Násilie v Biblii. Čo s tým?

Kritici kresťanstva často poukazujú na to, že v Biblii zvlášť v Starom Zákone je priveľa násilia. Keď čítame Starý Zákon, môžeme mať pri niektorých te...

Kritici kresťanstva často poukazujú na to, že v Biblii zvlášť v Starom Zákone je priveľa násilia. Keď čítame Starý Zákon, môžeme mať pri niektorých te...

Korene morálky

Určite ste niekedy mali konflikt s iným človekom. Častokrát v týchto medziľudských konfliktoch sme konfrontovaní s výčitkami: „Prečo si svoj sľub nesp...

Určite ste niekedy mali konflikt s iným človekom. Častokrát v týchto medziľudských konfliktoch sme konfrontovaní s výčitkami: „Prečo si svoj sľub nesp...

Kresťanstvo a reinkarnácia

Dnešná doba je typická rôznymi myšlienkových smermi, filozofickými a náboženskými prúdmi. Moderný kresťan sa neraz stráca v tomto zmätku. Preto je dobré a vhodné zaujať voči rôznym námietkám a otázkam skeptikov, inovercov a neveriacich rozumný postoj. Môj blog sa bude venovať aký má postoj kresťanstvo voči reinkarnácii. Téma je samozrejme ďaleko ro...

Dnešná doba je typická rôznymi myšlienkových smermi, filozofickými a náboženskými prúdmi. Moderný kresťan sa neraz stráca v tomto zmätku. Preto je dobré a vhodné zaujať voči rôznym námietkám a otázkam skeptikov, inovercov a neveriacich rozumný postoj. Môj blog sa bude venovať aký má postoj kresťanstvo voči reinkarnácii. Téma je samozrejme ďaleko ro...

Ako je to s pápežovou (ne)omylnosťou?

Pápež je predsa človek ako každý iný. Pomyslí si napríklad neveriaci človek. Ale katolíci veria v jeho neomylnosť. O tom sa už v dejinách napísalo veľa. Ako to teda je?

Pápež je predsa človek ako každý iný. Pomyslí si napríklad neveriaci človek. Ale katolíci veria v jeho neomylnosť. O tom sa už v dejinách napísalo veľa. Ako to teda je?

Čo môže dnešnému človeku povedať história?

V dnešnej dobe kedy nám všetko príde samozrejmé, nám neraz unikajú základné otázky typu: prečo veriť? aký je zmysel môjho života? Do tejto kategórie patrí aj otázka čo nám môže ľudom 21. storočia povedať naša minulosť? Myslím si, že Slováci nie sú veľmi „historicky“ založení. Toto národné povedomie sa zdeformovalo nielen obdobím socializmu ale defo...

V dnešnej dobe kedy nám všetko príde samozrejmé, nám neraz unikajú základné otázky typu: prečo veriť? aký je zmysel môjho života? Do tejto kategórie patrí aj otázka čo nám môže ľudom 21. storočia povedať naša minulosť? Myslím si, že Slováci nie sú veľmi „historicky“ založení. Toto národné povedomie sa zdeformovalo nielen obdobím socializmu ale defo...

Sú viera, veda a rozum v rozpore?

Mnoho ľudí predovšetkým tých, ktorí sa považujú za neveriacich neraz obviňujú kresťanov, že ich viera je v protiklade s vedeckým pokrokom a dokonca aj so zdravým rozumom. Táto námietka je zaujímavá a často spomínaná v teologických a filozofických knihách. Podľa mňa je stále dosť ľudí, ktorí sú toho názoru že viera je nerozumná a nelogická a aj to,...

Mnoho ľudí predovšetkým tých, ktorí sa považujú za neveriacich neraz obviňujú kresťanov, že ich viera je v protiklade s vedeckým pokrokom a dokonca aj so zdravým rozumom. Táto námietka je zaujímavá a často spomínaná v teologických a filozofických knihách. Podľa mňa je stále dosť ľudí, ktorí sú toho názoru že viera je nerozumná a nelogická a aj to,...