Novela o sociálnych službách.  Krok vpred, dva kroky vzad.

V najbližších dňoch sa má v Národnej rade SR schvaľovať Novela zákona o sociálnych službách.  Ak prejde v znení, v akom bola navrhnutá, bude likvidačná pre denné stacionáre.

V najbližších dňoch sa má v Národnej rade SR schvaľovať Novela zákona o sociálnych službách.  Ak prejde v znení, v akom bola navrhnutá, bude likvidačná pre denné stacionáre.

Prečo nepôjdem na výstavu z kože zodratých mŕtvych ľudských tiel Body Exhibition

Nebudem finančne podporovať obchodovanie s ľudskými mŕtvolami nejasného pôvodu.  Nebudem schvaľovať nedôstojné narábanie s mŕtvym ľudským telom pre po...

Nebudem finančne podporovať obchodovanie s ľudskými mŕtvolami nejasného pôvodu.  Nebudem schvaľovať nedôstojné narábanie s mŕtvym ľudským telom pre po...