Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. december 2019

Starostlivosť o odkázaných seniorov v programe KDH

Vo voľbách do NR SR kandidujem za KDH s číslom 6. Dlhodobo zastrešujem prosociálnu politiku KDH. Denník Postoj ma informoval, že v nasledujúcich troch mesiacoch nebude uverejňovať moje blogy. Predpokladám, že v liberálnych médiách nedostanem veľa priestoru. Preto budem svoje názory v najbližšej dobe uverejňovať na stránke evagrey.sk
Starostlivosť o odkázaných seniorov v programe KDH

Starostlivosť o odkázaných seniorov v programe KDH

Seniori tvoria rôznorodú skupinu z hľadiska: veku, zdravotného stavu, sebestačnosti a zamestnanosti.  Preto aj program KDH pre seniorov je orientovaný na základné skupiny: seniorov aktívnych,  seniorov samostatných, ale zraniteľných a seniorov odkázaných na starostlivosť inej osoby. 

 

SENIORI ODKÁZANÍ NA POMOC INEJ OSOBY
Súčasná situácia, problémy:
Systém pomoci seniorom dnes uprednostňuje pobytové služby (v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, domovoch seniorov) pred komunitnými službami.  Je to dané najmä finančným podhodnotením domáceho opatrovania a služieb na komunitnom princípe. 

Dôsledkom zlého nastavenia systému je vytrhnutie človeka z jeho prirodzeného prostredia, aj v prípade, že by si on a jeho rodina želali, aby mohol zostať doma.  Na druhej strane, na pobytové služby na Slovensku čaká niekoľko tisíc klientov, ktorí ich potrebujú. 

 

Riešenia:     

KDH chce zmeniť filozofiu poskytovania služieb tak, aby štát prednostne podporoval zotrvanie človeka vo svojom domácom prostredí a pomohol jeho blízkym, aby sa oňho mohli starať čo najdlhšie.  Zabezpečiť opatrovateľovi  lepšie finančné podmienky.  Zabezpečiť opatrovateľovi oddych (funkčnú odľahčovaciu službu) a dostupnú odbornú pomoc formou terénnych a ambulantných služieb (rehabilitácia, opatrovateľská služba v domácnosti a pod.) 

 

Inzercia

Zavedieme nový model financovania starostlivosti o odkázaných ľudí - štátnu sociálnu dávku v odkázanosti viazanú na odkázanú osobu, nie na poskytovateľa služieb.  Odkázaná osoba si bude môcť vybrať formu služby a zaplatiť ju dávkou v odkázanosti: opatrovanie členom rodiny, opatrovanie opatrovateľkou v domácnosti alebo pobytovú službu v zariadení sociálnych služieb. 

Rodiny, ktoré sa starajú o odkázaného člena doma, dostanú sumu vo výške minimálnej mzdy pri najvyššom stupni odkázanosti.  Zrovnoprávnime financovanie opatrovania pre opatrovateľov, ktorí sú poberateľmi dôchodku.

Dodatkový voucher (poukážka) bude slúžiť na financovanie komunitnej služby podľa stupňa odkázanosti.  Bude možné ho tiež použiť na financovanie opatrovateľskej služby a na financovanie odľahčovacích služieb.
 

Pripravíme komplexný zákon o dlhodobej starostlivosti.  V ňom prepojíme sociálnu a zdravotnú starostlivosť  o ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom .  Napríklad po akútnom ošetrení pôjde človek zo zdravotníckeho zariadenia do Domu ošetrovateľskej služby a odtiaľ do komunity so zabezpečením domácej ošetrovateľskej služby cez Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti.  

 

Výsledkom bude, že viac odkázaných ľudí bude môcť zotrvať v domácom prostredí, a uvoľní sa miesto v pobytových zariadeniach pre tých, ktorí to potrebujú.

Viac na: http://kdh.sk/restart/ 

Profesorka na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, zaoberá sa etikou a bioetikou.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Prečo sa bojíme tlkotu srdca?

Prečo sa bojíme tlkotu srdca?

Keď pozeráme seriály z lekárskeho prostredia, tlkot srdca v nás vzbudzuje silné emócie. Čím rýchlejšie srdce bije, tým viac vnímame naliehavosť jeho ochrany. Keď sa tlkot zastaví, vnímame to ako čosi tragické a konečné. Vieme, že nejde o prerušenie ale ukončenie života.

Blog
Prečo kandidujem - KDH č.25

Prečo kandidujem - KDH č.25

Teším sa na parlamentné voľby, v ktorých budem kandidovať na 25. mieste kandidátky Kresťanskodemokratického hnutia - KDH. Uchádzam sa o Váš hlas a odporúčam mnohé skvelé mená na kandidátke. 29.2.2020 máme koho voliť!

Blog
Cenzúra

Cenzúra

Na Slovensku žijú mnohí, ktorí sa pamätajú na časy, keď nemohli publikovať svoje názory, alebo keď za tieto názory boli dokonca prenasledovaní. Redakcia denníku POSTOJ sa nepochopiteľne vracia na časovej osi smerom späť k cenzúre politických názorov.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.