Jak se modlit

Modlitba je základním posláním křesťana. Je zdrojem jeho vnitřního i vnějšího života. Veškerého jeho konání.

Modlitba je základním posláním křesťana. Je zdrojem jeho vnitřního i vnějšího života. Veškerého jeho konání.

Cesta křesťanského života

Zdá se, že v životě se nám nabízí mnoho cest, po kterých se můžeme dát. Ve své podstatě však existují pouze cesty dvě: cesta, která vede k Bohu a cest...

Zdá se, že v životě se nám nabízí mnoho cest, po kterých se můžeme dát. Ve své podstatě však existují pouze cesty dvě: cesta, která vede k Bohu a cest...