálnymi kruhmi asi vládne nesmierna nervozita, ak sú ochotní vyrážať do boja proti modliacim sa katolíkom v kostoloch. Nebojte sa! Opakuje často Maroš Kuffa. Tento boj sa však patrí viesť slušnými zbraňami. Pani Pietruchová by ako štátny úradník mala byť nezávislá a odosobniť sa od nenávisti voči cirkvi a konzervatívnym názorom. Mala by si zachovávať aspoň základný morálny kredit a úctu k pravde. Vyzerá to trápne, ak sa vkladajú do úst vymyslené nepravdy. Maroš Kuffa a Pavol Vilček pomáhajú týraným ženám niekoľkonásobne výraznejšie ako mnohí iní, ktorí sa len predvádzajú, ako bojujú proti týraniu žien.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.