Ján Moncoľ

kresťan, katolík, otec rodiny, snažiaci sa žiť život viery so všetkým pádmi a víťazstvami, hľadajúci dobro, krásu a harmóniu v tomto pomýlenom svete...

Strana 1

Blog
Bod zlomu a čas "potom"
Bod zlomu a čas "potom"

Ako by to mohlo byť, alebo úvahy do budúcna. Nesmelý pokus o predpovedanie budúcnosti, ktorá možno ani nenastane tak skoro. Predčasné requiem nad jednou politickou stranou.

Blog
Božie zázraky. Včera, dnes, až do skončenia sveta.
Božie zázraky. Včera, dnes, až do skončenia sveta.

Na začiatok definícia niektorých pojmov, o ktorých bude reč v článku. Zázrak – udalosť, jav nadprirodzenej povahy, ktorý nie je možné vysvetliť na základe prirodzených javov a fyzikálnych zákonov, častokrát je s nimi v rozpore. Uskutočnený na základe vôle samotného Pôvodcu zázraku, niekedy vyprosený a vymodlený aj obyčajným človekom. Účinok zázraku je nejaké dobro a jeho dosah a dôsledky ďaleko prevyšujú samotný zázrak. Dôkaz o pravosti zázraku – vedecké skúmanie nezávislých odborníkov, svedectvá účastných zázraku, spôsob a svedectvo života človeka alebo ľudí, s ktorými bol spojený zázrak, čas počas ktorého sa skúma pravosť zázraku, iné zázraky sprevádzajúce pôvodný zázrak, duchovné ovocie a vplyv zázraku na vieru ľudí, obrátenia a hlboké premeny hriešnikov. Pôvodca zázraku – ten komu je daná všetka moc na Nebi aj na Zemi, Pán nad všetkým tvorstvom, Večný Boh. Ten od koho pochádza všetko Dobro a je Láska a Milosrdenstvo. Pretože dobrom a požehnaním sú aj samotné zázraky a ich účinky v živote kresťanov. Účel zázrakov – oslava Boha, dôkaz Jeho lásky k ľuďom a posilnenie vo viere v Neho.

Blog
Dve strany jednej mince
Dve strany jednej mince

Spasenie alebo inak, večný život v Božej prítomnosti, je výlučne Božou kompetenciou, iba On rozhodne, kto bude spasený a vykúpený Ježišovou spásonosnou obetou na kríži. Napriek tomu je legitímne a pre kresťana nutné sa nad tým zamýšľať a uvažovať, aká je cesta k spáse človeka.

Blog
O čom boli Lutherove tézy
O čom boli Lutherove tézy

Výročie „500.rokov od hlúpeho nedorozumenia“, viď článok Michala Šveca v denníku Postoj, ma donútili bližšie sa pozrieť na 95 Lutherových téz, ktorými sa datuje začiatok reformácie. Bol som prekvapený tým, čo tieto tézy, navzdory môjmu očakávaniu obsahujú, resp. neobsahujú.

Strana 1
Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.