Slovensko vymiera - návrhy kresťanov ako to riešiť (otvorenie diskusie)

Vladimír Palka vo svojom príspevku https://www.postoj.sk/46519/ani-s-trubanom-ani-s-ficom prišiel s podnetným návrhom otvoriť diskusiu o kresťanskej v...

Vladimír Palka vo svojom príspevku https://www.postoj.sk/46519/ani-s-trubanom-ani-s-ficom prišiel s podnetným návrhom otvoriť diskusiu o kresťanskej v...

Satanova studňa

Živá voda sa stratila a zostalo iba bahno na dne studne. Vyčistime bahno, aby sme uvoľnili cestu živej vode.

Živá voda sa stratila a zostalo iba bahno na dne studne. Vyčistime bahno, aby sme uvoľnili cestu živej vode.

Privatizácia roky 1993-1994

Pokračovanie článku popisujúceho roky 1990-1992. Vznik Slovenskej republiky a s tým súvisiace udalosti. Privatizácia za vlády V.Mečiara. Privatizácia...

Pokračovanie článku popisujúceho roky 1990-1992. Vznik Slovenskej republiky a s tým súvisiace udalosti. Privatizácia za vlády V.Mečiara. Privatizácia...

Donúti hrozba totálneho morálneho rozkladu spoločnosti kresťanov zjednotiť sa ?

Negatívny posun v morálke nanútený spoločnosti ovplyvnil aj postoje kresťanov. Naplno sa u kresťanov prejavilo „rozdeľuj a panuj“. Napriek ich dominan...

Negatívny posun v morálke nanútený spoločnosti ovplyvnil aj postoje kresťanov. Naplno sa u kresťanov prejavilo „rozdeľuj a panuj“. Napriek ich dominan...

Ako poškodila bezkoncepčná privatizácia obyvateľstvo Slovenska.

Nepravdivé informácie o stave ekonomiky pred rokom 1989 a šírenie mýtov. Manipulujúce demagogické tvrdenia odôvodňujúce realizovanú privatizáciu. Najv...

Nepravdivé informácie o stave ekonomiky pred rokom 1989 a šírenie mýtov. Manipulujúce demagogické tvrdenia odôvodňujúce realizovanú privatizáciu. Najv...