Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
16. 04. 2018, 21:47

Španielsky katolicizmus na rázcestí

Španielsko už dávno nie je pozitívny prípad západnej katolíckej moderny. Väzby na cirkev a náboženská prax veriacich slabnú.
Španielsky katolicizmus na rázcestí

Rovnako slabne aj cirkevný vplyv na politické dianie v krajine a to najmä v oblastiach, ktoré sú pre katolíkov kľúčové: ochrana ľudského života od prirodzeného počiatku až po jeho koniec, sloboda svedomia, kritika zavádzania rodovej ideológie atď. Hoci sa mnohí Španieli považujú aspoň za kultúrnych katolíkov a ľudové náboženské sviatky významných lokálnych patrónov či svetoznáme pôstne procesie každoročne prilákajú desiatky tisíc účastníkov a zvedavcov, ich ochota prispôsobiť život a morálny étos cirkevnej náuke je z roka na rok menšia.

Ešte 20. novembra 2015, v rámci celoročných osláv 500. jubilea narodenia sv. Terézie z Avily, zverejnila tamojšia biskupská konferencia (Conferencia Episcopal Española) pastoračný plán na roky 2016 až 2020 s príznačným podtitulom Conversión. Ním sa španielsky episkopát snaží reagovať na nelichotivú situáciu domáceho katolicizmu.  Dva predošlé roky sa niesli v znamení misionárskej výzvy pre cirkev (2016), respektíve v obnovovaní dimenzie cirkevného spoločenstva (2017). Tento rok patrí ohlasovaniu Evanjelia, budúci rok bude zasvätený liturgii cirkvi a plán vyvrcholí v roku 2020 koncentráciou na diakoniu v cirkvi.

Súčasťou tohto dokumentu sú aj dôkladné štatistiky publikované v decembri minulého roku a spracované rešpektovaným madridským Centro de Investigaciones Sociológicas, ktoré majú kompetentným pomôcť nadstaviť parametre nového pastoračného úsilia čo najlepšie. Najdôležitejšie otázky sa celkom prirodzene pýtali na náboženskú príslušnosť a na účasť na náboženských obradoch.

V prípade prvej otázky sa za katolíkov považuje 68,7 % obyvateľstva španielskej populácie. 16,9% o sebe tvrdí že sú neveriaci, 9,3% sa hlási k ateistom a 2,8% má inú náboženskú príslušnosť. 2,3% respondentov na otázku neodpovedalo. Len 13,7% z tých, ktorí sa považujú za katolíkov, navštevuje bohoslužbu aspoň raz do týždňa. Zvyšok, teda 42,5%, len príležitostne, pričom 12,5% nenavštevuje bohoslužby vôbec.  

Oveľa znepokojivejšie vyznievajú štatistiky, ktoré mapujú náboženské predstavy španielskej mládeže. Na viac ako tristo stranách ich 12. decembra 2017 prezentovali marianisti (Societas Mariae, SM) pod názvom „Španielska mládež medzi dvomi storočiami“ (Jóvenes españoles entre dos siglos 1984–2017, dokument v pdf). Vyplýva z nich, že mládež je laxná a má sklony ku konzumizmu a relativizmu. Za katolíkov sa spomedzi nej označuje 40,4% oproti 77% v roku 1994! Až 23,7% o sebe tvrdí že sú ateisti (6% v roku 1994) a ako agnostici sa cíti 13,6% španielskej mládeže (16% v roku 1994).

V rámci tých 40,4% katolíkov len 31% verí, že Ježiš bol Boží Syn. 29,9% verí v „nejaké“ zmŕtvychvstanie, z toho len 16,5% má na mysli zmŕtvychvstanie v kresťanskom slova zmysle a nemalé množstvo 16,5% verí v reinkarnáciu. Kým ešte v roku 2010 bolo 48% katolíckych mládežníkov presvedčených, že cirkev nepotrebujú na to, aby verili v Boha, v roku 2017 takto zmýšľalo až 76,7% z nich.

Problémy čakajú aj samotný španielsky episkopát. Spomedzi 85 biskupov v aktívnej službe menoval najviac Ján Pavol II. - 41. Benedikt XVI. vymenoval 26 a súčasný pápež František zatiaľ len 18. Vyšší vek prinúti po skončení pastoračného plánu v roku 2021 podať abdikáciu viac ako 20 biskupov, z toho až 9 arcibiskupov spomedzi 16 arcibiskupstiev v krajine. Odchod do dôchodku sa okrem prezidenta biskupskej konferencie kardinála Ricarda Blázqueza (už má 76 rokov) bude čoskoro týkať aj jej viceprezidenta kardinála Carlosa Osora (72 rokov).

Španielsko pritom v kontexte svetových misií ešte stále zohráva dôležitú úlohu, ktorej si je vedomá aj Rímska kúria. Po celom svete pôsobí viac ako 15000 španielskych misionárok a misionárov, ku ktorým treba pripočítať 72 rezidentných misijných biskupov z krajiny spoza Pyrenejí. Španielska charita vyzbierala v minulom roku na misijnú činnosť 358 miliónov eur (čo je približne rovnako ako v oveľa väčšom Nemecku získala pre misijnú činnosť tamojšia organizácia MISEREOR), na čom sa podieľalo asi 85000 dobrovoľníkov.

Záujem o dobrovoľníctvo a sociálne dobročinné projekty je v kedysi skutočne katolíckej krajine zatiaľ ešte stále veľký. Práve na tom chce vo svojom pastoračnom pláne na najbližšie roky stavať aj španielska cirkev. Zostáva dúfať, že ambiciózny plán konverzie Španielska k jeho kresťanským koreňom prinesie svoje dobré ovocie.

Foto:https://sk.pinterest.com/pin/9007267977826062/

Odporúčame

Blog
Gaudete et Exsultate (pohľad jednoduchého laika)

Gaudete et Exsultate (pohľad jednoduchého laika)

Na pápežovu exhortáciu Gaudete a Exsultate sa kryštalizuje viacero pohľadov. Medzi už citovanými znalcami pápežovej exhortácie je zaujímavá aj úvaha Alana Andersona, katechétu z katolíckej diecézy Peoria (Arizona). Zameriava svoju pozornosť na to, ako môže výzvy pápežovej exhortácie pochopiť jednoduchý laik.

Blog
Výročie Barbarskej noci

Výročie Barbarskej noci

Vo štvrtok, 13. apríla 1950, štátna moc vtrhla do mužských kláštorov na Slovensku. Podrobnosti o prípravách a priebehu akcie "K" (Kláštory) sa dočítate v nasledujúcom článku.

Blog
Národné priority implementácie Agendy 2030

Národné priority implementácie Agendy 2030

Agenda 2030 je program na základe výzvy OSN ako zmeniť svet k lepšiemu. Tento program má 17 oblastí a jednotlivé krajiny ho rozpracovávajú na základe vlastných špecifických podmienok. Nie je to program stanovujúci zlepšenie všetkého, ale konkrétnych oblastí. Nakoľko vízia je na pomerne dlhé obdobie, nie je možné postrehnúť všetko, naviac môžu sa vyskytnúť rôzne okolnosti, ktoré sa ťažko dajú predvídať. Niektoré záležitosti majú železné zákonitosti a preto napríklad nárast obyvateľstva je celosvetovým fenoménom, ale lokálny, európsky trend je jeho pokles a starnutie. Teda čo na jednom mieste platí, na druhom nemusí. Dokonca treba rátať s rozsiahlou imigráciou, tak veľkou, že napr. podľa dnešného vyjadrenie kancelárky Merkel pri všetkej jej rozsiahlosti nebude stačiť.