Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
15. júl 2020

Mýty a pravda o návrhu zákona o umelom ukončení tehotenstva od OĽANO

Parlament posunul do druhého čítania návrh zákona, ktorý zlepšuje informovanie žien pred umelým ukončením tehotenstva. Ide o návrh, ktorý neobmedzuje výkon tohto zákroku. Vyjadrenia niektorých aktivistiek a poslancov však tvrdia opak. Ako to teda naozaj je?
Mýty a pravda o návrhu zákona o umelom ukončení tehotenstva od OĽANO

Parlament posunul do druhého čítania návrh zákona, ktorý najmä zlepšuje informovanie žien pred umelým ukončením tehotenstva.  Ide o návrh, ktorý neobmedzuje výkon tohto zákroku.  Vyjadrenia niektorých aktivistiek poslancov však tvrdia opak.  Ako to teda naozaj je?

 

Umelé prerušenie alebo umelé ukončenie tehotenstva

Ak nejakú činnosť prerušíme, znamená to, že v nej môžeme po prestávke pokračovať.  Napríklad preruším svoju cestu z Bratislavy do Košíc v Žiline, a po čase nastúpim na vlak a cestu dokončím. Logicky sa teda tehotenstvo nedá umelo prerušiť, ale len ukončiť.  Pravdivý výraz ukončenie naznačuje nielen ukončenie tehotenstva ako určitého stavu ženy, ale aj ukončenie života dieťaťa.  Ešte silnejšie pôsobí jeho odborný ekvivalent terminácia oproti doteraz používanému eufemizmu interrupcia.  Terminácia jasne pomenováva, že ide o niečo konečné, fatálne, nezvátiteľné.

 

Zlepšenie poučenia pred UUT a sloboda voľby

Aby sa človek o zdravotnom zákroku mohol rozhodnúť slobodne, musí mať dostatok informácií o jeho podstate, priebehu a možných dôsledkoch a komplikáciách.  Tiež by mal dostať informácie o možných alternatívach, ak takéto existujú. 

V prípade umelého ukončenia tehotenstva nejde vždy o zákrok zo zdravotnej indikácie, ale príčiny, pre ktoré sa ženy rozhodujú sú i sociálne, psychologické a vzťahové.  Preto je správne, aby súčasťou poučenia boli okrem zdravotníckych informácií aj informácie o sociálnych riešeniach náročnej situácie tehotnej ženy.  Ak by niekto chcel ženám tieto informácie odoprieť, v skutočnosti obmedzuje slobodu ich rozhodovania.

 

Predĺženie lehoty na rozmyslenie či obmedzenie práva ženy

Dlhší čas od rozhodnutia sa pre termináciu tehotenstva po jej vykonanie dáva žene a jej blízkym možnosť situáciu zvážiť, aby svoje rozhodnutie v budúcnosti neľutovali.  Žena si obyčajne tehotenstvo uvedomí, keď zistí, že jej 2 týždne mešká menzes.  Vtedy má nenarodené dieťa približne 4 týždne, čo gynekológovia počítajú ako 6. gynekologický týždeň.  Na rozhodnutie o umelom ukončení tehotenstva má podľa súčasne platných zákonov ďalších 6 týždňov, čo je 42 dní.  Predĺženie rozhodovania z 2 na 4 dni zásadne neovplyvní túto lehotu, ale dá žene čas na zistenie si všetkých možností. Zároveň je to čas na absolvovanie predoperačných vyšetrení pred zákrokom. 

 

Inzercia

Zber údajov o príčinách alebo zbytočné zasahovanie do súkromia ženy

Podľa predloženého návrhu sa budú lepšie zapisovať a vyhodnocovať príčiny, pre ktoré sa ženy pre umelý potrat rozhodujú.  Odporcovia tohto ustanovenia tvrdia, že ide o zbytočné zasahovanie do súkromia ženy.  Časť informácií sa už teraz zbiera, ale z formulárov sa často nedá vyčítať, čo je skutočnou príčinou UUT.  Ak by sme tieto informácie mali, vedeli by sme nastaviť preventívne opatrenia, aby sa ženy mohli tomuto zákroku vyhnúť.  Zdá sa však, že aj toto niekomu vadí.  Mohlo by sa totiž ukázať, že častou príčinou umelého potratu je práve zlyhanie antikoncepcie, ako to ukázala i táto francúzska štúdia.  A to by bol ďalší dôkaz proti zavádzaniu permisívnej sexuálnej výchovy už od škôlkového veku.

 

Konkrétna pomoc pre tehotné ženy

Každé zlepšenie ochrany života nenarodených detí a ochrany žien pred možnými následkami umelých potratov považujeme za cenné.  KDH sa tejto téme venuje dlhodobo a má vo svojom programe Reštart viacero konkrétnych návrhov opatrení na pomoc pre ženy zaskočené neplánovaným tehotenstvom, ako aj silnú podporu už narodených detí.  Teší nás, že súčasná vláda si viacero z  týchto návrhov osvojila, ako napríklad zavedenie tehotenského príspevku, zvýšenie daňového bonusu na deti a pod.  Mnohí naši členovia a sympatizanti im pomáhajú v dobrovoľníckych združeniach, a tiež v samospráve.

 

Určité obavy vzbudzuje nie najšťastnejšie navrhnutá pomoc pre rodiny, ktorým sa narodí dieťatko s postihnutím.  Tieto rodiny určite potrebujú kvalitnú systémovú pomoc.  Zavedenie  vysokého jednorazového príspevku však môže, hoci i výnimočne, viesť k jeho zneužitiu a cielenému poškodeniu dieťaťa. Takýto prípad poznáme z knihy Maria Simmela: Všetci ľudia budú bratia.  Podpora rodinám s dieťaťom s postihnutím sa dá lepšie nastaviť pri druhom čítaní zákona.

Držíme poslancom palce, aby vytrvali aj naďalej, a zákon v ďalšom procese schválili a vylepšili. 

Každý, kto zachráni jeden život, ako by zachránil celý svet.

 

Odporúčame

Blog
Buď so mnou!

Buď so mnou!

To, ako sme silno fixovaní na našu identifikáciu cez vlastné výkony, výsledky, vonkajšie viditeľné okolnosti nášho života, som si znovu uvedomila dnes pri tichej rannej modlitbe, keď som sa pýtala Otca - ´Ukáž mi, prosím, akú ma vidíš, kto som pre teba, akú si ma stvoril?...´, a On ma mocne zaplavil jediným slovom - ´Dokonalú!...´