Pavel Hruban

Pavel Hruban

Jsem katolický teolog, asistent pro duchovní péči v Diecézní charitě Brno.

  Strana 1

  Blog
  Být mimo společenství s Bohem aneb několik slov o hříchu
  Být mimo společenství s Bohem aneb několik slov o hříchu

  Slovo hřích dnes patří mezi slova, která bychom nejraději vymazali ze slovníku lidstva. Přesto však právě v dnešní době ochutnáváme z jeho ovoce více, než bychom chtěli. Pokusme se proto přiblížit si ho možná trochu méně tradičně, zato snad srozumitelněji. Vzhledem k jeho významu to stojí za to.

  Blog
  Pandemie jako znamení
  Pandemie jako znamení

  Už to bude skoro rok od doby, co prakticky celý svět začala sužovat pandemie nemoci covid-19. Nejrůznějších úvah a popisů se napsalo více než dost. Přesto však mi chybí něco, co by se dalo nazvat vyplutím na hlubinu.

  Blog
  Manželství a naše společnost III
  Manželství a naše společnost III

  Blížím se ke konci svého uvažování. Minulý článek jsem ukončil větou, že je nutné najít pevný bod, o který by se dalo v našem uvažování, jednání a vysvětlování opřít. Pojďme se na něj podívat.

  Blog
  Manželství a naše společnost II
  Manželství a naše společnost II

  V minulém článku jsem psal o zmatku, který vládne v dnešní společnosti ohledně manželství. Vyvodil jsem, že důvodem tohoto zmatku je vzdalování se od Boha. V druhé části mého uvažování bych se chtěl zabývat sekulárním pohledem.

  Blog
  Manželství a naše společnost I
  Manželství a naše společnost I

  V několika následujících článcích se chci věnovat tomu, jak manželství chápe dnešní společnost, v níž žijeme a křesťanské učení. Nikdy v minulosti by mě asi nenapadlo, že to bude téma, kterému se bude tak moc věnovat pozornost.

  Blog
  Čtyřicetidenní inventura života
  Čtyřicetidenní inventura života

  Čas od času se dělá v obchodech takzvaná inventura. Znamená to, že se zjišťuje a ověřuje skutečné množství zboží, které obchod má s jeho záznamy v účetních dokladech. Čas od času je prospěšné udělat si takovou inventuru i v našich životech.

  Blog
  Vize pro křesťany do třetího tisíciletí
  Vize pro křesťany do třetího tisíciletí

  Zdá se, že v dnešní době je stále těžší být křesťanem. Svět, v němž žijeme, se stále více Bohu odcizuje, žije si po svém a nás tlačí, abychom žili po jeho. Dochází k mnoha zmatkům a pohoršlivým zprávám, v nichž se orientujeme stále hůř. Jen těžko nacházíme opěrný bod.

  Blog
  Práce jako naše cesta k Bohu
  Práce jako naše cesta k Bohu

  Skončily prázdniny a všichni se opět vracíme k našim běžným povinnostem. A jak už to bývá, někdo to snáší lépe, někdo hůře. Práce však nemusí být pouze trápením nebo něčím nepříjemným. V Božím plánu se má stát cestou, která nás dovede k němu.

  Blog
  Základ křesťanské spirituality
  Základ křesťanské spirituality

  Základem křesťanského života je vědomí, že jsme Božími dětmi. Tato myšlenka, kterou velmi silně prožívali první křesťané, je pro nás již obehraná. Pokud však chceme obnovit svůj duchovní život, musíme obnovit i toto vědomí a žít podle toho.

  Blog
  Jak se modlit
  Jak se modlit

  Modlitba je základním posláním křesťana. Je zdrojem jeho vnitřního i vnějšího života. Veškerého jeho konání.

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.