Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
16. júl 2020

Budúcnosť Katolíckej cirkvi: Nedostatočné uplatňovanie poznatkov manažmentu

Pokračujem ďalším blogom, kde sa venujem spravovaniu Cirkvi na Slovensku. Tentokrát o používaniu poznatkov z manažmentu.
Budúcnosť Katolíckej cirkvi: Nedostatočné uplatňovanie poznatkov manažmentu

Zopár scén z cirkevného prostredia, kde pokrivkáva manažment

V rehoľnej komunite dochádza každých niekoľko rokov k zmenám vo vedení. Po každej tejto zmene sa určia rôzne úlohy, vyjadria sa isté potreby, naplánujú aktivity. Niečo sa urobí, niečo ide do stratena. Po pár rokoch sa proces opakuje. A opakujú sa aj niektoré potreby a úlohy. Doteraz totiž ani raz neboli dotiahnuté do úspešného konca.

...

Komunita kňazov plní rozličné úlohy. Pátri sa venujú aj vedeckej a akademickej činnosti. Keď vedenie komunity navrhne, aby si každý vytvoril na určité obdobie plán toho, čo by chcel dosiahnuť a vykonať a na konci obdobia si to sám zhodnotiť, narazí na odpor. Pátri majú dosť plánovania a vykazovania v práci a nie sú ochotní venovať sa tomu aj mimo svojich pracovných (zárobkových) úloh.

...

Kňaz spravuje pútnické miesto a venuje sa pritom výstavbe, rekonštrukciám a správe celého diela. Je toho toľko, že je problém nahradiť ho niekým iným, lebo až taký riadiaci talent má málokto v diecéze.

....

Iný kňaz počas svojho pôsobenia zrekonštruuje faru, vytvorí tam priestor na stretávanie pre farníkov. Po jeho odchode však priestor zíva prázdnotou.

...

Stretnutie farskej rady slúži skôr ako priestor na vyrozprávanie sa, ako na riešenie existujúcich problémov. Pre tých, ktorí chcú vecami pohnúť, je to frustrujúce. Naopak, vynikajúca príležitosť pre tých, čo samých seba radi počúvajú a prezentujú.

Môžeme v Cirkvi aplikovať manažment?

Stretol som sa s názormi vychádzajúcimi z niektorých aspektov predkoncilovej náuky o Cirkvi, ktoré označujú Cirkev za dokonalú spoločnosť nerovných, ktorá je vedená Duchom Svätým. Dôraz na dokonalosť a vedenie Božím Duchom je taký silný, že vylučuje možnosť niečo kritizovať, či dokonca navrhovať zlepšenia. A navrhovať zlepšenia, ktoré by preberali poznatky moderných vied, je podozrivé z herézy.

Moja odpoveď je jednoznačná: Cirkev je božsko-ľudská inštitúcia. Tým, že je v nej ľudský a božský prvok, tak hoci božský je dokonalý, ten ľudský dokáže všeličo pokaziť, má priestor na zlepšenie a zmenu. V Cirkvi pôsobí Duch Svätý, Kristus je prítomný a koná vo sviatostiach a prehovára k nám vo svojom slove, Biblii. Ale zároveň platí, že je Cirkev zložená z ľudí, ktorí rastú v poznaní, sú rôznej morálnej kvality a sú podriadení všetkým zákonitostiam, ktorými sa riadi svet a ľudská spoločnosť. Tak ako na členov Cirkvi pôsobí rovnaká gravitácia ako na neveriacich a v ich telách prebiehajú rovnaké procesy ako v telách hinduistov, tak je možné ich zmýšľanie a psychiku skúmať psychológiou rovnako ako psychiku nekresťanov. Sociológia môže skúmať a popisovať fungovanie Cirkvi ako špecifického ľudského spoločenstva a manažment môže pomôcť pri usporiadaní riadiacich procesov vnútri Cirkvi. Manažment, jeho postupy a poznatky je teda možné v Cirkvi uplatňovať. Koniec-koncov, nejaké riadiace postupy sa v nej tak či onak používajú.

Máme v Cirkvi aplikovať manažment?

Myslím si, že aplikácia poznatkov manažmentu by viedla k väčšej efektivite. To znamená menej frustrácie zo zbytočného úsilia. Menej neúspešných podujatí a projektov, či skrátenie času investovaného do tých, ktoré nakoniec skončia úspešne.

V Cirkvi sme si asi už zvykli, že veci trvajú dlho. Že keď chceme niečo dosiahnuť, tak to ide ako keby sme sa brodili v bahne. Keby išlo iba o zdĺhavosť a ťarbavosť, to by sa dalo prežiť. Avšak ja sa obávam, že je to aj na škodu duší. Sú ľudia, ktorí sa nachádzajú v zložitej životnej situácii a potrebujú od Cirkvi rozhodnutie. Keď všetko trvá dlho a na všetko je čas, tak to pociťujú ako nezáujem a ľahostajnosť voči ich utrpeniu. Sklamanie a isté vzdialenie, či dokonca odchod z Cirkvi, sú možnými dôsledkami.

Inzercia

Tiež sa to dá pociťovať ako nezáujem a ľahostajnosť voči súčasnému svetu ako takému. V súčasnej hektickej dobe môže byť Cirkev miestom, kde človek nájde pokoj a stíšenie, to áno. Ale tu v skutočnosti nejde o pokoj prameniaci z vnútra, ale skôr o uspokojenie sa s neefektivitou a ťarbavosťou. Načo by sme riešili byrokraciu a ťažkopádnosť? Ľudia „vonku“ majú stresy, musia sa naháňať a stále sa prispôsobovať meniacej sa dobe. Prorockým gestom v takejto situácii nie je mať na všetko čas, ale robiť veci efektívne, rýchlo, byť na pulze doby a zároveň si zachovať vnútorný pokoj.

Aby sa však niečo z teórie manažmentu vôbec dalo aplikovať, je nutné, aby sme pociťovali potrebu to urobiť. Nestačí nám frustrácia z nefungujúcich procesov, nestačí nespokojnosť v situáciách, keď dochádza k zmenám. Uvedomenie si, že poznatky manažmentu sú vecou, ktorá môže pomôcť, je prvým krokom na ceste. Nezdá sa mi, že by toto uvedomenie bolo dostatočne prítomné.

Keď píšem o manažmente v Cirkvi, mám z toho hlúpy pocit. Nie som kňaz, ale hovorím o činnostiach, ktoré vykonávajú prednostne kňazi. Nuž... je to preto, lebo väčšina rozhodovacích a riadiacich funkcií a právomoci je rukách kléru. Manažment v Cirkvi sa však týka všetkých. Aj tých, ktorí vedú, aj tých, ktorí sú vedení. Nechcem sa stavať do pozície niekoho, kto kňazom naordinuje, čo si majú uvedomovať a na čom majú pracovať. V tomto blogu ide skôr o premýšľanie nad niektorými otázkami riadenia Cirkvi. A tiež to nechcem postaviť ako kritiku kléru. Veď koľkí kňazi vynakladajú veľkú snahu, ale ovocie tomu nezodpovedá. Uplatnenie manažérskych prístupov by im mohlo uľahčiť úlohu.

Cirkev nie je firma

Cirkev nepotrebuje manažment tak intenzívne, ako obchodné spoločnosti. U nich ide o vec prežitia na trhu. Cirkev dostáva peniaze zo štátneho rozpočtu. Donedávna suma závisela od počtu duchovných. Od roku 2020 je kľúčom k rozdeleniu financií počet veriacich, ktorí sa k dotyčnému cirkevného spoločenstvu prihlásia. Pre Katolícku cirkev je to stále výhodná situácia, keďže pri sčítaní obyvateľstva sa k nej prihlásilo cca 70% obyvateľstva. Vo všeobecnosti teda vedenie Cirkvi môže očakávať pravidelný prísun peňazí. K financiám zo štátneho rozpočtu sa pripočítajú zbierky, príspevky na omše, príjmy z prenájmov či iných činnosti podnikateľského charakteru.

Ďalším špecifikom je skutočnosť, že hlavným poslaním Cirkvi nie je niečo produkovať alebo poskytovať nejakú službu. Máme poverenie robiť z ľudí učeníkov. Cirkev môže evanjelizovať a ponúknuť ľuďom zvesť o Bohu, ale oni ju nemusia prijať. A vlastne ani prijatie viery nie je konečným výsledkom. Veriaci sa má začleniť do spoločenstva, žiť v ňom a nakoniec v ňom zakončiť svoju pozemskú cestu. Táto kombinácia evanjelizačných a pastoračných snáh, Božej milosti a slobodnej vôle človeka nevyhnutne vedie k poznaniu, že manažérske postupy majú iba obmedzený priestor.

V histórii Cirkvi a cirkevných dokumentov sa venovalo dosť priestoru otázke vzťahu slobodnej vôle a milosti, prípadne prirodzenosti a milosti. Ja to teda nebudem príliš rozoberať, ani na to nie som kompetentný. Podstatné je, že existuje istý priestor pre manažment a môžeme si načrtnúť, kde sa dá uplatniť. Správa časných, hmotných majetkov je jednou z oblastí, ktorá sa sama ponúka. Cirkev vlastní pozemky a budovy, ktoré treba spravovať, môžu generovať peniaze ale aj peniaze pohlcovať. Cirkev zriaďuje školy a škôlky, má semináre, charitu, televíziu, noviny a rádio. Na úrovni farností, diecéz aj celého Slovenska dochádza k vedeniu určitých skupín ľudí, čiže ide o situácie, kde sa dajú poznatky z manažmentu aplikovať.

Ide to aj bez toho

Ako v predchádzajúcom blogu, aj tu musím povedať, že Cirkev funguje aj bez toho, aby sa vedome prehlbovali poznatky v teórii manažmentu a uplatňovali sa v každodennej praxi. Ťažko povedať, aké sú konkrétne dopady. Odišla hŕstka seminaristov či kňazov kvôli nevhodnému vedeniu alebo jednoducho nemali povolanie, či dokonca sami zanedbali to, čo do nich vložil Boh a investovali ich predstavení?

Nech už je to akokoľvek, v Cirkvi máme aj mnoho kvalitných ľudí, ktorí sú prirodzenými vodcami. Vedia, ako riadiť spoločenstvo, ktoré im je zverené. Niektorí si niečo o manažmente načítali a vzdelali sa sami. Sú aj kurzy leadershipu, na ktorých sa môžu zúčastniť. Občas sa nájde aj kňaz, ktorý pred teológiou vyštudoval manažment či ekonomiku a teóriu má pokrytú.

A zase tí, ktorí to až tak nevedia, tí niečo pochytia a niečo funguje tak, ako to funguje. Potrápia sa oni, aj im zverení veriaci.

Nie je to také zložité

Naštudovať si základy teórie manažmentu a učiť sa ich používať nie je až také zložité. Klérus je tak či tak v pozícii, kedy riadi ľudí a nejaký štýl a postupy manažmentu používa. Môže to vykonávať bez väčšej reflexie, akosi inštinktívne. Tak, ako „sa to robilo vždy“. Je tu možnosť zamyslieť sa nad tým, či by to nešlo zlepšiť. V ďalšom blogu by som chcel pohovoriť o tzv. funkciách manažmentu, ktoré budem popisovať vzhľadom na Cirkev. Bude to taká ochutnávka toho, o čom hovorí teória manažmentu a ako sa to dá použiť.

 

Môj predchádzajúci blog: https://blog.postoj.sk/57858/buducnost-katolickej-cirkvi-vizia-a-misia

Ženatý muž, otec, katolík snažiaci sa o dialóg. Ak ma chcete kontaktovať ohľadom mojich blogov o manažmente a Cirkvi, píšte na adresu cirkev.a.manazment@gmail.com

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Záborská ako Homofób roka? Na Matoviča si netrúfli

Záborská ako Homofób roka? Na Matoviča si netrúfli

Anne Záborskej sa po dlhých desaťročiach pôsobenia v politike podarila vec nevídaná. Získala anti-cenu Homofób roka za to, že si týždeň pred voľbami kdesi na Hornej Orave dovolila v dedinskom rozhlase povedať: „Zastavíme adopcie detí homosexuálnymi pármi a prijatie registrovaných partnerstiev.“ Pani Záborská sa podľa organizátorov, ktorí ju do ankety nominovali, svojim príhovorom v dedinskom rozhlase dopustila globálneho "prehrešku". Veď keby v danej dedine zhodou okolností nebývala rodina Alojza Hlinu, ani on a ani zvyšní príslušníci bratislavskej kaviarne by dodnes netušili, že p.Záborská v teréne viedla nejakú predvolebnú kampaň. Vo svete marketingu sa tomu hovorí, že jej kampaň bola malá, no presne cielená.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.