Ján Moncoľ

kresťan, katolík, otec rodiny, snažiaci sa žiť život viery so všetkým pádmi a víťazstvami, hľadajúci dobro, krásu a harmóniu v tomto pomýlenom svete...

Strana 1

Blog
Keď sa vinník tvári ako obeť
Keď sa vinník tvári ako obeť

Niektorí komentátori denníka Standard sa už dlhodobo strácajú v tom, kto môže za vypuknutie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Na rozdiel od názorov väčšiny demokratického sveta a navzdory všetkým faktom a súvislostiam, kŕmia svojich čitateľov článkami o tom, že hlavným vinníkom vojny na Ukrajine je vlastne Západ, či samotná Ukrajina a Rusko je v podstate len obeťou. Obeťou, ktorej neostala iná možnosť ako zaútočiť na Ukrajinu a pokúsiť sa ju zbaviť štátnosti a suverenity.

Blog
Aj v štrajku treba poznať mieru
Aj v štrajku treba poznať mieru

Mnohým sa v súvislosti s výpoveďami lekárov vybavia spomienky na rok 2011, keď lekári rovnako štrajkovali kvôli výške svojich platov. Aj vtedy to zdôvodňovali tým, že je to vlastne kvôli záchrane zdravotníctva, žiadali ľudí o podporu so zdôvodnením, že to v konečnom dôsledku prinesie benefit a lepšiu starostlivosť pre pacientov, lebo spokojní a motivovaní lekári a zdravotný personál bude určite poskytovať lepšie služby pre pacientov. Nakoľko sa tieto sľuby a predpoklady naplnili, nech posúdi každý sám.

Blog
Reakcia na blog
Reakcia na blog

Blog autora p.Eduarda Šeba "Kto nesie zodpovednosť za eskaláciu a predlžovanie Rusko-ukrajinského konfliktu" ma podnietil k napísaniu reakcie, nakoľko jeho blog a spôsob uvažovania považujem za mimo realitu, a v rozpore so známymi faktami. Nedá sa ani ubrániť dojmu, koho autor viní za rozpútanie konfliktu a za jeho eskaláciu a predlžovanie.

Blog
O čom má byť rokovanie o mieri medzi Ruskom a Ukrajinou
O čom má byť rokovanie o mieri medzi Ruskom a Ukrajinou

V poslednej dobe sa viac ako predtým ozývajú výzvy politikov, či iných verejne činných osôb, že je potrebné rokovať o prímerí, či priamo o mieri medzi Ruskom a Ukrajinou. Iní zase k tejto požiadavke pripájajú aj požiadavku prestať vyzbrojovať Ukrajincov, lebo to vraj len predlžuje túto vojnu. Na prvý pohľad sú to veľmi ušľachtilé myšlienky, veď kto by nebol za mier, kto by nebol za to, aby zlikvidovali všetky zbrane sveta a odstránila sa hrozba samozničenia sveta a ľudstva.

Blog
Bod zlomu a čas "potom"
Bod zlomu a čas "potom"

Ako by to mohlo byť, alebo úvahy do budúcna. Nesmelý pokus o predpovedanie budúcnosti, ktorá možno ani nenastane tak skoro. Predčasné requiem nad jednou politickou stranou.

Blog
Božie zázraky. Včera, dnes, až do skončenia sveta.
Božie zázraky. Včera, dnes, až do skončenia sveta.

Na začiatok definícia niektorých pojmov, o ktorých bude reč v článku. Zázrak – udalosť, jav nadprirodzenej povahy, ktorý nie je možné vysvetliť na základe prirodzených javov a fyzikálnych zákonov, častokrát je s nimi v rozpore. Uskutočnený na základe vôle samotného Pôvodcu zázraku, niekedy vyprosený a vymodlený aj obyčajným človekom. Účinok zázraku je nejaké dobro a jeho dosah a dôsledky ďaleko prevyšujú samotný zázrak. Dôkaz o pravosti zázraku – vedecké skúmanie nezávislých odborníkov, svedectvá účastných zázraku, spôsob a svedectvo života človeka alebo ľudí, s ktorými bol spojený zázrak, čas počas ktorého sa skúma pravosť zázraku, iné zázraky sprevádzajúce pôvodný zázrak, duchovné ovocie a vplyv zázraku na vieru ľudí, obrátenia a hlboké premeny hriešnikov. Pôvodca zázraku – ten komu je daná všetka moc na Nebi aj na Zemi, Pán nad všetkým tvorstvom, Večný Boh. Ten od koho pochádza všetko Dobro a je Láska a Milosrdenstvo. Pretože dobrom a požehnaním sú aj samotné zázraky a ich účinky v živote kresťanov. Účel zázrakov – oslava Boha, dôkaz Jeho lásky k ľuďom a posilnenie vo viere v Neho.

Blog
Dve strany jednej mince
Dve strany jednej mince

Spasenie alebo inak, večný život v Božej prítomnosti, je výlučne Božou kompetenciou, iba On rozhodne, kto bude spasený a vykúpený Ježišovou spásonosnou obetou na kríži. Napriek tomu je legitímne a pre kresťana nutné sa nad tým zamýšľať a uvažovať, aká je cesta k spáse človeka.

Blog
O čom boli Lutherove tézy
O čom boli Lutherove tézy

Výročie „500.rokov od hlúpeho nedorozumenia“, viď článok Michala Šveca v denníku Postoj, ma donútili bližšie sa pozrieť na 95 Lutherových téz, ktorými sa datuje začiatok reformácie. Bol som prekvapený tým, čo tieto tézy, navzdory môjmu očakávaniu obsahujú, resp. neobsahujú.

Strana 1
Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.