sv. Katarína Sienská - Modlitby (Le Orazioni)

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
sv. Katarína Sienská - Modlitby (Le Orazioni)

Jedno z hlavných diel sienskej mystičky z druhej polovice 14. storočia prináša na predvianočný knižný trh po prvýkrát v slovenskom preklade Vydavateľstvo Dominikáni

Tesne pred Vianocami sa na náš knižný trh dostáva vzácna kniha slovenského prekladu Modlitieb sv. Kataríny Sienskej. V roku 1970 ju spolu s Teréziou Avilskou vyhlásil Pavol VI. ako prvé ženy za učiteľky cirkvi. Sv. Katarína  je svojimi modlitbami inšpirátorkou takej spirituality, ktorá v sebe skrýva pôvab ženskej angažovanosti v spojitosti s presvedčivosťou a zápalom, akého sú vo veciach cirkvi niekedy schopné len zástupkyne nežného pohlavia. Historici prisudzujú sv. Kataríne viaceré dôležité charakteristické vlastnosti, spomedzi ktorých vynikajú vnútorný pokoj a čisté svedomie. Podľa Kataríny Sienskej sú dva druhy vnútorného pokoja: jeden, ktorý vzniká z poznania pravdy o sebe, a druhý, ktorý je nám daný zvonku a to Kristom. Prostredníctvom osobného obrátenia sa oba zjednocujú.

Modlitby sú vôbec prvým slovenským vydaním niektorého z hlavných diel tejto stigmatizovanej mystičky z Rehole kazateľov.  Dôvod, prečo Katarína písala či diktovala jej myšlienky bol ten istý ako dôvod jej života: všetko ponoriť do poznania, z ktorého sa zrodí láska. Práve tá nám podľa sienskej svätice dáva účasť na živote a videní Boha. Katarína koná tak, ako vidí, chápe a spoznáva. „Ak sa rozhliadam v tebe, vidím...“ (Modlitba VIII). Kontempláciou ako rozhľadňou v krajine, „vidí“, „pozoruje“, „skúma“ nezmerateľnú diaľku, kde všade siaha nekonečnosť lásky a blízkosť Boha. A v ňom vidí dôstojnosť a krásu človeka – „stvorenia obdarovaného rozumom“. A odtiaľ je už iba krok k tomu, čo bolo pre Katarínu zámerom jej teológie: aby sa táto pravda v človeku uskutočnila, v úplnom rozvinutí jeho ľudskosti skrze lásku. Takto sa jej učenie, alebo lepšie povedané mystika, stáva teologickou antropológiou. Prof. Giuliana Cavallini, editorka Kataríninho diela, ju preto výstižne nazýva doctrix humanitatis -  učiteľka ľudskosti.

Katarína v jej Modlitbách vystúpila až na vrchol kontemplácie a upiera v nich pohľad na pravdu nekonečnej Božej lásky k ľuďom, zjavenej v Kristovi Ježišovi, pričom si ustavične uvedomuje našu ľudskosť, ktorá sa konkrétne prejavuje v dejinách. Modlí sa v nich za jednotu cirkvi rozorvanej schizmou; za pápeža, „sladkého Krista na zemi“; za pastierov, ktorých vyzýva, aby slúžili Bohu kvôli Bohu a nie kvôli sebe samým; za kňazov, ktorých považuje za služobníkov slnka a krvi; za rehoľníkov, ktorých označuje ako „pozemských anjelov“; za laikov, ktorí sú povolaní spolupracovať na dobre cirkvi modlitbami, obetami, slzami lásky a dobrými skutkami; za vladárov, od ktorých požaduje, aby uvažovali o moci ako o veci „zapožičanej“ od Boha, a aby slúžili pre spoločné dobro spoločnosti a pre pokoj cirkvi.

Sv. Katarína v sienskom dialekte ospevuje svoje mystické zážitky, svoje dôverné spojenie s Kristom, svoju najvrúcnejšiu túžbu po Božej sláve a po spáse duší. S celou silou svojej osobnosti sa povznáša a modlí, ale v jej slovách sa zračí vôľa ťahať so sebou k nebeským výšinám celé ľudstvo a zapáliť ho láskou. Modlitby stojí za to vychutnať si bez unáhlenosti a v pokoji. Ich opätovným čítaním a tichým rozjímaním o pokladoch duchovnosti, ktoré nám Katarína darovala, tajomne poučená samotným Ježišom, je každý čitateľ zaangažovaný na ovocí jej svätosti. Iba takto zanechajú Modlitby v duši uzdravujúci odtlačok, ktorý sa nikdy nevymaže.

Budeme radi, ak si tento poklad dominikánskej teológie a mystiky v podaní sv. Kataríny Sienskej nájde svojich priaznivcov aj medzi čitateľmi na Slovensku. Ako pozvánku k rozjímaniu nad Modlitbami prinášame malý úryvok v podobe modlitby k Duchu Svätému. Kníhkupectvá knihu ponúkajú  v cene už od 8,53 EUR.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo