O čom bude homília na národnej cyrilometodskej púti 2020 v Nitre ?

Na akú pôdu padli slová otca arcibiskupa Babjaka v roku 2018. Čo nám hovoril otec biskup Rábek v tomto roku. Aká bude púť v roku 2020 ? Príde tam vôbe...

Na akú pôdu padli slová otca arcibiskupa Babjaka v roku 2018. Čo nám hovoril otec biskup Rábek v tomto roku. Aká bude púť v roku 2020 ? Príde tam vôbe...

Žijeme vo svete chobotníc - kuffovci vznikli pre tých, čo sa neboja postaviť zlu

Boj proti gender ideológii Istanbulského dohovoru neskončil. Otázky ktoré ovplyvňujú stav jednotlivých kresťanských strán. Kuffovci sú stranou, ktorá...

Boj proti gender ideológii Istanbulského dohovoru neskončil. Otázky ktoré ovplyvňujú stav jednotlivých kresťanských strán. Kuffovci sú stranou, ktorá...

Totálna strata rešpektu, alebo mnohí reagujú iba na škandály ?

Katolícka identita a jej dôsledky pre naše konanie. Neúprosnosť v správaní sa katolíkov medzi sebou a neschopnosť znášať iných, takých akí sú. Falošné...

Katolícka identita a jej dôsledky pre naše konanie. Neúprosnosť v správaní sa katolíkov medzi sebou a neschopnosť znášať iných, takých akí sú. Falošné...