Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
24. november 2022

Modlitba nad adventným vencom

Fascinuje ma príprava veľkých vecí, ktoré sa mali stať v plnosti času. V dvoch knihách skúmam staré hebrejské sviatky. Tak to bolo aj s Chanukou, Sviatkom svetiel, ktorý vznikol v období Makabejcov, v období boja o zachovanie pravej viery (naproti okultizmu a pohanstvu helenistov, dnes by sme povedali liberálov, progresívcov a socialistov). História sa opakuje a môžeme sa z nej veľa poučiť. Vtedy, na konci decembra, našli Makabejci jednu fľaštičku čistého oleja, ktorý zázrakom horel v obrovskej chrámovej Menore osem dní. Ježiš sa narodil na sviatok Chanuky, Sviatok svetiel, 25. decembra (viac v knihe dole). Dnes zapaľujú kresťania sviece na advent. venci - MODLITBY pozri nižšie.
Modlitba nad adventným vencom

Rast intenzity svetla. Počet chanukových sviečok sa každú noc zvyšoval, a tak sa svetlo zintenzívňovalo, zväčšovalo, rástlo a mohutnelo. Presne tak, ako počas plynutia času sveta sa každý rok zvyšovala túžba ľudstva po Mesiášovi a očakávalo sa jeho narodenie v Betleheme (hebr. Dom chleba). Z neho mal vyjsť Vojvoda lásky, ktorý prinesie ľuďom pokoj, ako predpovedal prorok Micheáš.

A ty, Betlehem, Efrata primalý (najmenší, gr.) si medzi tisícami Júdu;

            z teba mi vyjde Ten, čo má vládnuť v Izraeli

            a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti.

Preto ich vydá až do času, keď Rodička porodí,

            a zvyšok jeho bratov sa vráti k synom Izraela.

            Vstane a bude pásť silou Pánovou

            a velebou mena Pána, svojho Boha;

            budú si bývať, lebo teraz sa zvelebí až do končín zeme.

            On bude Pokoj. (Mich 5:1-4)

(Evanjelista Matúš potom vo verši 2:6 vlastne reinterpretuje proroka Micheáša a hovorí nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, pretože Betlehem sa narodením Ježiša skutočne stal významným a veľkým.)

Celý tento čas je v kresťanskom roku skoncentrovaný do Adventu, kde pribúda na adventnom venci každou nedeľou jedna sviečka.

Chanuka a Advent. Kresťanský Advent a židovská Chanuka majú veľa vecí spoločných. Najdôležitejšie je očakávanie Mesiáša. Som presvedčený, že sa neodohralo bez Božej prozreteľnosti, že v oboch sviatkoch máme napokon silnú symboliku svetla a sviečky, ktoré sa postupne zapaľujú. Hoci história slávenia Adventu s vencom so štyrmi sviecami (plus jednou v strede) nie je taká starobylá, siaha tiež niekoľko storočí do histórie. Ako v každú noc počas Sviatku posvätenia Chrámu rástlo svetlo, tak na adventnom venci sa každú nedeľu zapaľuje ďalšia sviečka. Povedzme si o tejto nádhernej kresťanskej symbolike trochu viac.

Kruh venca, ktorý nemá začiatok ani koniec, symbolizuje večnosť Boha, nesmrteľnosť duše a získaný večný život v Kristovi. Sviečky na adventnom venci sa taktiež obyčajne zapaľujú počas večere po požehnaní jedla v jednotlivé adventné nedele podobne ako na Chanukii. Dokonca niektoré vence majú v strede bielu sviecu, ktorá reprezentuje Krista a tá sa zapaľuje na samotný Sviatok narodenia Spasiteľa. Táto biela svieca nám pripomína Šamaša (služobníka) na Chanukii.

Inzercia

OBR. Kniha, v ktorej rozoberám tajomstvá štyroch hebr. SZ sviatkov a ich zavŕšenie v Kristovi a Matke (Purim). Novinka-román, ktorý dáva odpoveď na otázku: Prečo existuje Zlo, keď je Boh dobrý?

Podobne ako veriaci pri zapaľovaní sviečok na Chanukii, sa kresťania modlia tradičné modlitby pri rozsvecovaní plamienkov na adventnom venci. V prvú adventnú nedeľu žehná otec rodiny veniec, pričom sa modlí:

„Ó, Bože, ktorého slovo posväcuje všetky veci, zošli svoje požehnanie na tento veniec a postaraj sa, aby sme si my, ktorý ho používame, pripravili svoje srdcia na príchod Krista, a tak mohli od teba prijať hojné milosti, ktorý žiješ a kraľuješ naveky. Amen.“

Počas každého dňa prvého adventného týždňa pred večerou potom otec pokračuje modlitbou: „Pane, prosíme ťa, ukáž svoju moc a príď nám na pomoc, aby sme boli pod tvojou ochranou. Zachráň nás od hroziacich nebezpečenstiev našej duši, osloboď nás od hriechov, aby sme boli hodní tvojho vykúpenia, lebo ty si nás zachránil a vyslobodil, ktorý žiješ a kraľuješ naveky. Amen.“ Niekto môže zapáliť sviečku, napríklad najmladšie dieťa.

Počas druhého týždňa otec pridáva: „Pane, povzbuď naše srdcia, aby sme sa pripravili na príchod tvojho Syna, aby nás jeho narodenie urobilo hodným tebe slúžiť s čistou mysľou. Príď ty, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.“ Najstaršie dieťa zapáli jednu sviečku z prvého týždňa a jednu sviečku na druhý.

Cez tretí adventný týždeň sa otec po večeroch modlí: „Ó, Pane, prosíme ťa, nakloň svoje ucho k našim modlitbám, daj nám svojho Ducha a osvieť temnotu našej mysle svojou milosťou. Ty, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.“ Matka zapáli dve predchádzajúce sviečky, plus ďalšiu sviečku.

Nakoniec, v štvrtý týždeň, sa otec modlí: „Pane, prosíme ťa, ukáž svoju moc a príď nám na pomoc, aby sme s pomocou tvojej milosti a tvojho milosrdného odpustenia, dosiahli to, v čom nám bránia naše hriechy, ty, ktorý žiješ a kraľuješ naveky. Amen.“ Otec zapáli všetky sviečky na venci.

Fascinuje ma podobnosť židovských a kresťanských tradícií v zapaľovaní svetiel počas tejto decembrovej slávnosti. Pre kresťanov je to príprava na Vianoce, na Sviatok narodenia Pána a Spasiteľa. Avšak u veriacich z oboch náboženstiev ide o vzbudenie viery a prípravu na príchod Mesiáša. Tieto tradície nám pomáhajú v našich rodinách zostať bdelými a nestratiť zo zreteľa pravý význam Vianoc či Chanuky. Zdieľajme.

Štefan Patrik Kováč, ThL.

Kniha - novinka, čo môže nasmerovať aj tvoj život na Svetlo (viera v praxi): Život v Božej moci (2019).
Kniha z druhej misijnej cesty: Život kresťana u moslimov v Ázii (2018).

Nemáte ešte darček? Sviatky Boha 1 a Sviatky Pána 2 (s modlitbami nad advent. vencom) sú teraz aktuálne.

Spisovateľ duchovnej literatúry, evanjelizátor. Autor kníh Život v Božom požehnaní, Život s Bohom, Toto je skutočná Afrika, Sviatky Boha 1, Život nie je ľahký, Život kresťana u moslimov v Ázii, Život v Božej moci, Sviatky Pána 2, románu Zápisky nevojaka I a II (NOVINKA). Vedúci Spoločenstva Živá voda. Člen Spolku slovenských spisovateľov od r. 2017. Učiteľ. Venuje sa teologickým témam a stavu kresťanstva doma i vo svete. Vystupuje s kresťanskými vyučovaniam v spoločenstvách a na akciách kresťanov. Duchovný poradca; vedie ľudí k duchovnému rastu. Ženatý (2001). Otec piatich detí (Sára, Juditka, Samuel, Miriam, Dávid). Žije v slobodnom povolaní spisovateľa.

Odporúčame

Blog
Misia v Pakistane a sen Hamídy

Misia v Pakistane a sen Hamídy

Sú aj dnes na svete kresťania, ktorí vyznávajú svoju vieru krvou. Akoby dráždili svojím posolstvom lásky, odpustenia a milosrdenstva zlo a tých, čo sú v jeho službách. Ježiš nám dáva na kríži celého seba a od nás chce, aby sme boli pripravení dať mu všetko. Nielen slovami. On dal za nás všetko a má od nás právo všetko žiadať. Žiadať od tých, čo chcú byť učeníci Dobra a chcú Dobro obsiahnuť. Odmena je nepredstaviteľná – vlastniť Boha a stráviť s ním večnosť.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.