Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
22. január 2020

Mýty o Katolíckej Cirkvi, ktoré žijú aj dnes

Byť ničiteľom mýtov o Katolíckej Cirkvi by mohol byť celkom zaujímavý „full-time job.“ Práce by veľmi neubúdalo. Stačí vyvrátiť staré a objavia sa nové a nové. V tomto článku som sa pokúsil vyvrátiť týchto osem neprávd/poloprávd o Cirkvi (O podobnej téme som už raz písal: https://blog.postoj.sk/35823/desatoro-mytov-o-katolickej-cirkvi )
Mýty o Katolíckej Cirkvi, ktoré žijú aj dnes

Mýtus č. 1  Ježišovo božstvo si Cirkev vymyslela až v 4. storočí na Nicejskom koncile 

Cirkev vždy učila, že Ježiš Kristus je Boh. Dokladá to už Nový zákon. Rané písomné svedectvo o viere Cirkvi v Ježišovo božstve podáva napríklad svätý Ignác v Liste Efezanom z roku 110 po Kristovi. O niečo neskôr sa k nemu pridávajú aj spisy ďalších duchovných autorít mladej Cirkvi - Ireneja, Klementa, Tertuliána alebo Origena. Všetci títo páni už v druhom a na začiatku tretieho storočia píšu o božstve Ježiša, čiže dávno pred Nicejským koncilom. Historik Bart Ehrman píše: „Všetci zúčastnení na koncile, a fakticky už aj všetci kresťania, sa zhodovali v názore, že Ježiš má božský pôvod, že je Božím synom. Predmetom debaty na Nicejskom koncile bolo, ako chápať Ježišov božský pôvod vo svetle skutočnosti, že je aj človekom.“

Mýtus č. 2  Evanjeliá a ostatné spisy Nového zákona boli napísané v druhom až treťom storočí po Ježišovej smrti

Súčasná biblická veda datuje vznik evanjelií a apoštolských listov (celkom 27 kníh Nového zákona) prevažne do prvého storočia. Ježiš Kristus zomrel približne okolo rokov 30/33. Apoštol Pavol napísal Prvý list Solúnčanom, pravdepodobne najstarší spis Nového zákona, okolo roku 50 po Kristovi. O necelých 15 rokov napísal Marek svoje evanjelium, Kristov životopis. Ako posledné vzniklo Jánovo evanjelium - približne v rokoch 80 až 100 po Kristovi. Vznik spisov Nového zákona tak spadá do obdobia 20 až 80 rokov po Ježišovej smrti, čo je relatívne krátka doba. 

Mýtus č. 3  Cirkev mučila a upálila Galilea Galileiho 

Známa kauza zástancu heliocentrizmu Galilea Galileiho je kapitola sama o sebe - pochybenia sa odohrali na obidvoch stranách. Avšak všeobecne rozšírená predstava o obzvlášť tvrdom zásahu vtedajšej Cirkvi voči tomuto vedcovi je značne prehnaná. Postupy voči Galileovi počas vyšetrovania nemožno vysvetľovať cez optiku dnešných právnych postupov. Galileo v skutočnosti nebol mučený a jeho trestom bolo „iba“ domáce väzenie vo svojom dome blízko Florencie. 

Mýtus č. 4  Tertulián prehlásil: „Verím, pretože je to absurdné.“ 

Tertulián (žil v rokoch 160-220) bol jeden z najvýznamnejších ranokresťanských spisovateľov a učiteľov. Hoci neskôr sa pridal k sekte montanistov, jeho teologické spisy patria k intelektuálnemu bohatstvu Cirkvi. Neprávom sa mu pripisuje výrok - „verím, pretože je to absurdné“, ktorého pôvod nie je celkom známy. Evanjelický teológ Jaroslav Pelikán vysvetľuje: „Tertulián napísal ´ako je múdrosť sveta pre Boha bláznovstvom, tak je i Božia múdrosť bláznovstvom´ v očiach sveta. Keď kresťanskí autori a umelci stredoveku hľadali spôsob, ako osláviť kríž ako múdrosť, s obľubou poukazovali predovšetkým na jeho bláznovstvo. To je skutočný zmysel už citovanej formulácie, ktorá sa často a neprávom pripisuje Tertuliánovi: ´Verím, pretože je to absurdné.“

Mýtus č. 5   V stredoveku zastávala úrad pápeža žena  

Dokonca aj v katolíckych kruhoch bola ešte na konci stredoveku ako fakt prijímaná historka o pápežke Jane, ktorá sa v mužskom oblečení prešmykla na Petrov stolec, až kým nezačala počas slávnostného sprievodu rodiť. Až v 17. storočí legendu o pápežke vyvrátil David Blondel, protestantský duchovný a historik. Súčasný historik dejín pápežstva Kelly: „Dnes ju už sotva treba vyvracať, lebo nielenže niet dôkazov na potvrdenie existencie pápežky, ale známe fakty o jednotlivých obdobiach túto možnosť celkom vylučujú.“ Pôvod tejto bájky nie je celkom jasný. Je však pravdepodobné, že má svoje korene v protipápežskej propagande.   

Mýtus č. 6 Katolícka Cirkev odsúdila evolučnú teóriu

V roku 1950 napísal pápež Pius XII. encykliku s názvom Humani generis, kde okrem iného vyjadril názor, že medzi evolučnou teóriou a katolíckou vierou nie je rozpor. O 46 rokov neskôr pápež Ján Pavol II. na adresu evolučnej teórie povedal, že ide viac než o hypotézu. Poslední pápeži Benedikt XVI. a František sa rovnako pozitívne vyjadrili k evolučnej teórii. Cirkev samozrejme odmieta ateistické výklady evolúcie, no Charlesa Darwina a jeho prácu o evolúcii nikdy na oficiálnom fóre neodsúdila. Cirkev nevidí medzi vierou a vedou konflikt, ale príležitosť na dialóg, pretože pravda nemôže odporovať pravde. 

(O vzťahu evolučnej teórie a Katolíckej Cirkvi píšem viac tu: https://blog.postoj.sk/27801/evolucna-teoria-a-postoj-katolickej-cirkvi)

Mýtus č. 7 Pápeži boli prevažne skazení a mocichtiví ľudia

Počas dvoch tisícov rokov dejín Katolíckej Cirkvi úrad Kristovho námestníka spravovalo celkom 266 pápežov. Vnímať dejiny pápežstva predovšetkým v čiernych farbách nezodpovedá realite. V ich radoch môžeme nájsť veľkých svätcov, inšpirujúce osobnosti, politikov, umelcov, ľudomilov, intelektuálov, celkom obyčajných ľudí, ale aj veľkých hriešnikov, pôžitkárov, zbabelcov a zradcov. Dejiny pápežstva - to je mix všeho-všudy. Koniec koncov, viera katolíkov by mala stáť na Bohu, ktorý vedie Cirkev cez všetky búrky a nie na kvalite či nekvalite ľudského charakteru. 

Inzercia

(O pápežoch nájdete viac informácii aj tu: https://blog.postoj.sk/35359/kauza-nemravni-papezi)

Mýtus č. 8 Úcta k svätým je v skutočnosti dobre zamaskovaný polyteizmus

Zamieňať úctu k svätým s mnohobožstvom (polyteizmus) je hlboké nepochopenie až neznalosť. Svätci nie sú bohovia, ale celkom obyčajní hriešnici, ktorí iba vďaka spolupráci s Božou milosťou dosiahli veniec nebeskej slávy. Božia aktivita vždy predchádza tej ľudskej. Dokonca aj dobré skutky, ktoré svätci počas pozemského života „nazbierali“, sú výsledkom toho, že Boh ich na to pripravil a uschopnil. Svätí teraz pomáhajú orodovaním pozemšťanom v ich živote - ich orodovanie je však úzko prepojené s Božou všemohúcnosťou. 

(O katolíckej úcte k svätým píšem viac tu: https://blog.postoj.sk/48040/svatci-priatelia-na-vysokych-miestach)

Zdroje

Ehrman, B: Da Vinciho kód - Pravda a fikcia. 2005

Kelly, J.: Pápeži dvoch tisícročí. 1994.

Monforte, J: Úvod do Písma svätého. 2015

https://www.catholic.com/tract/the-divinity-of-christ  

https://www.catholic.com/tract/the-galileo-controversy

https://www.tyzden.sk/casopis/15372/sila-kristovho-kr-a/

Titulný obrázok

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Benoit_xvi_octobre_2008.jpg

Odporúčame

Blog
Kto stvoril Boha?

Kto stvoril Boha?

Väčšina svetových náboženstiev vyznáva, že vesmír nevznikol náhodne z ničoho, ale že jeho pôvodcom je Boh. Zdá sa preto logické pýtať sa, ak Boh stvoril všetko, kto potom stvoril Boha? A kto stvoril stvoriteľa Boha? V tejto reťazi otázok by bolo možné teoreticky pokračovať donekonečna. Je však otázka „kto stvoril Boha“ naozaj oprávnená?

Blog
Všetci klamú

Všetci klamú

Dostal som odporúčanie na knihu "Everybody lies". Keďže bola na Amazone v akcii, kúpil som si ju a toto sú moje dojmy z nej.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.