Budú evanjelici požehnávať páry rovnakého pohlavia?

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Budú evanjelici požehnávať páry rovnakého pohlavia?

Aprílová synoda Evanjelickej-luterskej cirkvi v Bavorsku rozhodla v prospech verejného liturgického požehnania lesbických a homosexuálnych párov.

Tohtoročný apríl priniesol hneď niekoľko udalostí, ktoré strhli mediálnu pozornosť na Nemecko. Okrem nezmyselnej diskusie o utratení psa, ktorý zabil dvoch ľudí, o nariadenej povinnosti vyvesiť kríže v krajinských úradoch spolkovej krajiny Bavorsko a berlínskom útoku na Židov v jarmulkách stojí za zmienku ešte jedna nepovšimnutá udalosť.

V dňoch od 15. do 19. apríla sa neďaleko Norimbergu v bavorskom Schwabachu za účasti 108 delegátov konala krajinská synoda Evanjelickej-luterskej cirkvi v Bavorsku s leitmotívom „Misionárska cirkev“. Táto cirkev patrí v evanjelickom prostredí Nemecka a Európy k tým konzervatívnejším.  

Aj napriek poklesu protestantskej religiozity v celom Nemecku (prepad je oveľa vyšší ako v prípade katolíkov) si evanjelici v Bavorsku v porovnaní s ostatnými držia nadpriemerné čísla a darí sa im aj ekonomicky. Tunajšia evanjelicko-luterská cirkev disponovala v roku 2015 majetkom 3,1 miliardy eur, čo z nej robilo štvrtú najbohatšiu náboženskú organizáciu v celom Nemecku.

Z viacerých hlavných tém, ktoré sa týkali liturgie, pastoračných aktivít pre mladých, personálnych záležitostí, medzikonfesionálnej spolupráce a sociálnych projektov vzbudila na synode najväčšiu diskusiu téma väčšieho otvorenia cirkvi pre požiadavky párov rovnakého pohlavia.

Doteraz bolo v konzervatívnom evanjelickom prostredí v Nemecku možné udeľovať požehnanie tzv. homo-manželstvám (Homo-Ehen) len mimo verejných bohoslužieb. Najčastejšie sa tak dialo v uzavretej spoločnosti alebo v pastoračných miestnostiach mimo bohoslužobného liturgického priestoru. Aj napriek odporu časti účastníkov (21 hlasovalo proti) bolo hlasmi 72 delegátov presadené pravidlo, že požehnanie takéhoto vzťahu sa bude udeľovať verejne aj v kostoloch počas bohoslužieb.

Rozhodnutie, či sa žiadateľom o požehnanie vyhovie podľa starého modelu alebo podľa novej legislatívy, zostáva zatiaľ na individuálnom rozhodnutí farárov a faráriek. Nový stav ešte neznamená zavedenie „klasického“ evanjelického sobáša pre páry rovnakého pohlavia, ale znamená výrazný posun týmto smerom.

"Nový stav ešte neznamená zavedenie „klasického“ evanjelického sobáša pre páry rovnakého pohlavia, ale znamená výrazný posun týmto smerom." Zdieľať

Niektorí dokonca očakávajú, že pod zvyšujúcim sa tlakom požiadaviek zo strany LGBTI komunity je uznanie sobáša len otázkou času. Vedenie Združenia lesieb a homosexuálov Bavorska (Der Lesben- und Schwulenverband Bayern) rozhodnutie synody privítalo. Zároveň však za poľutovaniahodné so sklamaním označilo, že sa homosexuálne manželstvá stále nepovažujú za rovnocenné s heterosexuálnymi.

Pritom nemalá skupina predovšetkým v pastorácii činných účastníkov synody poukazovala na to, že v ich komunitách ani zďaleka nepanuje v tejto oblasti taká zhoda, ako by sa to mohlo javiť po výsledku hlasovania na samotnej synode.

Ingrid Braun, farárka z Weitlingenu, ako členka konzervatívnej platformy (Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayern) nový postup odmieta a obáva sa, že v praxi sa bude zamieňať s cirkevným sobášom. Okrem toho poukázala na skutočnosť, že ich cirkev by nemala žehnať niečo, čo Biblia výslovne odmieta.

Sama k tomu dodala, že „v Biblii predsa stojí, že len manželstvo muža a ženy spadá pod Božie požehnanie a toto sa tiahne celým Svätým písmom. My v našej platforme nevidíme žiadnu možnosť na to, aby sa takéto požehnanie rozširovalo na páry rovnakého pohlavia" (stanovisko platformy k celej záležitosti ešte z októbra 2017, keď bola v podobe predsynodálneho návrhu, je dostupné tu).

"Nebude bez zaujímavosti sledovať dianie vo vnútri Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorú viacerí protestantskí liberáli považujú za tradicionalistickú, príliš konzervatívnu a hanlivo ju obviňujú z kryptokatolicizmu." Zdieľať

Už na synode vo Schwabachu zazneli varovné hlasy, že zmena doterajšieho postoja v otázke žehnania párov rovnakého pohlavia povedie k odchodu časti veriacich z cirkevných spoločenstiev, v ktorých novinka narazila na odpor. Presadzovanie tejto agendy je evidentne sprevádzané s nesúhlasom a môže mať na teologickú aj komunitnú jednotu vo vnútri partikulárnych evanjelických cirkví, ako aj medzi nimi navzájom, vážne dopady.

V tejto súvislosti určite nebude bez zaujímavosti sledovať dianie vo vnútri Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorú viacerí protestantskí liberáli považujú za tradicionalistickú, príliš konzervatívnu a hanlivo ju obviňujú z kryptokatolicizmu. Jej vieroučné, kultúrne, ekonomické a historické väzby na luterské cirkvi v Nemecku sú stále dosť silné na to, aby nejakým spôsobom mohli vplývať aj na atmosféru vo vnútri tunajších cirkevných zborov.

Počas tohto roka skončí funkčné obdobie generálneho biskupa Miloša Klátika a do čela najpočetnejšej slovanskej entity spomedzi luterských cirkví a. v. na svete sa postaví nový človek. Dá sa preto očakávať, že svoj „olej do ohňa“ v téme otvorenia sa slovenských evanjelikov požiadavkám LGBTI aktivistov za výdatnej pomoci niektorých médií prilejú aj rôzni masmediálni teológovia.

Prvé pokusy v tejto oblasti už podnikli. Na mieste je otázka, koho postoje pri tom všetkom reprezentujú. Odpoveď na to si už musia nájsť sami slovenskí evanjelici.

Foto: DPA, Bayerische Staatszeitung, 19. 04. 2018

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo