Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
17. september 2019

Vyšší rodičovský príspevok len pre niektorých rodičov. Prečo?

Zvýšenie rodičovského príspevku sme opakovane navrhovali a vítame ho, návrh v súčasnom znení však považujeme za diskriminačný.

Zajtra (18.9.2019) má parlament hlasovať o novele zákona  č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku z dielne SMERu, ktorý navrhuje, aby sa rodičovský príspevok zvýšil nerovnako: väčšina mamičiek má dostať 270 eur mesačne, a menšina 370 eur mesačne.  Vyšší rodičovský príspevok majú dostať iba ženy, ktoré boli nemocensky poistené najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

Koho sa netýka vyšší rodičovský príspevok?

Všetkých žien, ktoré nepoberali materskú.  Napríklad:

  • študentiek študujúcich na vysokej škole
  • žien, ktoré ukončili štúdium na strednej alebo vysokej škole, ale ešte nestihli odpracovať 270 dní
  • žien, ktoré boli určitú dobu nedobrovoľne nezamestnané, zamestnanie si našli, ale nestihli do pôrodu odpracovať 270 dní, ale iba napríklad 250 dní
  • a každej matky, ktorá sa o dieťa stará, ale nebola pred pôrodom poistená aspoň 270 dní.

Ak matka spadá do jednej z týchto kategórií, a bude mať ďalšie dieťa bez toho, aby sa medzitým zamestnala na 270 dní, opäť nebude mať nárok na vyšší rodičovský príspevok.  Ak takáto žena bude mať viac detí v 2-3-ročných intervaloch – takzvané reťazové pôrody, bude mať nárok len na jeden najnižší rodičovský príspevok. 

 

Predstava SMERu: Najprv nech ženy pracujú, až potom nech majú deti

Tento návrh z dielne SMERu preferuje socialistickú filozofiu, kedy žena je v prvom rade pracovníčkou a až následne môže byť matkou.  To znamená, že žena má ísť na materskú až vtedy, keď rozbehla svoju pracovnú kariéru.  Dôsledkom môže byť zbytočné odďaľovanie materstva, čo vždy vedie ku menšiemu celkovému počtu detí. Zároveň je to nepriaznivé pre kariérny rast ženy v zamestnaní.

Ženská plodnosť po 25.roku pomaličky klesá, takže odďaľovanie materstva z ekonomických dôvodov môže pre konkrétnu ženu znamenať, že nebude matkou alebo bude mať menej detí, ako by si priala.

Na Slovensku dnes mamičky, ktoré si platili nemocenské poistenie, môžu poberať materské v dĺžke 34 týždňov, zvyčajne 6 týždňov pred pôrodom a 28 týždňov po pôrode dieťaťa.  Potom môžu poberať rodičovský príspevok do 3 rokov veku dieťaťa, ktorý bol doteraz pre všetkých rovnaký. 
Mamy, ktoré nemajú nárok na poberanie materského, môžu poberať rodičovský príspevok od narodenia dieťaťa.

 

Inzercia

Vyšší príspevok len pre 18 percent rodičov, prečo?

Rodičovský príspevok patrí každému dieťaťu.  Nevidím dôvod na to, aby sme ho nepriznali v rovnakej výške každej mame, ktorá sa o svoje dieťa dobre stará. V roku 2017 sa 15.000 občanov podpísalo pod výzvu Mama je lepšia ako jasle, ktorá žiadala komplexné zvýšenie podpory rodín s deťmi.  Napriek našej výzve v tom čase MPSVR neuvažovalo o výraznejšom zvýšení rodičovského príspevku.  Z odpovede pána ministra Richtera sme sa okrem toho dozvedeli, že na prelome rokov 2016 a 2017 poberalo rodičovský príspevok približne 141.000 rodičov a materské 26.330 rodičov.  To znamená, že ministerstvo si je vedomé, že vyšší rodičovský príspevok bude poberať iba menšia časť rodičov – asi 18%.

 

Nemusíme sa báť, že táto dávka bude zneužívaná

Podľa súčasného znenia zákona 571 o rodičovskom príspevku na rodičovský príspevok má nárok oprávnená osoba, iba ak zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti.  Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti inej osoby alebo inštitúcie.  Ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti, rodičovský príspevok sa zníži o 50 %.
Zákon už dnes zneužívanie neumožňuje, je potrebné len zlepšiť kontrolu jeho dodržiavania.

KDH navrhuje, aby sa rodičovský príspevok zvýšil rovnomerne všetkým rodičom, ktorí sa o svoje deti starajú. 

Deti sú náš najväčší poklad a budúcnosť nášho národa.  

Odporúčame

Blog
Mytológia zdravých potravín

Mytológia zdravých potravín

Predstavte si, že všetko, čo ste vedeli o zdravých potravinách, je lož. Touto vetou začína svoju knihu špičkový americký kardiochirurg, ktorý po desaťročiach nepriaznivých výsledkov "zdravej" stravy na sebe i na pacientoch zasvätil život boju s legendami a mýtmi – čo by sme mali jesť, aby sme boli zdraví a plní energie. A čomu by sme sa mali vyhnúť širokým oblúkom.