Bitka o formulár

Chcel by som reagovať na blog Antona Chromíka ohľadom formulára na žiadanie o prídavok na dieťa. Môj zámer je pozrieť sa na argumentáciu v blogu a na...

Chcel by som reagovať na blog Antona Chromíka ohľadom formulára na žiadanie o prídavok na dieťa. Môj zámer je pozrieť sa na argumentáciu v blogu a na...

Pred 500 rokmi: Pár poznámok ohľadom situácie v dobe vystúpenia Martina Luthera

Pred päťsto rokmi sa toho v Cirkevnom živote udialo viac. Ak Boh dá, napíšem o tom pár blogov. Zatiaľ je tu prvý, ktorý sa týka situácie Cirkvi na zač...

Pred päťsto rokmi sa toho v Cirkevnom živote udialo viac. Ak Boh dá, napíšem o tom pár blogov. Zatiaľ je tu prvý, ktorý sa týka situácie Cirkvi na zač...

Výzva pre mladých: vyplňte dotazník pre biskupskú synodu do konca novembra

Pripravuje sa XV. riadna biskupská synoda. Minulá bola o rodine, táto bude o mladých. Svetový episkopát zaujíma názor mladých vo veku 16-29 rokov.

Pripravuje sa XV. riadna biskupská synoda. Minulá bola o rodine, táto bude o mladých. Svetový episkopát zaujíma názor mladých vo veku 16-29 rokov.