Pred 500 rokmi: Pár poznámok ohľadom situácie v dobe vystúpenia Martina Luthera

Pred päťsto rokmi sa toho v Cirkevnom živote udialo viac. Ak Boh dá, napíšem o tom pár blogov. Zatiaľ je tu prvý, ktorý sa týka situácie Cirkvi na zač...

Pred päťsto rokmi sa toho v Cirkevnom živote udialo viac. Ak Boh dá, napíšem o tom pár blogov. Zatiaľ je tu prvý, ktorý sa týka situácie Cirkvi na zač...

Výzva pre mladých: vyplňte dotazník pre biskupskú synodu do konca novembra

Pripravuje sa XV. riadna biskupská synoda. Minulá bola o rodine, táto bude o mladých. Svetový episkopát zaujíma názor mladých vo veku 16-29 rokov.

Pripravuje sa XV. riadna biskupská synoda. Minulá bola o rodine, táto bude o mladých. Svetový episkopát zaujíma názor mladých vo veku 16-29 rokov.

Prečo pápež takto hovorí?

Štýl komunikácie súčasného rímskeho biskupa sa odlišuje od jeho predchodcov. Niekedy ľudia kritizujú jeho nejednoznačnosť. Aj mňa prekvapoval, ale veľ...

Štýl komunikácie súčasného rímskeho biskupa sa odlišuje od jeho predchodcov. Niekedy ľudia kritizujú jeho nejednoznačnosť. Aj mňa prekvapoval, ale veľ...