Štefan Patrik Kováč, ThL.

Štefan Patrik Kováč, ThL.

Spisovateľ duchovnej literatúry, evanjelizátor. Autor kníh Život v Božom požehnaní, Život s Bohom, Toto je skutočná Afrika, Sviatky Boha, Život nie je ľahký, Život kresťana u moslimov v Ázii a Život v Božej moci (NOVINKA). Vedúci Spoločenstva Živá voda. Člen Spolku slovenských spisovateľov. Učiteľ. Venuje sa teologickým témam a stavu kresťanstva doma i vo svete. Vystupuje s kresťanskými vyučovaniam v spoločenstvách a na akciách kresťanov. Duchovný poradca; vedie ľudí k duchovnému rastu. Ženatý (2001). Otec piatich detí (Sára, Juditka, Samuel, Miriam, Dávid).

  Strana 1

  Blog
  7 prúdov BL a uzdravenie žalúdka
  7 prúdov BL a uzdravenie žalúdka

  Oľga vtedy stála medzi lavicami v chráme a v srdci mala veľkú túžbu a očakávanie. Totiž od jesene 2016 cítila obrovské bolesti v žalúdku, jesť mohla len s veľkými ťažkosťami, brala silné lieky a bola permanentnou návštevníčkou ambulancie gastroenterológa. Tie bolesti sa stávali neznesiteľnými. Spredu zaznela výzva, aby ľudia kládli ruky na tých, čo stoja pri nich a modlili sa za ich uzdravenie.

  Blog
  Duch Svätý sa nedá umlčať
  Duch Svätý sa nedá umlčať

  „Iveta, je to už tretí pokus. Musíš sa k tomu postaviť inak, lebo dopadneš ako dvakrát predtým. Ide o duchovný boj. Je napísané: Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. (Ef 6:11-12) Pozývaj ľudí, modli sa. Ver a bojuj,“ vedel som, že na tretí krát to bude ešte ťažšie ako predtým. „Nikdy sa nevzdaj. Nerobíme to na svoju slávu, ale preto, aby čo najviac duší zažilo, ako veľmi ich Boh miluje.“

  Blog
  Myšlienky podsúvané satanom a myšlienky inšpirované Duchom Svätým
  Myšlienky podsúvané satanom a myšlienky inšpirované Duchom Svätým

  Keďže sa mi manželka nemohla dovolať, napísala mi textovú správu, rozlúčkovú, lebo cítila blízku smrť: „Ľúbim ťa a vždy som ťa ľúbila. Ak sa mi niečo stane, povedz deťom, že som ich veľmi milovala a ožeň sa, ak nájdeš ženu, čo bude mať rada naše deti.“ Bol som v šoku. Bol som dojatý. Ale pri nasledujúcom duchovnom boji som zistil jednu nemennú pravdu: Ježiš nie je Bohom smrti, on je Bohom života! Nikdy na to nezabudnime!

  Blog
  Nedotknuteľní: Otec má svoje deti aj v Indii
  Nedotknuteľní: Otec má svoje deti aj v Indii

  Napokon to zo mňa vytiahol, bol skúsený, používal rôzne taktiky, že idem na misiu, medzi kresťanov. Nevedel som klamať. Nechcel som klamať. Bolo zle. Zvážnel. Z pohodlnej pozície, keď bol rozčapený na stoličke, sa zrazu imigračný úradník vystrel, obul si topánky a evidentne išiel za nadriadeným, aby mu podal správu a zrejme sa aj poradiť, čo urobiť v takomto prípade: „Zatknúť, či nechať ísť?“

  Blog
  Pošliapaný Kristus
  Pošliapaný Kristus

  Toto zamyslenie uverejňujem ako reakciu na nedávny Pochod za život, ktorého sme sa s rodinou zúčastnili. A zúčastnili sa ho aj niektorí politici (však, pán D.?), ktorí o zopár dní (!) mali hlasovať ASPOŇ za zmiernenie krutého potratového zákona (krutého voči nevinným zahrdúseným deťom i matkám, ktoré často ani nevedia, čo činia, a dôsledky sa dostavia v ich svedomí), dokonca mali štyri (!) verzie, ale kvôli týmto "ochrancom života" a najmä ochrancom svojich politických kresiel neprešiel žiadny z nich ani (!) do druhého čítania.

  Blog
  Spása je dôležitejšia
  Spása je dôležitejšia

  „Po týždni ma prepustili,“ pokračovala manželka. „Ešte pri záverečnej kontrole ma lekár varoval, že budem silne krvácať. To je prečisťovanie, vysvetľoval; mám to brať ako prirodzené, nemám sa vraj toho báť. Ja som však mala istotu, že nebudem. Už som vedela, že Boh reagoval na moju modlitbu a túžbu."

  Blog
  Poslal ma za tebou, ty máš Ducha Svätého
  Poslal ma za tebou, ty máš Ducha Svätého

  Vo veľkom vestibule ma zastavil muž. Pozrel som na jeho menovku. Pavol. S trochou neistoty v očiach ma požiadal, či so mnou môže hovoriť. Poobzeral som sa po rozsiahlej vstupnej hale. Panoval tam riadny ruch. „Samozrejme, Pavol. Tuto v rohu? Alebo si chceš niekde sadnúť?“ „Mne to je jedno. Ide o tvoj čas,“ nechával rozhodnutie na mňa. „Chcem... Chcem odovzdať svoj život Ježišovi!“ – Aha, – prebehlo mi mysľou. – To je vážne.

  Blog
  V strede Afriky bez dokladov?!
  V strede Afriky bez dokladov?!

  „Ten chlap nám zobral doklady!“ hovoril som si viac pre seba, ako pre sprievodcu. „To azda nie je pravda!“ z toho zistenia mi chrbát oblial studený pot, hoci tam bola riadna horúčava. „Ú-ha. Čo teraz? Ten vojak odchádza s mojím pasom a ja mám dnes odletieť!“ – Čo ten bude s ním robiť? Kedy sa vráti? Vráti sa vôbec? – myšlienky sa mi rýchlo mihali hlavou. – Čo tu ja cudzinec budem robiť bez pasu? V „strede Afriky“ bez pomoci? Žiadny beloch na okolí. V Ugande ani nie je naša ambasáda, len v Keni – vybaviť si nový... Ako sa tam dostanem? Do lietadla ma bez neho nepustia... a padne mi letenka... na novú nemám dosť peňazí! Ú-ha, je to zlé, Štefan Patrik!

  Strana 1