Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
08. júl 2020

Budúcnosť Katolíckej cirkvi: Vízia a misia

Možno prvý zo série blogov o vízii a rezervách v spravovaní RKC na Slovensku.
Budúcnosť Katolíckej cirkvi: Vízia a misia

Úvod

Pred časom sa na Postoji objavil blog vyzývajúci otca arcibiskupa Zvolenského na odstúpenie z čela KBS. Názov bol skôr bulvárny a odstúpenie predsedu KBS by aj tak nič nevyriešilo, avšak blog poukázal na niektoré problémy, ktorá má katolícka cirkev na Slovensku a podal aj pár impulzov, kde by sa veci dali zlepšiť.

Rozhodol som sa napísať text, ktorý by tiež reagoval na problém neexistujúcej vízie a chabého manažmentu. Nemienim to robiť ako obvinenie niekoho a už vôbec nie biskupov. Hodnotiť to, ako druhý človek pracuje, koľko toho má, je citlivá téma. Ja neviem, čo všetko majú na starosti jednotliví kňazi a biskupi.

Klérus aj laici sú zodpovední za Cirkev. Každý by sme sa mali ujať nášho podielu práce. Tiež sa učiť úzkejšej spolupráci. Keď vidíme problémy, tak treba hľadať príčiny a riešenia, nie vinníkov. Týmto blogom by som rád pozval všetkých, ktorým leží na srdci osud našej Cirkvi, aby pridali ruku k dielu.

Vízia

Vízia predstavuje obraz budúcnosti, ku ktorej chceme smerovať. Víziu by mala mať vláda, víziu by mala mať firma či podnikateľ. Víziu majú aj rôzni aktivisti a mimovládne organizácie. Určitú víziu mávajú aj jednotlivci a napríklad na prijímacom pohovore sa neraz pýtajú, kde sa uchádzač vidí o päť či desať rokov.

Mala by mať víziu aj Cirkev? Myslím si, že áno. Dokonca by som povedal, že ju aj má. Aspoň v podaní pápeža Františka. Svätý Otec túži po Cirkvi, ktorá by bola akoby poľnou nemocnicou. Byť blízko ľuďom, ich trápeniam, sprevádzať ich, umývať ich rany. Pastieri majú páchnuť po ovciach atď. Jeho obrazy sú jasné. Niektorých inšpirujú, iných iritujú. Ale je zrejmé, čo požaduje. Kto chce poznať viac detailov, nech si prečíta pápežov programový dokument Evangelii Gaudium.

Myslím si, že víziou disponovali aj iní pápeži, nejdem však prehľadávať ich dokumenty, aby som to niečím podložil. Rovnako zakladatelia reholí a iné vedúce osobnosti Cirkvi formulovali víziu. Vízia totiž vie strhnúť, vie inšpirovať, niekoho vie vystrašiť.

Ak vízia Cirkvi neexistuje, tak nie je jasné, kam smerujeme. Jasné, dá sa odpovedať akože duchovne – smerujeme k uskutočneniu Božieho kráľovstva, k spoločenstvu s Kristom, k večnému životu atď. Nábožné slová, ktoré sú však príliš všeobecné. S týmto sa nedá uspokojiť.

Ak nevieme, kam smerujeme, tak môžeme mať nejaké vágne očakávanie, že veci pôjdu tak, ako naďalej. Zdieľať

Ak nevieme, kam smerujeme, tak môžeme mať nejaké vágne očakávanie, že veci pôjdu tak, ako naďalej. Lenže tak to nefunguje. Doba sa mení. Ak by našou víziou bolo, že chceme mať o desať rokov Cirkev rovnako silnú a vernú svojmu poslaniu, ako je ňou teraz, aj tak by sme sa museli zamýšľať, ako to dosiahnuť. Aké pastoračné postupy aplikovať v meniacej sa spoločnosti a kultúre. Ako reagovať na demografické zmeny.

Bez vízie opakujeme to, čo sme robili doteraz. Sem-tam sa inšpirujeme niekým, kto nám pripadá úspešný. Nie sme silou, ktorá prináša nové témy a hýbe spoločnosťou, dokážeme iba reagovať. Keď sa nám nedarí ako predtým, hľadáme vinníkov, často vonkajších. Ak sme konfrontovaní s vlastným úpadkom a nie sme si vedomí toho, čo by sme dokázali a mali urobiť pre zlepšenie, máme tendenciu očakávať záchranu od spasiteľa. Môže ísť o Spasiteľa s veľkým S, ale ako hovorí ľudová múdrosť: pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Nemôžeme očakávať, že Boh za nás urobí to, čo môžeme a máme urobiť my. A tak sa môžeme utiekať k „spasiteľom“, ktorých vidíme naokolo. Môžeme čakať, že nás zachráni pápež či iný cirkevný hodnostár. Alebo očakávať spásu od politikov alebo našich politických akcií (referendá, zhromaždenia a pochody dokazujúce schopnosť Cirkvi mobilizovať spoločnosť).

Vízia je dôležitá pri plánovaní, keďže mu dodáva jednotu. Plán je totiž jej detailnejším rozpracovaním. Bez vízie sa plánuje akoby len kvôli plánovaniu samotnému. Aby sme mali pocit, že nejako čelíme budúcnosti, že sa na ňu pripravujeme.

Inzercia

Vízia je tiež dobrá na to, aby sme sa stále nezaoberali samými sebou. Hľadíme totiž viac do budúcnosti, na to, čo treba dosiahnuť a urobiť.

Príklady

Ako príklad by som chcel uviesť dve organizácie, ktoré majú víziu.

Prvou je Aliancia za rodinu. Na ich stránke sa nachádza manifest, ktorý je obsiahlejší, ale myslím si, že ich vízia je jasná: Slovensko ako krajina, v ktorej štát aj spoločnosť ochraňujú a podporujú rodinu. Rodinou sa myslí výlučný vzťah muža a ženy, ktorí privádzajú na svet deti a vychovávajú ich. Aliancia potom podniká kroky na uskutočnenie svojej vízie. Najznámejším bolo referendum v roku 2015. Tých činností je ale viac a ak by bola Aliancia vo svojej snahe úspešná, zanikla by. Teda v prípade, že by nepozmenila svoju víziu a neurčila si nové ciele.

Druhou organizáciou je Iniciatíva Inakosť. Svoju víziu naformulovali takto: Slovensko ako krajina, v ktorej sa so všetkými zaobchádza rovnoprávne bez ohľadu na to kým sú alebo koho milujú. Ich aktivity zahŕňajú osvetu, udeľovanie cien, rôzne vyhlásenia, majú poradňu atď. Všimol som si, že niektorí kresťania radi hovoria pri organizáciách, ktoré presadzujú LGBTI témy, že sa snažia ísť na to salámovou metódou a podobne. Je to vyobrazované ako keby išlo o niečo zákerné, neúprimné, zavádzajúce. A pritom nerobia nič iné, že postupne, v medziach, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, presadzujú svoju víziu spoločnosti tak, ako môžu.

Nie je to také zlé

Niekto môže povedať, že píšem hlúposti. Ak aj slovenská katolícka cirkev víziu nemá, stále tu fungujeme celkom dobre, žiadna katastrofa nenastala. Samozrejme, nie je to najhoršie. Ani bez vízie nie sme úplne. Už som spomínal pápeža Františka, ale inšpirovať sa môžeme aj učením II. Vatikánskeho koncilu, predchádzajúcich pápežov, iných členov kléru od kardinálov až po mladého kaplána. Tiež nás môže uchvátiť život niektorého svätého. Nehovoriac o tajomnom pôsobení Ducha Svätého v našich srdciach, ktorý nám pomáha primerane reagovať na znamenia čias. Množstvo kvalitných ľudí v Cirkvi a Božia milosť zatiaľ zabezpečuje, že vieru odovzdávame ďalším generáciám, prípadne oslovujeme ľudí „zvonku“.

Myslím si však, že s víziou by to bolo lepšie. Koordinovanejšie, cieľavedomejšie a radostnejšie. Myslím si, že by stálo za to to skúsiť. Ako to však dosiahnuť? Napadlo mi spísať synovskú výzvu otcom biskupom. Je to teraz, zdá sa, v móde – synovské výzvy. Táto by však bola skutočne synovskou. Nie skrytým poučovaním a vyhrážaním sa. A nebola by výzvou, ale skôr prosbou. Prosbou, aby KBS vypracovala pod vedením Ducha Svätého a načúvajúc katolíckym veriacim na Slovensku víziu pre našu Cirkev. Ak sa rozhodnú neurobiť to, tak sa im ničím nehrozí. Bolo by to iba vyjadrením túžby a hladu po jasnejšom obraze toho, k čomu chceme smerovať v tom čase a v tom priestore, ktoré nám tu Božie milosrdenstvo doprialo.

Alebo je možnosť pokúsiť sa formulovať víziu zdola. Nie v zmysle nejakého demokratického rozhodnutia. Skôr by išlo o iniciatívu veriacich so záujmom o budúcnosť Cirkvi, ktorí by našli spôsob, ako spoločne vyskladať atraktívny obraz Cirkvi, ktorú by si želali o 5 či 10 rokov. A tento obraz ponúknuť ostatným, ako prvým práve biskupom.

Vízia a poslanie Cirkvi

Možno niekto povie, že sú to bludy. Že Cirkev je dokonalá spoločnosť, založená samotným Bohom. Nepotrebuje takéto ľudské výmysly. K tomu sa, ak Boh dá, vyjadrím v ďalšom blogu. Tu však poukážem na to, že hoci víziu pre Cirkev na Slovensku v najbližších rokoch nikde v Písme nenájdeme, nájdeme tam čosi iné, čo je pre život Cirkvi nevyhnutné. Je to poslanie (misia). Pán Ježiš v závere Matúšovho evanjelia hovorí: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“.

Máme Bohom dané poslanie šíriť vieru, privádzať k nej ostatných. Cirkev je spoločenstvom Božieho ľudu a aj nástrojom jeho šírenia. Táto misia je niečím, čo nás vedie pri formulovaní vízie, cieľov, výbere aktivít. Či už sa rozhodneme stavať školy, robiť sociálnu prácu, presadzovať konzervatívne hodnoty, chrániť prírodu, všetko to má byť v konečnom dôsledku podriadené evanjelizačnej misii a slúžiť jej.

Ženatý muž, otec, katolík snažiaci sa o dialóg. Ak ma chcete kontaktovať ohľadom mojich blogov o manažmente a Cirkvi, píšte na adresu cirkev.a.manazment@gmail.com

Odporúčame

Blog
Ako vyzerá bežný školský deň na Haiti?

Ako vyzerá bežný školský deň na Haiti?

Kenia je dievčatko z Haiti. Každé ráno vstáva skoro, pretože do školy kráča pešo takmer 4 kilometre. To jej však nevadí, pretože sa teší na svoje kamarátky. V škole sa učí až dva jazyky ale ani jeden z nich nie je angličtina. Ktoré sú to a ako vyzerajú ďalšie časti Keniinho školského dňa?

Blog
Ostrieľaní z Nitry škrtíme hazard už na celoštátnej úrovni.

Ostrieľaní z Nitry škrtíme hazard už na celoštátnej úrovni.

Povedomie o negatívnych dopadoch hazardu sa našťastie zlepšuje. Je známe, že patologické hráčstvo má zničujúci dôsledok na osobnosť hráča i jeho rodinu. Hranie hazardu už po niekoľkých epizódach spôsobuje nelátkovú závislosť podobnú drogovej - i s následným kriminálnym získavaním peňazí na hru. Takýchto hráčov je potrebné liečiť v špecializovaných zariadeniach, pričom náklady na ich liečbu a resocializáciu, často neúspešnú, musíme hradiť z daní.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.