Štefan Patrik Kováč, ThL.

Štefan Patrik Kováč, ThL.

Spisovateľ duchovnej literatúry, evanjelizátor. Autor kníh Život v Božom požehnaní, Život s Bohom, Toto je skutočná Afrika, Sviatky Boha 1, Život nie je ľahký, Život kresťana u moslimov v Ázii, Život v Božej moci, Sviatky Pána 2, románu Zápisky nevojaka I a II (NOVINKA). Vedúci Spoločenstva Živá voda. Člen Spolku slovenských spisovateľov od r. 2017. Učiteľ. Venuje sa teologickým témam a stavu kresťanstva doma i vo svete. Vystupuje s kresťanskými vyučovaniam v spoločenstvách a na akciách kresťanov. Duchovný poradca; vedie ľudí k duchovnému rastu. Ženatý (2001). Otec piatich detí (Sára, Juditka, Samuel, Miriam, Dávid). Žije v slobodnom povolaní spisovateľa.

  Strana 1

  Blog
  Modlitba nad adventným vencom
  Modlitba nad adventným vencom

  Fascinuje ma príprava veľkých vecí, ktoré sa mali stať v plnosti času. V dvoch knihách skúmam staré hebrejské sviatky. Tak to bolo aj s Chanukou, Sviatkom svetiel, ktorý vznikol v období Makabejcov, v období boja o zachovanie pravej viery (naproti okultizmu a pohanstvu helenistov, dnes by sme povedali liberálov, progresívcov a socialistov). História sa opakuje a môžeme sa z nej veľa poučiť. Vtedy, na konci decembra, našli Makabejci jednu fľaštičku čistého oleja, ktorý zázrakom horel v obrovskej chrámovej Menore osem dní. Ježiš sa narodil na sviatok Chanuky, Sviatok svetiel, 25. decembra (viac v knihe dole). Dnes zapaľujú kresťania sviece na advent. venci - MODLITBY pozri nižšie.

  Blog
  Misia v Pakistane a sen Hamídy
  Misia v Pakistane a sen Hamídy

  Sú aj dnes na svete kresťania, ktorí vyznávajú svoju vieru krvou. Akoby dráždili svojím posolstvom lásky, odpustenia a milosrdenstva zlo a tých, čo sú v jeho službách. Ježiš nám dáva na kríži celého seba a od nás chce, aby sme boli pripravení dať mu všetko. Nielen slovami. On dal za nás všetko a má od nás právo všetko žiadať. Žiadať od tých, čo chcú byť učeníci Dobra a chcú Dobro obsiahnuť. Odmena je nepredstaviteľná – vlastniť Boha a stráviť s ním večnosť.

  Blog
  AFRIKA: Tvoj pobyt tu bude krátky
  AFRIKA: Tvoj pobyt tu bude krátky

  Nasadli sme do auta a trmácali sa po kamenistých cestách do Bwery, neustále dávajúc pozor na presúvajúcich sa ľudí po stranách komunikácií aj v noci. Pri malej nepozornosti hrozila zrážka s nočnými pútnikmi, ktorých čierne telá sa vodičovi v svetle reflektorov objavovali dosť neskoro. Spolucestujúci besedovali na zadných sedadlách v ich domácej reči a ja som v hlave preberal, čo sme zažili a najmä, koľko Immanuelovi zostáva času.

  Blog
  Rok svätého Jozefa: Príhovor z neba. Boh má prednosť!
  Rok svätého Jozefa: Príhovor z neba. Boh má prednosť!

  Modlil som sa: "Jozef, pred svetom si bol otcom Ježiša. A bol si robotník, stolár, a bol si vzorom pre svojho Syna. Naučil si ho remeslu a on bol dobrým robotníkom v dielni a ešte lepším Robotníkom vo vinici svojho Otca. Prihovor sa, prosím, u svojho Syna, aby som túto prácu mohol dokončiť teraz. Ty, Jozef, patrón robotníkov. Ja som teraz robotník a potrebujem Pánovu pomoc v tejto práci. Prosím.“

  Blog
  Keď sa niečoho vzdáš
  Keď sa niečoho vzdáš

  „Neuvidíš ju už,“ vedel som. Chvíľu som uvažoval a troška zápasil. Ale keď chce niečo odo mňa Boh... nedá sa povedať „nie“. Pri vyberaní z možností pomáha aj položiť si otázku, ktorú mnohí kresťania nosia na náramku a ja ho nosím vygravírovaný na zadnej strane manželskej obrúčky: „Čo by urobil Ježiš?“

  Blog
  Dieťa a Boh a ty
  Dieťa a Boh a ty

  Dcérka pozornela. Stíchla. Pozrela mi svojimi krásnymi nevinnými očami do mojich. Bola v nich napísaná otázka: Čo sa ide diať? Očakávanie. Nie, strach v nich nebol. Svojho ocka mala rada a nebála sa ho. Vedela, že nič zlé z jeho strany nemôže prísť.

  Blog
  7 prúdov BL a uzdravenie žalúdka
  7 prúdov BL a uzdravenie žalúdka

  Oľga vtedy stála medzi lavicami v chráme a v srdci mala veľkú túžbu a očakávanie. Totiž od jesene 2016 cítila obrovské bolesti v žalúdku, jesť mohla len s veľkými ťažkosťami, brala silné lieky a bola permanentnou návštevníčkou ambulancie gastroenterológa. Tie bolesti sa stávali neznesiteľnými. Spredu zaznela výzva, aby ľudia kládli ruky na tých, čo stoja pri nich a modlili sa za ich uzdravenie.

  Blog
  Duch Svätý sa nedá umlčať
  Duch Svätý sa nedá umlčať

  „Iveta, je to už tretí pokus. Musíš sa k tomu postaviť inak, lebo dopadneš ako dvakrát predtým. Ide o duchovný boj. Je napísané: Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. (Ef 6:11-12) Pozývaj ľudí, modli sa. Ver a bojuj,“ vedel som, že na tretí krát to bude ešte ťažšie ako predtým. „Nikdy sa nevzdaj. Nerobíme to na svoju slávu, ale preto, aby čo najviac duší zažilo, ako veľmi ich Boh miluje.“

  Blog
  Myšlienky podsúvané satanom a myšlienky inšpirované Duchom Svätým
  Myšlienky podsúvané satanom a myšlienky inšpirované Duchom Svätým

  Keďže sa mi manželka nemohla dovolať, napísala mi textovú správu, rozlúčkovú, lebo cítila blízku smrť: „Ľúbim ťa a vždy som ťa ľúbila. Ak sa mi niečo stane, povedz deťom, že som ich veľmi milovala a ožeň sa, ak nájdeš ženu, čo bude mať rada naše deti.“ Bol som v šoku. Bol som dojatý. Ale pri nasledujúcom duchovnom boji som zistil jednu nemennú pravdu: Ježiš nie je Bohom smrti, on je Bohom života! Nikdy na to nezabudnime!

  Blog
  Nedotknuteľní: Otec má svoje deti aj v Indii
  Nedotknuteľní: Otec má svoje deti aj v Indii

  Napokon to zo mňa vytiahol, bol skúsený, používal rôzne taktiky, že idem na misiu, medzi kresťanov. Nevedel som klamať. Nechcel som klamať. Bolo zle. Zvážnel. Z pohodlnej pozície, keď bol rozčapený na stoličke, sa zrazu imigračný úradník vystrel, obul si topánky a evidentne išiel za nadriadeným, aby mu podal správu a zrejme sa aj poradiť, čo urobiť v takomto prípade: „Zatknúť, či nechať ísť?“

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.