Obrátenie svätého Pavla

Sv. Pavol bol najskôr farizejom a aktívnym prenasledovateľom kresťanov. Po obrátení sa stal apoštolom národov a zomrel pre Krista ako jeden z pilierov...

Sv. Pavol bol najskôr farizejom a aktívnym prenasledovateľom kresťanov. Po obrátení sa stal apoštolom národov a zomrel pre Krista ako jeden z pilierov...