Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
05. jún 2019

Zomierajúce dedičstvo svätého Bonifáca

V doposiaľ najkatolíckejšej spolkovej krajine Nemecka, v Bavorsku, má do roku 2035 poklesnúť počet veriacich o 20% a do roku 2060 až o 45%.
Zomierajúce dedičstvo svätého Bonifáca

Takmer symbolicky, len niekoľko dní pred dnešným dňom liturgickej spomienky na apoštola Germánov, sv. Bonifáca (†754), zverejnili niektoré bavorské verejnoprávne médiá štúdiu Univerzity vo Freiburgu (napr. Bayerischer Rundfunk), ktorá si vzala na mušku religiozitu v Bavorsku. 1265 rokov po smrti muža, ktorý obetoval vlastný život za evanjelium medzi Germánmi to vyzerá tak, že voči kresťanstvu prudko indiferentná súčasná nemecká spoločnosť urgentne potrebuje nového apoštola rovnakého formátu.

V súčasnosti žije v Bavorsku 5,3 milióna katolíkov (číslo reprezentuje tých, ktorí sa úradne hlásia ku katolíckej cirkvi), pričom pred dvomi rokmi ich bolo ešte 6,5 milióna! V roku 2060 by ich malo vyť už len 3,6 milióna, čo je v porovnaní s rokom 2017 pokles o spomínaných 45%. Najhoršie straty sa prognózujú pre oblasť známu ako Franken (leží v Bavorsku a čiastočne v Bádensku-Württembersku), kde v priebehu dvoch generácií katolíci stratia v arcidiecéze Bamberg 47% a v diecéze Würzburg až 54% populácie. Najnižšie straty v celkovej výške 36% by mali postihnúť biskupstvo Passau. Bavorská krajinská evanjelická cirkev by zo súčasných 2,5 milióna veriacich mala prísť o 44% populácie a poklesnúť na členskú základňu v počte asi 1,3 milióna veriacich.

Dôsledky tohto stavu budú ďalekosiahle a negatívne demografické čísla kresťanov v Nemecku už teraz vyvolávajú viaceré vážne otázky. Bludný kruh totálneho prepadu kresťanských štatistík so sebou okrem poklesu povolaní a kvality pastoračného nasadenia prináša aj ďalšie komplikácie. Už dnes zápasia farnosti s nedostatkom duchovenstva, čo sa rieši ich zlučovaním do tzv. farských zväzov (Pfarrverbände), čo sú veľkofarnosti, kde väčšiu časť aktivít vykonávajú laici ako pastorálni asistenti, farské referentky a podobne. Pri súčasnom trende poklesu ubudne ja spomedzi tohto pastoračne aktívneho personálu v diecéze Mníchov-Freising do roku 2030 asi 30% zo súčasného stavu. Počet veľkofarností sa od prelomu tisícročí stihol scvrknúť z 8000 na 6500 súčasných, čo v praxi znamená, že tých „stratených“ 1500 sa muselo včleniť do zvyšných 6500.

Ďalším veľkým problémom, ktorý zo smutných štatistík  rezultuje, je osud cirkevných budov, predovšetkým kostolov. Katolícka cirkev sa iba od roku 2000 profanizovaním vzdala 538 kostolov a kaplniek. Z toho 142 bolo predaných, 160 strhnutých a 35 bolo poskytnutých iným kresťanským konfesiám a spoločenstvám. Zvyšné zrušené kostoly slúžia na iné účely ako napríklad spoločenské sály vo farnostiach, domovy sociálnych služieb, archívy, reštaurácie a podobne. V diecéze Essen očakávajú, že do roku 2030 klesne množstvo svätostánkov v tomto biskupstve na polovicu. Len pre zaujímavosť, za rovnaké obdobie bolo v celom Nemecku postavených len 49 nových katolíckych kostolov.  

Čísla z Bavorska sú alarmujúce a to treba povedať, že v rámci celej Spolkovej republiky Nemecko sú ešte podpriemerné. Už teraz počet veriacich z radov hlavných evanjelických cirkví a katolíkov dramaticky balansuje na psychologických 50% z celkovej nemeckej populácie. Pokles pod túto hranicu (očakávaný už v budúcom roku, teda o dva roky skôr, ako hovorili prvé odhady v roku 2017) bude v realite znamenať, že každý druhý spolkový občan bude buď neveriaci, príslušník iného náboženstva, alebo sa bude hlásiť k malým kresťanských spoločenstvám. Takýto stav bude mať, pochopiteľne, vážne dôsledky nielen pre politický, sociálny a kultúrny ráz krajiny, ale aj pre kvalitu náboženskej slobody a postavenia medzičasom už menšinových kresťanov.

Sv. Bonifác pred asi 1289 rokmi v jednom z jeho listov veľmi trefne napísal: „Stojme pevne v boji pre Pánov deň, lebo prišli na nás dni úzkosti a súženia. Zomrime, ak to bude Boh chcieť, za sväté zákony našich otcov, aby sme si zaslúžili dosiahnuť s nimi večné dedičstvo. Nebuďme nemí psi, nebuďme mlčiaci strážcovia, nebuďme nájomníci, ktorí utekajú pred vlkom, ale starostliví pastieri, ktorí bdejú nad Kristovým stádom a ohlasujú veľkému i malému, bohatému i chudobnému Božiu vôľu celú, ľuďom každého postavenia a veku podľa toho, koľko nám Boh dá sily, vhod i nevhod, tak, ako o tom píše svätý Gregor v Knihe o pastorácii.“

Zdá sa, že už sotva niečo iné, ako splnenie tejto naliehavej výzvy sv. apoštola Germánov, pomôže v Nemecku obnoviť vyhasínajúceho kresťanského ducha a neochotu prijať autentickú kresťanskú hodnotovú orientáciu. Sv. Bonifác, oroduj za Nemecko!

Foto internet

Inzercia

Autor je historik a dominikán. Pracuje pre Institutum Historicum Ordinis Praedicatorum v Ríme.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.