Starostlivosť o odkázaných seniorov v programe KDH

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Starostlivosť o odkázaných seniorov v programe KDH

Vo voľbách do NR SR kandidujem za KDH s číslom 6. Dlhodobo zastrešujem prosociálnu politiku KDH. Denník Postoj ma informoval, že v nasledujúcich troch mesiacoch nebude uverejňovať moje blogy. Predpokladám, že v liberálnych médiách nedostanem veľa priestoru. Preto budem svoje názory v najbližšej dobe uverejňovať na stránke evagrey.sk

Starostlivosť o odkázaných seniorov v programe KDH

Seniori tvoria rôznorodú skupinu z hľadiska: veku, zdravotného stavu, sebestačnosti a zamestnanosti.  Preto aj program KDH pre seniorov je orientovaný na základné skupiny: seniorov aktívnych,  seniorov samostatných, ale zraniteľných a seniorov odkázaných na starostlivosť inej osoby. 

 

SENIORI ODKÁZANÍ NA POMOC INEJ OSOBY
Súčasná situácia, problémy:
Systém pomoci seniorom dnes uprednostňuje pobytové služby (v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, domovoch seniorov) pred komunitnými službami.  Je to dané najmä finančným podhodnotením domáceho opatrovania a služieb na komunitnom princípe. 

Dôsledkom zlého nastavenia systému je vytrhnutie človeka z jeho prirodzeného prostredia, aj v prípade, že by si on a jeho rodina želali, aby mohol zostať doma.  Na druhej strane, na pobytové služby na Slovensku čaká niekoľko tisíc klientov, ktorí ich potrebujú. 

 

Riešenia:     

KDH chce zmeniť filozofiu poskytovania služieb tak, aby štát prednostne podporoval zotrvanie človeka vo svojom domácom prostredí a pomohol jeho blízkym, aby sa oňho mohli starať čo najdlhšie.  Zabezpečiť opatrovateľovi  lepšie finančné podmienky.  Zabezpečiť opatrovateľovi oddych (funkčnú odľahčovaciu službu) a dostupnú odbornú pomoc formou terénnych a ambulantných služieb (rehabilitácia, opatrovateľská služba v domácnosti a pod.) 

 

Zavedieme nový model financovania starostlivosti o odkázaných ľudí - štátnu sociálnu dávku v odkázanosti viazanú na odkázanú osobu, nie na poskytovateľa služieb.  Odkázaná osoba si bude môcť vybrať formu služby a zaplatiť ju dávkou v odkázanosti: opatrovanie členom rodiny, opatrovanie opatrovateľkou v domácnosti alebo pobytovú službu v zariadení sociálnych služieb. 

Rodiny, ktoré sa starajú o odkázaného člena doma, dostanú sumu vo výške minimálnej mzdy pri najvyššom stupni odkázanosti.  Zrovnoprávnime financovanie opatrovania pre opatrovateľov, ktorí sú poberateľmi dôchodku.

Dodatkový voucher (poukážka) bude slúžiť na financovanie komunitnej služby podľa stupňa odkázanosti.  Bude možné ho tiež použiť na financovanie opatrovateľskej služby a na financovanie odľahčovacích služieb.
 

Pripravíme komplexný zákon o dlhodobej starostlivosti.  V ňom prepojíme sociálnu a zdravotnú starostlivosť  o ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom .  Napríklad po akútnom ošetrení pôjde človek zo zdravotníckeho zariadenia do Domu ošetrovateľskej služby a odtiaľ do komunity so zabezpečením domácej ošetrovateľskej služby cez Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti.  

 

Výsledkom bude, že viac odkázaných ľudí bude môcť zotrvať v domácom prostredí, a uvoľní sa miesto v pobytových zariadeniach pre tých, ktorí to potrebujú.

Viac na: http://kdh.sk/restart/ 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo