Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
27. november 2018

Marakéšsky pakt – ochrana Európy alebo nástroj jej deštrukcie?

Tzv. Marakéšsky pakt (oficiálnym názvom "Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii") je v súčasnosti predmetom širokej verejnej diskusie. Nadácia Slovakia Christiana k nemu pripravila štúdiu, ktorej cieľom je priblížiť ciele a zámery tohto návrhu čo najširšiemu publiku, nielen z radov kresťanov. Autor Branislav Michalka v nej analyzuje aj ďalšie presahy tohto medzinárodného dokumentu a objasňuje jeho miesto v dejinách v súvislosti s protikresťanskou Revolúciou prítomnou vo svete počas posledných šiestich storočí.
Marakéšsky pakt – ochrana Európy alebo nástroj jej deštrukcie?

Ak si myslíte, že pristúpenie ku Globálnemu paktu o migrácii nie je v záujme Slovenska a jeho obyvateľov, môžete svoj nesúhlas vyjadriť aj verejne.

Podpíšte petíciu "Zastavme pristúpenie Slovenska k Marakéšskemu paktu o migrácii!" na portáli Reaguj.sk

Podpísať

 

Počas 200 rokov svojho etablovania si liberálno-demokratický systém vypracoval štandardný postup ako transformovať spoločnosť podľa svojich ideologických predstáv. Jeho technika je v podstate jednoduchá a dala by sa v skratke popísať nasledovne: v prvej fáze sa „sily pokroku“ pokúsia zničiť, ideologicky, psychologicky a sociálne, tradičné formy života v spoločnosti a v druhej fáze „riešia“ následky a problémy vzniknuvšie z ich deštruktívneho postupu, štylizujúc sa do úlohy záchrancov.

Príkladov môžeme uviesť množstvo. Napríklad:

- v prvej fáze sa bojuje za možnosť rozvodu manželstva a argumentuje sa, že „tých rozvodov aj tak nebude veľa“ (60. roky). Následne vznikne deštrukcia tradičnej spoločnosti lebo sa ukáže, že tých rozvodov „je veľa“. Výsledkom sú slobodné matky, deti na uliciach, drogy, pubertálna kriminalita etc. Pokrokoví ideológovia to zhodnotia: to sa dalo čakať; to by nastalo aj tak; aj tak by sa tomu nedalo zabrániť a pod. Prípadne, ak sú obzvlášť vtipní, tak reagujú nasledovne: nehrabme sa v minulosti, ale dajme hlavy dokopy a porozmýšľajme ako riešiť tieto problémy. O tom, že tieto problémy sú výsledkom ich dlhoročnej aktivity, nepadne samozrejme ani slovo. Ich riešenia problému sú demokratické a tolerantné a než sa nazdáte, tak z toho, čo bolo kedysi brané ako škodlivé pre spoločnosť, sa stane norma.

Podobnú techniku môžete pozorovať pri presadzovaní všetkých ľavicovo-liberálnych trendov - problémov ako sú: drogy, homosexualita, bezdomovectvo, nezávislosť detí na rodičoch etc. a v neposlednom rade aj multikulturalizmus a s ním súvisiaca migrácia ľudí. Výsledkom je stav, v rámci ktorého ľudia musia pochopiť, že na riešenie problémov nestačia sami. A to ako na lokálnej úrovni, tak ani na štátnej a národnej.

Nuž, ako by aj mohli riešiť tieto problémy, keď práve vďaka týmto problémom bola zničená tradičná spoločnosť, stáročné brzdy a zábrany fungujúce ako sociálne poistky v prípade krízy? Neexistuje rodina (ak sa tvári, že áno, tak je to väčšinou len jej paródia), neexistuje reálna lokálna správa (len poskokovia nadnárodných oligarchov), neexistuje národ (len beztvarý atomizovaný zhluk cirkulujúcich molekúl bez identity). Kto teda vyrieši všetky problémy? Samozrejme nadnárodný liberálny superštát, najlepšie celoplanetárna republika. Tí čo problémy stvorili, tí ich teraz budú aj „zodpovedne, tolerantne a demokraticky“ riešiť. Ako odmenu za to, si zoberú maličkosť: vašu identitu, rodinnú a národnú slobodu, vaše temné tradicionalistické názory ...

Aj Marakéšsky pakt, už pri prvom pohľade, budí práve tento dojem. Dojem rokmi preverenej a ľahko rozpoznateľnej liberálno-demokratickej „habaďúry“. Jeho postulátori a propagátori sa však, na nešťastie pre prax, našťastie pre racionálnu reflexiu, cítia byť už takí silní, že nepovažujú za nutné niečo skrývať. Je im dokonale jasné, alebo si to aspoň myslia, že nastúpený trend je nezvratný. Teraz idú „riešiť problémy.“ Zodpovedne. Ale až potom, ako ich vyrobili.

Vízie paktu

Čitateľa hneď v úvode pobaví fakt, že kým propagátori paktu neustále zdôrazňujú, že sa jedná o „nezáväzný dokument“, ktorý signatárov „k ničomu nezaväzuje“, tak realita je taká, že každý (!) z 23 deklarovaných cieľov paktu sa začína slovným spojením „zaväzujeme sa.“ O zábavu nie je samozrejme núdza ani pri podrobnejšom čítaní. Je to však mierne povedané – zábava únavná a v konečnom dôsledku neradostná.

Jedná sa totiž o 33 stranový text plný všeobecných a nevyhranených fráz, abstraktných a ťažko v praxi exaktne definovateľných pojmov, umožňujúcich interpretáciu podľa potreby. Analýza celého dokumentu by znamenala brodenie sa Pontskými trasoviskami a mohla by sa skončiť pohltením a utopením čitateľa. Sústreďme sa preto len na zopár „perličiek“.

V texte:(www.mzv.sk/documents/10182/3430180/Globalny_ramec_pre_migraciu_dokument_SK.pdf) naráža čitateľ už od začiatku na tie hmlisté, ale desaťročiami v praxi overené formulácie, pomocou ktorých sa globálnym liberálnym elitám podarilo paralyzovať tradičnú spoločnosť. Hneď v preambule (4. bod) je uvedené, že „Utečenci a migranti majú nárok na rovnaké všeobecné ľudské práva a základné slobody, ktoré musia byť vždy rešpektované, chránené a naplnené.“ Čo to však znamená v súvislosti so zákonodarstvom konkrétnych štátov? Ak uvážime ako široko, ba priam abnormálne sú koncipované „ľudské práva“ v štátoch EU tak nutne musíme zneistieť. Nároky más na uspokojovanie všemožných „potrieb“ (aj tých najzvrhlejších) sú také rozbujnené, finančné náklady tak premrštené, že uspokojovanie „ľudských práv“ ďalších miliónov neproduktívnych „občanov“ je na pováženie. Želanie generálneho tajomníka (titul sa zdá byť povedomý z minulosti) OSN citované v bode 5: „ aby migrácia bola prospešná pre všetkých,“ znie ako utopické blúznenie, ktorým nepochybne aj je.

V časti dokumentu nazvanej Naša vízia a riadiace princípy sa v bode 8., dokonca dozvieme, že to čo sme považovali za problém, problémom nie je (!): „Migrácia je súčasťou ľudskej historickej skúsenosti a my sme si vedomí, že je zdrojom prosperity, inovácii a udržateľného rozvoja v našom globalizovanom svete a že tieto pozitívne vplyvy možno optimalizovať zlepšením riadenia migrácie.“ Táto veta je natoľko príznačná, že si zaslúži krátky rozbor.

- „Migrácia je súčasťou ľudskej historickej skúsenosti“ ( Bezobsažná fráza. Veď všetko je súčasťou histórie, ako inak, ale čo to hovorí o kladoch a záporoch javu? To, že je niečo súčasťou histórie ešte neznamená, že je to správne. Alebo áno? Aj vojny sú súčasťou histórie, otrokárstvo, genocídy etc.)

- „a my sme si vedomí, že je zdrojom prosperity, inovácií a udržateľného rozvoja v našom globalizovanom svete“ („my“ – kto sú to „my“? Úradníci z nadnárodných organizácií, liberálni ideológovia a ich politickí pomocníci? Ale tvária sa ako by vyjadrovali vôľu všetkých európskych národov; „zdrojom prosperity“ – možno, ale pre koho, pre bežného Európana? „inovácii“ – rozumej deštrukciu tradičných hodnôt. „v našom globalizovanom svete“ – tak to je presné, je to doslova „ich“ globalizovaný svet a v ňom sa chcú „udržať“ a „rozvíjať“).

Už na základe tejto vety môžeme ľahko pochopiť , že svetová nomenklatúra vôbec nechce migráciu zastaviť, ale naopak: nechce ju ponechať na spontaneite migrantov, lebo tá sa môže časom opotrebovať, pribrzdiť alebo dokonca zastaviť odporom domáceho obyvateľstva. Chcú parametre nastaviť tak, aby bola migrácia trvalá, regulovaná a nebodaj neochabla.

Samozrejme sa deklaruje ako pri všetkých ľavicových dokumentoch nerozborná „jednota“. V bode 9., sa máme všetci zjednotiť (alebo len „oni“?), prijať „spoločné chápanie a spoločné povinnosti.“ Vskutku pozoruhodné. Len akosi pamäť zlyháva, keď si chce vybaviť aj nejaké „spoločné benefity“. Krajiny, ktoré stáročia profitovali z kolonializmu, vybudovali si na ňom svoju prosperitu, idú ponúkať krajinám, na ktoré dodnes hľadia zhora, „spoločné povinnosti“ týkajúce sa predovšetkým zabezpečenia ich bývalých koloniálnych občanov. Veľmi zvláštna forma spravodlivosti.

Vízia pokračuje ďalej a takto sa nám zjavuje. Komentáre na dané citácie sú písané pod nimi, nezvýrazneným písmom:

13. Musíme posilniť postavenie migrantov, aby sa stali plnoprávnymi členmi našich spoločností, zdôrazniť ich pozitívne prínosy a podporiť začlenenie a sociálnu súdržnosť. Musíme vytvárať väčšiu predvídateľnosť a istotu pre štáty, spoločenstvá, ako aj migrantov. Aby sme to dosiahli, zaväzujeme sa uľahčiť a zabezpečiť bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu v prospech všetkých.

Obyčajný človek nevychádza z údivu. Očakáva od politikov, že ho zbavia hrozby migrácie, tí sa dušujú, že po ničom inom netúžia a sľubujú, že pakt má tento jav dostať pod kontrolu. Obyčajný človek tomu rozumie tak, že sa buďto migrácia zastaví alebo zredukuje na minimum. Odrazu však čítame, že „musíme posilniť postavenie migrantov,“ akoby bolo postavenie migrantov niečím ohrozené! Namiesto riešenia migrantskej kriminality a posilnenia postavenia domáceho obyvateľstva, ktoré je často bezbranné voči agresii elitami protežovaných migrantov, pakt rieši problémy s migrantami posilneným ich postavenia a nariadením, že oficiálna propaganda musí v prípade migrantov „zdôrazniť ich pozitívne prínosy.“ Rozumieme dobre? Načo zdôrazňovať niečo, čo by predsa ľudia ocenili sami, ak by to bola pravda? A doteraz nám „pozitívne prínosy“ oficiálna propaganda zdôrazňovala málo? Treba ešte viac?

Podotknime len, že nad všetkými týmito opatreniami sa vznáša bohyňa Hojnosti sypúca zo svojho štátneho finančného kornúta vodopády peňazí na hlavy všetkých tých úradníkov, mimovládnych agitátorov a pracovníkov, politikov, ktorí sa rozbehnú aplikovať tento pakt, ak bude prijatý. Na to netreba zabúdať. Každý jednotlivý bod tohto dokumentu hlása potichu, ale neochvejne: platiť, platiť, platiť ... Zaplatiť bude treba propagandistov, armádu žurnalistov, sociálnych pracovníkov, všetkých inak nepoužiteľných kaviarenských diskutérov a slniečkárov. Kto bude platiť? Hádajte.

A dostávame sa k vizionárskemu bodu 15:

Globálny rámec je založený na Agende 2030 pre udržateľný rozvoj a stavia na uznaní, že migrácia je viacrozmerná realita, ktorá má veľký význam pre udržateľný rozvoj krajín pôvodu, tranzitu a cieľa, čo si vyžaduje súdržné a komplexné riešenia. Migrácia prispieva k pozitívnym výsledkom a k realizácii cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, najmä ak je správne riadená. Cieľom globálneho rámca je využiť potenciál migrácie na dosiahnutie všetkých cieľov udržateľného rozvoja, ako aj vplyv, ktorý tento úspech bude mať na migráciu v budúcnosti.

V tomto odseku vízie sa začínajú črtať reálne kontúry tohto globálneho riešenia: „Migrácia prispieva k pozitívnym výsledkom a k realizácii cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, najmä ak je správne riadená.“ Táto veta je kľúčová pre odkrytie pozadia migračnej agendy. Čítajme a učme sa.

Dozvedáme sa k svojmu prekvapeniu, že migrácia prispieva k pozitívnym výsledkom. A ten výsledok? Realizácia cieľov Agendy 2030. Zaujímavé. Pisatelia zrejme predpokladajú, že všetci bežní občania sú zasvätení do cieľov Agendy 2030 a ďalej ich nešpecifikujú. Pozrime sa bližšie na túto na pohľad nevinnú agendu, tváriacu sa ako enviromentálna a ekologická brzda pred kolapsom planéty.

V skrátenej podobe sa ciele tejto agendy nachádzajú tu: (http://phf.euba.sk/www_write/files/slides/2017-11-13-Agenda-2030.pdf)

Ide o ich tzv. slovenskú aplikáciu. Neviem či sa opäť nájde niekto, kto bude tvrdiť, že sa jedná o niečo „nezáväzné“. Zdá sa, akoby v poslednom čase všetky štáty uzatvárali dohody len za tým účelom, aby boli nezáväzné. Keď však príde na „lámanie chleba“ ukážu sa tieto dohody byť prekvapivo a neuveriteľne „záväznými.“ Ale už sa potom nedá samozrejme nič robiť, že?

A čo sa píše v agende? Nuž, všetky tie pekné veci, o ktorých si kresťania myslia, že sa ich zbavili odmietnutím napr. Istambulského dohovoru. A hľa, vyhodili ste niekoho dverami a o je späť oknom. Potom ho vyhodíte oknom a on je späť komínom. Títo páni majú čas – a peniaze. Nezbavíte sa ich tak ľahko.

Začiatok agendy pripomína blúznenie nejakej sekty, ktorá už očakáva príchod raja na zem. Názvy kapitol: Koniec chudoby, Koniec hladu, Rovnosť mužov a žien, pripomína husitské komúny, alebo aj heslá utopických socialistov a komunistov. Akým rajom na zemi skončili ich utopické blúznenia, sme zažili na vlastnej koži. Za ľúbivými heslami sa však skrývajú konkrétne kroky. No a tam sa dozvedáme:

Do roku 2030 zabezpečiť všeobecný prístup k službám pre sexuálne a reprodukčné zdravie, ako sú programy plánovaného rodičovstva, informácie a vzdelávanie alebo zahrnutie problematiky reprodukčného zdravia do národných stratégií a programov.

A máme tu opäť prístup k umelým potratom, antikoncepcii, máme tu povinnú sexuálnu výchovu (to sú tie informácie a vzdelávanie), skrátka všetky tie krásy „reprodukčného zdravia“, ktoré už boli kresťanmi odmietnuté a sú tu späť. Ale pozor, teraz ako agenda OSN prijatá vládou v marci 2017!

Posilniť uplatňovanie rámcovej zmluvy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o kontrole tabaku vo všetkých krajinách podľa potreby.

Samozrejme došlo aj na tabak, „nepriateľa skautíkov“, ako hovoril Dylan Thomas. Správny enviromentálny, ľavicový, liberálny a rodovo rovný dozerajúci štát dohliadne aj na tabak

Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetky dievčatá a chlapci mali možnosť kvalitného rozvoja v ranom detstve, prístup k starostlivosti a predškolskému vzdelávaniu, aby boli pripravení pre základné vzdelanie.

Deti nebudú ponechané na výchovu nezodpovedným konzervatívnym rodičom. Už v predškolskom veku dostanú „kvalitný rozvoj“. Dokonca „v ranom detstve“ sa o to štát postará. V pokrokovom duchu samozrejme.

Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetci študenti získali znalosti a zručnosti potrebné na podporu udržateľného rozvoja, okrem iného prostredníctvom vzdelávania o udržateľnom rozvoji a udržateľnom spôsobe života, o ľudských právach, rovnosti pohlaví, taktiež pomocou podpory kultúry mieru a nenásilia, globálneho občianstva a ocenenia kultúrnej rozmanitosti a príspevku kultúry k udržateľnému rozvoju.

Čiže, do roku 2030 budú všetci študenti indoktrinovaní propagandou „trvalo udržateľného rozvoja“, čo je evidentne krycí názov pre starú dobrú ľavicovú, feministickú, gender a ekofašistickú ideológiu. Nadobudnú zručnosť. A v čom? V ľudských právach, rovnosti pohlaví, „globálnom občianstve“ (!) etc. Pod ocenením rozmanitosti kultúry ľahko rozpoznáme dobre známu a liberálnym štátom nanútenú propagandu multikulturalizmu.

Vybudovať a vylepšiť vzdelávacie zariadenia, ktoré budú citlivo pristupovať k deťom, zdravotne postihnutým a tiež k otázkam rovnosti pohlaví, a poskytnú bezpečné, nenásilné, inkluzívne a efektívne vzdelávacie prostredie pre všetkých.

Školy budú hlásnymi trúbami genderovej propagandy.

Celosvetovo skoncovať so všetkými formami diskriminácie žien a dievčat.

Čitateľ už zaiste tuší, čo všetko skrýva tento rámec, neprebádateľný a široký ako veľryba, ktorá zhltla Jonáša. Fantázia ľavicových feministiek týkajúca sa diskriminácie žien nepozná hraníc. A zaiste ich nebudú mať ani formy šikanovania, ktoré budú ľavicovým úderkám podobnými paktami umožnené.

Zabezpečiť ženám rovnaké príležitosti a plnú a efektívnu účasť na rozhodovaní na všetkých úrovniach v politickom, ekonomickom a verejnom živote.

Štátom riadené rovnostárstvo, nezohľadňujúce skutočné predpoklady danej osoby na výkon funkcie ale nútene dosadzujúce osoby na základe biologických daností.

Zabezpečiť všeobecnú dostupnosť služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia a reprodukčného práva, ako to bolo dohodnuté v súlade s Akčným plánom Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji a s Pekinskou akčnou platformou a záverečnými dokumentmi nadväzujúcich konferencií.

Tak, tak. Už je to tu opäť. Dokonca aj reprodukčné práva. To znamená právo na umelý potrat, ak tomu dobre rozumieme. Takže vláda prijala agendu, ktorá zavedie „reprodukčné práva“. To možno bude znamenať, že lekár ktorý odmietne vykonať potrat poruší ľudské práva a bude žalovateľný, však? Avšak je tu ešte ten Akčný plán medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji. Čo to vlastne je? Je známy aj pod názvom Káhira 1994 a je to program OSN. A o čo v ňom ide? Čuduj sa svete, o udržateľný rozvoj. A ten spočíva v čom? Zacitujme z dokumentu na adrese (http://www.rodicovstvo.sk/akcny-p.htm):

Rast populácie a štruktúra

A. Fertilita, mortalita a intenzita populačného rastu

V súčasnej dobe prirastá ročne 90 miliónov ľudí. Populačný rast z jednej na dva miliardy ľudí trval 123 rokov, následný nárast o ďalšiu miliardu trval 33 rokov, 14 a 13 rokov. Nárast z 5 na 6 miliárd sa očakával za 11 rokov. V čase konferencie bolo na svete v roku 1994 5,6 miliardy ľudí. 6 miliarda sa očakávala v roku 1998.

V čase od 1985 do 1990 bola fertilita v Rwande 8,5 dieťaťa na ženu a 1,3 v Taliansku. Stredná dĺžka života pri narodení bola 41 rokov v Siera Leone a 78,3 r. v Japonsku. Zdvojnásobenie počtu obyvateľov trvalo v Afrike 24 rokov, V Európe a v niektorých rozvinutých krajinách sveta predstavujúcich 23% svetovej populácie je populačný rast menší ako 1. V Európe by trvalo zdvojnásobenie počtu ľudí 380 rokov pri súčasných hodnotách. Dá sa predpovedať, že v čase medzi rokmi 1995 až 2015 sa zvýši počet ľudí v rozvinutých krajinách asi o 120 miliónov, pričom v menej rozvinutých častiach sveta bude nárast o 1,727 miliardy.

Ciele

Najvyšším cieľom je zabezpečiť kvalitu života súčasných a budúcich generácií, preto je potrebné urýchliť demografickú premenu v krajinách kde je nerovnováha medzi demografickým rastom, cieľmi sociálnymi, ekonomickými a životného prostredia, pri plnom rešpektovaní ľudských práv. Je potrebné stabilizovať svetovú populáciu.

Aktivity

krajiny majú venovať väčšiu pozornosť významu populačných trendov pre rozvoj. Krajiny, ktoré nedokončil svoju demografickú premenu majú podniknúť efektívne kroky v kontexte sociálneho a ekonomického rozvoja s plným rešpektovaním ľudských práv. Krajiny, ktoré dosiahli demografickú premenu, majú podniknúť kroky a optimalizovať demografickú premenu v kontexte sociálneho a ekonomického rozvoja. Tieto kroky majú zahrňovať aj zapojenie žien, prístup k vzdelaniu, k službám plánovaného rodičovstva a reprodukčného zdravia.

Inzercia

 Definícia reprodukčného zdravia (viď vyššie) vychádza z medzinárodných dokumentov o ľudských právach a iných dokumentov prijatých s medzinárodným konsenzom. Vychádza z vedomia, že páry a jednotlivci majú základné právo sa rozhodnúť slobodne a zodpovedne o počte svojich detí, o intervaloch medzi pôrodmi ako aj o čase, kedy sa majú narodiť a majú dostať informácie a prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov, a majú aj právo na dosiahnutie najvyššieho štandardu sexuálneho a reprodukčného zdravia. To zahrňuje aj ich právo robiť rozhodnutia týkajúce sa reprodukcie slobodne, bez diskriminácie, nátlaku tak ako je to vyjadrené v ľudsko-právnych dokumentoch. Pri využívaní tohto práva majú brať do úvahy potreby svojich žijúcich a budúcich detí a ich zodpovednosť voči spoločnosti. Podpora pre zodpovedné využitie tohto práva všetkými ľuďmi by mal byť fundamentálny základ pre vládnu politiku a programy v oblasti reprodukčného zdravia, vrátane plánovaného rodičovstva. Ako časť tohto ich záväzku má byť plná pozornosť venovaná rozvoju vzájomných vzťahov medzi pohlaviami, založených na vzájomnom rešpekte a rovnoprávnosti, hlavne dosiahnutiu vzdelávacích potrieb a potrieb služieb pre dospievajúcu mládež tak, aby mohli pozitívne a zodpovedne nakladať so svojou sexualitou. Problémy s reprodukčným zdravím má mnoho ľudí na svete vzhľadom na neadekvátnu úroveň vedomostí, neprimerané a nedostatočné informácie a služby týkajúce sa reprodukčného zdravia, vysoký výskyt rizikového sexuálneho chovania, diskriminačné sociálne praktiky, negatívny postoj k dievčatám a ženám a limitovanú možnosť žien a dievčat kontrolovať si svoj sexuálny a reprodukčný život. Adolescenti sú obzvlášť zraniteľní vzhľadom na ich chýbajúce vzdelanie a prístup k primeraným službám vo väčšine krajín

7.4. Implementácia súčasného akčného programu OSN má byť vedená v zmysle vyššie uvedenej komplexnej definície reprodukčného zdravia, ktorá zahrňuje aj sexuálne zdravie.

Ciele

Zabezpečiť informácie a služby reprodukčného zdravia, vrátane plánovaného rodičovstva tak, aby boli dostupné a akceptovateľné pre všetkých.

Podporiť a umožniť zodpovedné, dobrovoľné rozhodovanie o tehotenstve a metódach plánovaného rodičovstva podľa vlastného výberu, tak ako aj iné metódy na reguláciu fertility podľa vlastného výberu, ktoré nie sú proti zákonu a zabezpečiť preto informácie, vzdelávanie a prostriedky.

zabezpečiť dosiahnutie meniacich sa potrieb reprodukčného zdravia vzhľadom na životný cyklus a vykonávať to citlivým spôsobom vzhľadom na rôznorodosť lokálnych podmienok.

Aktivity

zabezpečiť v každej krajine dostupnosť služieb plánovaného rodičovstva v rámci primárnej zdravotníckej sféry, zodpovedajúcich veku všetkých jednotlivcov, tak skoro ako je to možné- najneskôr do roku 2015.

Služby reprodukčného zdravia majú okrem iného zahrňovať: poradenstvo, informácie, vzdelávanie, komunikáciu a služby, vzdelávanie a služby v prenatálnej oblasti, bezpečný pôrod a popôrodnú starostlivosť, hlavne dojčenie a starostlivosť o matku a dieťa, prevencia a primeraná liečba infertility, potraty tak ako sú špecifikované v paragrafe 2.25, vrátane prevenciu potratov a manažment dôsledkov potratov, liečbu STD a infekcií reprodukčného traktu a iných stavov majúcich vzťah k reprodukčným orgánom, informácie, vzdelávanie a poradenstvo tak ako sú primerané k ľudskej sexualite, reprodukčnému zdraviu a zodpovednému rodičovstvu.

-ženy sa majú zúčastňovať na tvorbe, riadení takýchto služieb. Vláda má robiť pozitívne kroky k tomu, aby sa ženy zapojili do všetkých úrovní zdravotného systému.

- vytvorenie programov na informácie, poradenstvo, služby pre adolescentov a dospelých mužov, na umožnenie vzdelávania o rovnoprávnosti pohlaví a mužskej spoluzodpovednosti,

- partnerstvo s mimovládnymi organizáciami

- medzinárodná pomoc aj krajinám v prechode na trhovú ekonomiku - výcvik, technická pomoc,

- migranti a zabezpečenie ich potrieb pre služby reprodukčného zdravia, čelia problémom v oblasti reprodukčných práv.

Ak sme to dobre pochopili, tak OSN konštatuje premnoženie ľudí na planéte. Navrhuje „demografickú premenu“, čo bude s veľkou pravdepodobnosťou obmedzenie populačného rastu; to je tá stabilizácia. Ako na to? Samozrejme cez „reprodukčné práva“, povinnú sexuálnu výchovu, rovnosť pohlaví. Skúsenosť nás učí, že to sú krycie slová pre: potraty, perverzitu, protiprirodzenosť. Štátom riadené, nanútené a občanmi zaplatené. A v závere citácie došlo nakoniec aj na slovko „migranti“. Dokument spred 24 rokov a krásne do seba všetko zapadá. Už vtedy sa rátalo s migrantami. Ale ako to mohli vedieť dopredu keď vtedy ešte tak spontánne a masovo neemigrovali? Ale pokračujme ďalej v agende.

Prijať a posilniť vhodné politiky a vymáhateľné právne predpisy na presadzovanie rovnosti žien a mužov a posilňovania postavenie žien a dievčat vo všetkých sférach.

Takže OSN nadiktuje „vhodnú politiku“ aj právo na „vymáhanie“ a presadzovanie ľavicovej a feministickej ideológie vo všetkých členských štátoch sveta, ktoré záväzne/nezáväzne prijali Agendu 2030.

Ak sa vrátime vyššie k vete: „Migrácia prispieva k realizácii Agendy 2030“, ktorá sa nachádza v bode 15., vo víziách Marakéšskeho paktu, veci dostávajú tú správnu kontúru. Teraz začíname chápať celú tú riadenú migráciu, všetky tie pakty a dohody. Konečným cieľom je, ak sa nemýlime a dal by Boh, aby sme sa mýlili: redukovanie svetovej populácie pomocou umelých potratov, sexuálnej výchovy a deštrukcie tradičnej a prirodzenej pohlavnosti, obmedzenie lokálnych a národných vlád v prospech centralizovaného planetárneho riadenia, posilnenie etatizmu, štátneho dozoru nad výchovou v rodinách a na školách, ľavicové sociálne inžinierstvo snažiace sa o to, o čo sa snažilo vždy – stvoriť „nového človeka“, nezávislého na Božom pláne, stvorení a prirodzenosti. Ale zato dokonale závislého na štátnych globálnych úradníkoch.

Ciele Marakéšskeho paktu

Ciele paktu, tak ako sú zadeklarované v dokumente už len potvrdzujú túto desivú politicko - totalitnú víziu. Pár citácii uvádzame na ukážku, ale dôvtipný čitateľ môže siahnuť aj po originále. Samozrejme s rizikom dokonalého zhlúpnutia následkom enormnej konzumácie krkolomných fráz pripomínajúcich nekonečné komunistické bľabotanie v ére reálneho socializmu. Tí čo to zažili a zažívali od detstva, majú výborne naladené mozgové antény na všetky prejavy podobného ľavicového rečnenia. Doba, o ktorej si mysleli, že je nenávratne preč sa očividne vracia a bohužiaľ s intenzitou a technickými možnosťami o akých sa súdruhom ani nesnívalo.

Tu máme ďalšie fázy globálneho rozvoja:

CIEĽ 3: Poskytovať presné a včasné informácie vo všetkých fázach migrácie

 (V preklade to môže znamenať, že migranti, aby nezablúdili a trafili do cieľovej stanice budú na svojej púti organizovane usmerňovaní a informovaní)

CIEĽ 4: Zabezpečiť, aby všetci migranti mali doklad o právnej totožnosti a vyhovujúcu dokumentáciu

Uľahčiť prístup k osobnej dokumentácii, ako sú pasy a víza, a zabezpečiť, aby príslušné predpisy a kritériá na získanie takejto dokumentácie neboli diskriminačné a to vykonaním preskúmania, zohľadňujúce rodové hľadisko a vek, aby sa zabránilo zvýšenému riziku zraniteľnosti počas priebehu migrácie

(Toto ani nie je nutné komentovať. Ilegalita migrácie sa vyrieši tak, že sa uľahčí získavanie pasov a víz. Navyše, samozrejme nesmie chýbať všadeprítomne „rodové hľadisko“.)

CIEĽ 5: Zvýšiť dostupnosť a flexibilitu ciest pre legálnu migráciu

Rozvíjať dvojstranné, regionálne a mnohostranné zmluvy o mobilite  pracovnej sily založené na ľudských právach a zohľadňujúce rodové hľadisko

(Apokalyptická verzia. Z náhodnej migrácie sa stane zmluvná, štáty sa zaviažu k pravidelnému príjmu migrantov. Obsesívne rodové hľadisko už ani nestojí za povšimnutie.)

CIEĽ 7: Riešiť a znižovať zraniteľnosť pri migrácii

Vytvoriť komplexné politiky a rozvíjať partnerstvá, ktoré poskytujú migrantom, ktorí sa nachádzajú v zraniteľnej situácii, bez ohľadu na ich   migračný status, potrebnú podporu vo všetkých etapách migrácie prostredníctvom identifikácie a pomoci, ako aj ochrany ich ľudských práv

(„Bez ohľadu na ich migračný status“ – čo to znamená? Domnievame sa správne, že by to mohlo znamenať bez ohľadu na legálnosť či ilegálnosť migrácie, alebo bez ohľadu či sa jedná o ekonomických alebo utečeneckých migrantov?)

CIEĽ 15: Poskytnúť prístup k základným službám pre migrantov

(Doteraz nemali prístup? A nie nadštandardný?)

CIEĽ 16: Posilnenie postavenia migrantov a spoločností, aby dosiahli plné  začlenenie a sociálnu kohéziu

Podporovať multikultúrne aktivity prostredníctvom športu, hudby, umenia, kulinárskych festivalov, dobrovoľníctva a iných spoločenských podujatí, ktoréuľahčia vzájomné porozumenie a uznanie kultúr prisťahovalcov a kultúr prijímajúcich spoločenstiev

Podporovať priaznivé a bezpečné prostredie v školách a podporovať snahy detí migrantov prostredníctvom zlepšenia vzťahov v rámci školskej  komunity, začlenenie faktami podložených informácií o migrácii do učebných osnov a vyčlenením cielených zdrojov školám s vysokou koncentráciou   migrujúcich detí na integračné činnosti s cieľom podporiť rešpekt pre    rôznorodosť a inklúziu a zabrániť všetkým formám diskriminácie vrátane   rasizmu, xenofóbie a netolerancie

(Propaganda, štátny dirigizmus, ideologická infiltrácia školstva. Silené natláčanie pozitívnych obrazov migrácie cez kŕčovité aktivity pripomínajúce socialistické časy a rôzne nanútené „družby“ medzi národmi, „fondy solidarity“, nasilu vytvárané a nikým nechcené vzťahy. Záplava peňazí pre mimovládnych pracovníkov, úradníkov, propagandistických, štátom platených aktivistov. Zároveň samozrejme proti „všetkým formám diskriminácie“, t.j. aj sexuálnej. Realitu si dokážeme domyslieť)

CIEĽ 17: Odstrániť všetky formy diskriminácie a podporiť verejnú diskusiu  založenú na dôkazoch, aby bolo možné formovať vnímanie migrácie.

Zaväzujeme sa odstrániť všetky formy diskriminácie, odsudzovať a čeliť prejavom, činom a demonštrovaniu rasizmu, rasovej diskriminácie, násilia, xenofóbie a súvisiacej neznášanlivosti voči všetkým migrantom v súlade s  medzinárodným právom v oblasti ľudských práv. Ďalej sa zaväzujeme    presadzovať otvorenú a verejnú diskusiu založenú na dôkazoch o migrácii a migrantoch v partnerstve so všetkými časťami spoločnosti, ktorý v tomto  smere vytvára reálnejšie, humánnejšie a konštruktívne vnímanie. Zároveň sa zaväzujeme chrániť slobodu prejavu v súlade s medzinárodným právom, uznávajúc, že otvorená a slobodná diskusia prispieva ku    komplexnému pochopeniu všetkých aspektov migrácie.

Zaviesť, uplatňovať alebo zachovávať právne predpisy, ktoré postihujú    trestné činy z nenávisti a zločiny z nenávisti zamerané na migrantov, a   vyškoliť orgány činné v trestnom konaní a ostatných verejných činiteľov, aby dokázali identifikovať, zabrániť a reagovať na takéto zločiny a iné násilné činy zamerané na migrantov, ako aj poskytovať zdravotnú, právnu a psycho‐sociálnu pomoc obetiam

(Fascinujúca kombinácia: v prvom odseku sa volá po diskusii, ale len tej správnej, ktorá vytvára „reálnejšie, humánnejšie a konštruktívne vnímanie“, aby bolo možné „formovať vnímanie migrácie“, čiže výsledky a forma „diskusie“ sú vopred určené. Vládcovia nejdú diskutovať, oni idú „formovať“. Čiže cieľom je propagandistická formácia myslenia. Každá iná diskusia je dopredu nutne odsúdená ako diskriminačná a rasistická, pokiaľ nespĺňa stanovený cieľ „formovania vnímania migrácie“ ako pozitívnej veci. Tak ju totiž vníma OSN. A zároveň sa sľubuje sloboda prejavu. Následne sa ale hovorí o postihovaní slobody prejavu pri činoch z nenávisti, do ktorých, ako vieme, ľavicové úderky a aj oficiálna politika radia akúkoľvek kritiku okrem kritiky kresťanstva a európskych národov.)

Umožniť migrantom a spoločenstvám odsúdiť akékoľvek podnecovanie k  násiliu namierenému proti migrantom tým, že im budú poskytnuté     informácie o dostupných mechanizmoch na nápravu a zabezpečí, aby sa   osoby, ktoré sa aktívne podieľajú na spáchaní trestného činu z nenávisti voči migrantom, boli zodpovední v súlade s vnútroštátnymi právnymi     predpismi, pri zachovaní medzinárodného práva v oblasti ľudských práv,  najmä práva na slobodu prejavu.

 (O emigrantskom podnecovaní k násiliu sa ale akosi mlčí, pritom z európskych správ počujeme neustále o teroristických útokoch migrantov, vraždách a násilnostiach. Domáce obyvateľstvo nedostane takú možnosť odsúdiť toto násilie, keď ju dostanú migranti? Alebo bude rovno označené ako rasistické, ak sa pokúsi hovoriť o násilí migrantov?)

Podporovať nezávislé, objektívne a kvalitné spravodajstvo médií, vrátane informácií na internete, a to aj prostredníctvom odbornej prípravy a vzdelávania profesionálov v oblasti médií v otázkach a terminológii súvisiacich s migráciou, investovaním do etických štandardov mediálneho spravodajstva a reklamy a zastavením prideľovania verejných finančných prostriedkov alebo materiálnej podpory médiám, ktoré systematicky propagujú neznášanlivosť, xenofóbiu, rasizmus a iné formy diskriminácie voči migrantom pri plnom rešpektovaní slobody médií

(Do očí bijúca štátom kontrolovaná propaganda, politický dirigizmus, materiálne protežovanie politickej ideológie je tu pokrytecky prezentované ako „objektívne, nezávislé a kvalitné spravodajstvo“. Nehorázny dirigizmus, ktorý dopredu definuje všetko čo ideologicky prospieva migrácii, paktu a ľavicovo-liberálnym trendom ako „nezávislé, objektívne a kvalitné“, pričom „nezávislosť“ je vzápätí popretá priznaním k „investovaniu“ a k „materiálnej podpore médií“. Nakoniec sa pokrytecky hovorí o „plnom rešpektovaní slobody médií“. )

CIEĽ 23: Posilniť medzinárodnú spoluprácu a globálne partnerstvá pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu

Zaväzujeme sa navzájom podporovať pri realizácii cieľov a záväzkov stanovených v tomto globálnom rámci prostredníctvom posilnenej medzinárodnej spolupráce, revitalizovaného globálneho partnerstva a v duchu solidarity, opätovne potvrdzujúc ústredný charakter komplexného a integrovaného prístupu na uľahčenie bezpečnej, usporiadanej a legálnej migrácie a uznávajúc, že všetci sme krajinami pôvodu, tranzitu a cieľa. Ďalej sa zaväzujeme prijať spoločné opatrenia na riešenie výziev, ktorým čelia jednotlivé krajiny, aby realizovali tento globálny rámec a zdôraznili špecifické výzvy, ktorým čelia najmä africké krajiny, najmenej rozvinuté krajiny, vnútrozemské rozvojové krajiny, malé ostrovné rozvojové štáty a krajiny so strednými príjmami. Zároveň sa zaväzujeme podporovať vzájomne sa posilňujúcu povahu medzi globálnym rámcom a existujúcimi medzinárodnými právnymi a politickými rámcami, a to zosúladením realizácie tohto globálneho rámca s takýmito rámcami, ako Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, ako aj s Akčnou agendou z Addis Abeby a ich akceptovanie, že migrácia a udržateľný rozvoj sú viacdimenzionálne a vzájomne závislé.

(A na záver tohto vyčerpávajúceho a únavného maratónu fráz a obskurných beztvarých popisov nasleduje niečo ako záverečná fanfára na uvítanie Krásneho, Nového Sveta, ubezpečujúca, že naši pokrokoví vládcovia neustanú dovtedy, kým ten Nový Svet nevybudujú a Nového Človeka nestvoria. Znie to ako prejav súdruha Biľaka pred pamätníkom padlých milicionárov. Prisaháme a sľubujeme. Nám už zostáva len sa tešiť.)

 

Branislav Michalka
Nadácia Slovakia Christiana (www.slovakiachristiana.sk)

Ak si myslíte, že pristúpenie ku Globálnemu paktu o migrácii nie je v záujme Slovenska a jeho obyvateľov, môžete svoj nesúhlas vyjadriť aj verejne.

Podpíšte petíciu "Zastavme pristúpenie Slovenska k Marakéšskemu paktu o migrácii!" na portáli Reaguj.sk

Podpísať

Nadácia Slovakia Christiana bráni nemenné učenie Svätej Cirkvi, prirodzené chápanie manželstva a rodiny, slobodu vyznávať kresťanskú vieru a usiluje sa o znovuobnovenie kresťanskej civilizácie. Pri svojej činnosti vždy koná v zhode s katolíckym učením a cirkevnými dokumentmi, pričom vychádza najmä z dekrétu Druhého Vatikánskeho koncilu o apoštoláte laikov Apostolicam Actuositatem. Je inšpirovaná medzinárodným hnutím TFP (Traditio, Familia, Proprietas) chrániacim tradície kresťanskej civilizácie, rodinu a súkromné vlastníctvo. Viac na www.slovakiachristiana.sk

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.