Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
15. október 2019

Svätci - priatelia na vysokých miestach

Katolícka Cirkev oplýva mnohými pokladmi. Jednými z nich sú vynikajúce príklady svätých.
Svätci - priatelia na vysokých miestach

Ako tínedžer som sa raz (povinne) zúčastnil na svätej omši, pričom som bol svedkom niečoho, čomu som vtedy celkom nerozumel. Krátko pred začatím omše prítomní spustili:

Svätý Štefan – oroduj za nás.

Svätý Ignác Antiochijský – oroduj za nás

Svätý Polykarp – oroduj za nás.

Svätý Justín – oroduj za nás.

Svätý Vavrinec – oroduj za nás ... atď, atď.

Boli to litánie k svätým – štandardná katolícka modlitba - no ja som počas toho len nechápavo krútil hlavou. Čo je toto za bľabotanie? Prečo sa títo modlia k ľudom, ktorí už nežijú? Díval som sa nich a len som sa v duchu pýtal – ste vy normálni? Tieto otázky sa vo mne rozvírili ešte viac, keď jeden protestant svojim argumentmi začal narúšať moju katolícku vieru v spoločenstvo svätých. Už ako obrátený kresťan som mal obdobie, keď som považoval úctu k svätým za prejav nehanebnej modloslužby ba až zrady voči Bohu.

Musím sa priznať, že keď som teraz účastný (a nie len fyzicky) na svätej omši, možno najviac sa ma dotýkajú slová kňaza modliaceho sa krátko pred obradom premenenia: „Naozaj si svätý Otče, ty prameň všetkej svätosti. “ (Rímsky misál, Druhá eucharistická modlitba) Je to krásne vyznanie. Vraciam sa pritom späť ku starozákonnej knihe Levitikus: „Buďte svätí, lebo ja, Pán, som svätý a ja som si vás oddelil od národov, aby ste boli moji! “ (Lv 20,26)

Tieto slová odrážajú jadro svätosti – nikto nie je svätý sám od seba. Nikto si nemôže svätosť vybojovať svojimi dobrými skutkami. Svätosť je nezaslúžený dar od Boha. Je to dôsledok otvorenia a odovzdania sa Bohu. Práve preto katolíci uctievajú toľkých svätých, nie pre ich vlastné zásluhy, ale preto, že vyžarujú niečo z Boha. Každý svätec bol a je Boží originál. Úplne jedinečný a neopakovateľný. Svätí - to nie je mauzóleum mŕtvol, ale živý organizmus jednotlivcov, ktorí neprestajne podporujú bojujúcu Cirkev tu na zemi.

Niektorí však namietajú, že uctievanie svätcov je v príkrom rozpore s Bibliou. Prečo sa modliť k svätcom, keď môžeme ísť priamo za Ježišom? Často narážajú na Prvý list Timotejovi 2,5: „Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš.“ Čítajme si však ten text v kontexte: „Predovšetkým teda odporúčame, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš.“ (1 Tim 2, 1-5) Úcta k svätým v skutočnosti nielen, že nie je v rozpore s jedinečným Kristovým prostredníctvom, ale svätý Pavol výslovne píše, že modlitby a orodovania za druhých sú dobré a milé pred Bohom.

Krása katolicizmu spočíva v prepojenosti jednotlivých členov, Kristových údov. Človek totiž nikdy nie je sám o sebe veriacim, skutočná viera je vecou jednotlivca, ale aj spoločenstva. Katolícka Cirkev ako Kristovo tajomné telo tvorí spoločenstvo, v ktorom sa môžeme spoľahnúť jeden na druhého. Preto má orodovanie svätých taký význam. Sú nielen hrdinovia a vzory pre náš duchovný život, ale zároveň nám aktívne pomáhajú. Ich postavenie je veľmi vysoké – prebývajú v Božom srdci. Odtiaľto sú s nami v živom kontakte. Každý katolík má svätca, ktorý ho nejakým spôsobom oslovil. Dovoľte mi teda aby som vám predstavil zopár svojich favoritov.

Svätá Monika  (332-387)

Sú dve veci, ktoré sa mi ihneď vybavia pri tomto mene: Svätý Augustín a vytrvalosť v modlitbe. Ovocie jej neúnavných modlitieb, prosieb a naliehaní je viac než zrejmé – synáčik Augustín sa nielenže obrátil ku kresťanstvu, ale Boh si z neho urobil biskupa a intelektuála, ktorý ovplyvnil priebeh dejín západnej civilizácie ako málokto. Kiežby som mal takú horlivosť v modlitbe ako mala svätá Monika.

Svätý Hieronym (347-420)

Svätý Hieronym ma naučil milovať Písmo, lebo ako on sám vravieval: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ Predtým keď idem čítať Písmo, okrem Ducha svätého, pozývam na pomoc aj tohto borca – vynikajúceho biblistu a učiteľa Cirkvi. 

Svätý Tomáš Akvinský (1224-1274)

Neuveriteľné, koľko toho anjelský učiteľ dokázal napísať počas svojho relatívne krátkeho života. Jeho dielo (a život) je fascinujúcou ukážkou spojenia rozumu a viery, prirodzeného a nadprirodzeného. Hoci vytvoril viaceré teologické syntézy, vari najznámejšia Suma teologická, krátko pred smrťou mal mystický zážitok, po ktorom prehlásil, že všetko, čo napísal bolo v porovnaní s týmto, len prázdnou slamou. Čo z toho vyplýva? Múdrosť Boha je nepreskúmateľná. V tejto súvislosti si možno pripomenúť slová Žalmu 139: „Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť; je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.“

Svätý John Henry Newman (1801-1890)

Pôvodne anglikánsky kňaz, ktorý v priebehu života spoznal Katolícku Cirkev a už ako známa celebrita sa rozhodol pripojiť k tejto vznešenej Dáme. Za tento krok si vyslúžil od svojich nemálo nepochopenia a kritiky. Osobne ma inšpiruje jeho odvaha nasledovať pravdu nech to stojí, čo stojí. A nielen to. V tejto postave sa spája intelektuálna sila a jednoduchá zbožnosť. Charizma kardinála Newmana je pre mňa priam elektrizujúca.

Svätý Ján Bosco (1815-1888)

Inzercia

Tento kňaz ma oslovil svojim životom a tým, že napriek mnohým prekážkam založil rád, ktorý sa venuje mladým. Aj on dokázal spojiť prirodzené s nadprirodzeným. Dobrý kresťan je človek nielen modliaci sa a bezvýhradne spoliehajúci sa na Boha, ale aj ten, kto si dobre plní svoje pracovné a občianske povinnosti. Kresťan je človek plný radosti.

Svätá Mária Goretti (1890-1902)

Samozrejme, že z lásky k Ježišovi mu odpúšťam a chcem, aby bol so mnou v nebi.“ Tieto slová adresovala ani nie 12-ročná Mária tesne pred smrťou svojmu vrahovi. Tento prejav ľudsky nepochopiteľného milosrdenstva nie je ničím iným, než len dôsledkom Božej práce s každou dušou, ktorá sa mu otvorí bez ohľadu na vek, vzdelanie alebo sociálne postavenie. Mária je toho živým príkladom.

Svätá Edita Steinová alias Terézia Benedikta z Kríža (1891-1942)

Pochádzala zo židovskej rodiny. Jej neobyčajná inteligencia a otvorené srdce ju však nasmerovali ku Kristovi a do lona Katolíckej Cirkvi. Neskôr sa rozhodla zasvätiť svoj život Bohu a vstúpila do kláštora karmelitánov. Jej pozemský život vyhasol v koncentračnom tábore Osvienčim. No pre Editu sa skutočný život ešte len začal.

Svätý Ján Pavol II. (1920-2005)

Poľský pápež bol vždy blízky Slovákom. Aj mne. Asi najviac ma oslovuje šírka jeho osobnosti. Ján Pavol II. je syntézou samou o sebe. Zbožný mariánsky ctiteľ, ktorý mal v láske mladých. Aktívne športoval. Bol básnikom a dramatikom. Písal knihy, ktorým nie každý rozumel. Obdobie studenej vojny si naliehavo vyžadovalo prezieravého štátnika, akým bol práve tento pápež. Láskavý, no zásadový. So zmyslom pre humor aj pre vážnu filozofiu. Aj takéto veci robí Boh s človekom.  

Blahoslavený Pavol Peter Gojdič (1888-1960)

O tomto gréckokatolíckom biskupovi som sa dozvedel počas štúdia na vysokej škole a jeho príbeh ma skutočne nadchol. Vďaka Bohu si dokázal zachovať svoju tvár a lásku v srdci aj počas nesmierne ťažkých časoch druhej svetovej vojny a komunistického útlaku. Gréckokatolícka cirkev bola na Slovensku vtedy zrušená a biskup Gojdič aj napriek mučeniu svoju rodinu, Matku Cirkev neopustil a vydal tým nádherné svedectvo. Boh v ňom skombinoval nesmiernu odvahu, vytrvalosť a lásku aj k nepriateľom.

Blahoslavená Anna Kolesárová (1928-1944)

Slovenská Mária Goretti. 16-ročné dievča, ktoré volilo radšej smrť akoby sa mala oddať vojakovi Červenej armády. Ankin príbeh mení príbehy mnohých. Aj ten môj. Každý muž túži po žene, ktorá by stvárňovala jeho srdce. Anka toto svojim orodovaním dokáže. Je to krásny kvet, ktorý zdobí čistota, pokora, jednoduchosť a vrúcna nábožnosť. Nemožno ju neobdivovať.

Preblahoslavená Panna Mária

Veľmi rád navštevujem pútnické miesto Litmanová pri Starej Ľubovni. Je to nenápadné miesto plné pokoja. Litmanová odráža niečo zo srdca Matky Božej. Je to Kráľovná pokoja. Nasledovať príklad Márie neznamená nič iné než nasledovať Krista. Panna Mária upriamuje celým svojim životom na svojho Syna. Ak sa k nej vrúcne modlíte, nemôžete prísť inde než ku Kristovi.  Mária je učiteľkou viery a vernou ochrankyňou.

Môj svätý anjel strážca

Ochranca, poradca, sprievodca. Čo k tomu môžem viac dodať?

Použitá literatúra

Contessa, F. Svätá Mária Gorettiová. 2002.

Titulný obrázok (obrázok zachytáva svätú Teréziu z Avily)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/TeresaAvila.jpg

Odporúčame

Blog
Moja cesta s Bohom

Moja cesta s Bohom

Každý kresťan má vlastnú, originálnu cestu viery. Ani ja nie som výnimkou. V tomto článku chcem aspoň niečo z tejto mojej cesty odhaliť.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.