Juraj Vittek

Juraj Vittek

Som rímskokatolíckym kňazom už 20 rokov, teraz som farárom v Bratislave-Petržalke vo farnosti Svätej rodiny, nehodný syn svätého Filipa Nériho. Som už roky očarený "teológiou svätých", ktorej metódu vnášam do svojho pôsobenia kňaza, teológa a filozofa. Prednášam na katedre filozofie RKCMBF UK v Bratislave. Pohybujem sa aj v médiách, teraz najmä v TV Lux vo viacerých reláciách. Túžim sa vyhnúť svetáctvu a zároveň pokušeniu vyzývať bojovne svet, ktorý sa nechce stretnúť s Kristom. Som skalopevne presvedčený, že Kristus najlepšie rozumie človeku.

  Strana 1

  Blog
  Winnetou zomrel ako kresťan
  Winnetou zomrel ako kresťan

  V týchto dňoch slovenská televízia opäť premietala filmovú sériu príbehov o Winnetouovi a Old Shatterhandovi, na ktorej vyrástla celá naša generácia. Pozrel som si počas dovolenky len záver poslednej časti "Posledný výstrel", v ktorej Winnetou zomiera v Old Shatterhandovom náručí. Film naznačuje Winnetouovu otvorenosť pre náboženstvo bielych spomienkou na zvony zo Santa Fe, keď Winnetou predpovedá svoju blížiacu sa smrť. Možno je dobré pripomenúť, čo sa v pôvodnom texte románu Karla Maya literárne stalo: Winnetou zomiera ako kresťan! Možno toto ľahké zamyslenie pre letné dovolenkové dni niekoho poteší.

  Blog
  Svedectvo kňaza chorého na COVID19
  Svedectvo kňaza chorého na COVID19

  Krátko pred mojím 20. výročím kňazstva (1. júla) som dostal správu o tom, že môj drahý duchovný otec a priateľ, karmelitánsky kňaz, teológ, zakladateľ metódy „teológie svätých“, o. F.-M. Léthel (ktorý v týchto dňoch slávil 45. výročie kňazstva) ochorel na COVID 19 a bol hospitalizovaný v nemocnici Gemelli. Počas celej koronakrízy mi posielal svoje hlboké duchovné texty o tejto náročnej skúške pre Cirkev. Napokon sám ochorel. Po jeho prepustení z nemocnice sme si vymenili správy prostredníctvom emailu. Je v poriadku a úplne uzdravený. Dal mi povolenie podeliť sa s jeho textami. Rozhodol som sa preto pripraviť preklad jeho svedectva, ktoré vyšlo na portáli zenit.org. Postupne by som sa chcel podeliť aj s ďalšími jeho textami, ktoré napísal počas pandémie a o ktorých hovorí aj v tomto svedectve. Nech Vám tieto texty prinesú povzbudenie vo viere v týchto pohnutých časoch!

  Blog
  Majstri podozrievania
  Majstri podozrievania

  Seneca povedal: „Žiaden vietor nie je priaznivý pre toho, kto nevie, kam ide.“ Ale pre Kristovho nasledovníka je priaznivý každý vietor, každé obdobie, každý čas, lebo je v ňom Kristovo svetlo. Ježiš je preň svetlom, aj počas pandémie. Dnes však opäť nechýbajú "majstri podozrievania", ktorí chcú otráviť radosť Božieho ľudu. Vraj sväté prijímanie na ruku je neúctou voči Eucharistii, ba jej znesvätením. Dokonca ju vraj radšej ani neprijímať, ako ju prijímať takto. My bojujeme proti kvapôčkovej infekcii, na ktorú nemáme protiliek, ale ani voči duchovnej nákaze tohto spochybňovania nemáme protiliek, lebo akýkoľvek argument je neúčinný. Je to ideológia. Tiež sa musíme s ňou naučiť žiť. Ale nenechajme sa nimi otravovať a infikovať!

  Blog
  "Nespoznali ho" - originalita myslenia alebo ťarbavosť srdca
  "Nespoznali ho" - originalita myslenia alebo ťarbavosť srdca

  Často sa stáva, že samo Božie Slovo, najdôležitejšie skutky, najvýznamnejšie diela nadprirodzenej lásky, tie najlepšie texty, najprenikavejšie kázne, ktoré obsahujú najhlbšie nadprirodzené pravdy, nemajú najväčší ohlas, nemajú najvyššiu čítanosť, sú skryté. Nie sú dané mnohým, len niekoľkým. Tak je to s duchovnými skutočnosťami: živočíšny človek nemá zmysel pre Božie veci, len ťažko sa k nim dopracúva. Koľkokrát boli zaznávaní v dejinách tí, ktorých svet nebol hoden. Ježiš konštatuje: „Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“ (Lk 10, 24) Čo zaťažuje srdce a myseľ v nevere, ťarbavosti porozumieť? Naša vôľa ovplyvnená neresťami, sebestrednosťou a sebevzťažnosťou, pýchou a márnivosťou, smútkom a urazenosťou, pohodlnosťou a chamtivosťou, žiadostivosťou a povrchnosťou... Niektorí si upravia vieru na spôsob ,urob si sám‘, ktorá redukuje Boha na obmedzený priestor vlastných želaní a vlastných presvedčení...

  Blog
  Zostúpil do podsvetia alebo bol v hrobe? Kde je Ježiš, tam je nebo!
  Zostúpil do podsvetia alebo bol v hrobe? Kde je Ježiš, tam je nebo!

  So slávením veľkonočného Trojdnia je v našich krajoch spojená pobožnosť eucharistickej adorácie v Božom hrobe na Bielu sobotu. Na druhej strane však vo Vyznaní viery vyznávame článok viery, ktorý sa nachádza medzi tajomstvom umučenia/smrti a zmŕtvychvstaním, a je to článok o tom, že "zostúpil k zosnulým". Aký má tento článok spásonosný význam? Dnes sa nemôžme ísť na adoráciu do Božieho hrobu, tak sa zamyslime nad týmto článkom viery, aby sme ho mohli vo viere a v nádeji hlbšie prežiť.

  Blog
  Bol Ježiš na kríži šťastný? (Úvaha na Veľký piatok)
  Bol Ježiš na kríži šťastný? (Úvaha na Veľký piatok)

  Deti ma tento rok primäli k tomu, aby som išiel na hlbinu a ponúkol niečo z bohatstva úvah Cirkvi nad tajomstvom Ježišovho vedomia v jeho utrpení. Túto tému mi pomohol prehĺbiť francúzsky karmelitán François-Marie Léthel, ktorý je odborník na tému „Ježišovej agónie“. Včera som si v noci opäť čítal jeho teologickú sondu do hlbín Ježišovej duše v jeho „hodine“. Pán kaplán vo včerajšej homílii otvoril tému Ježišovho smrteľného zápasu v getsemanskej záhrade. Ale boli to tento rok deti, ktoré ma priviedli k tejto úvahe a ktoré ma neprestanú nikdy prekvapovať. Deti vo svojej jednoduchosti chápu neuveriteľne hlboké veci. Kladú si odvážne otázky. 6-ročný Ondrejko ma posadil svojou otázkou na zadok: „Ako mohol byť Pán Ježiš na kríži opustený a sám, keď je Najsvätejšia Trojica?“ 5-ročný Filipko sa pri rozhovore s mamičkou o Ježišovom utrpení opýtal: "A on sa tešil?" Teologická tradícia sa nevyhýbala otázke, ako mohol Ježiš žiť v hlbokom spojení s Otcom, ktorý je prameňom radosti a blaženosti, a súčasne prežívať agóniu až po výkrik opustenosti. To, že tieto dve zdanlivo nezmieriteľné dimenzie stoja vedľa seba, je v skutočnosti zakotvené v nevyspytateľnej hĺbke hypostatickej jednoty.

  Blog
  Nie som ja Tvoja Matka? Všetko bude dobré!
  Nie som ja Tvoja Matka? Všetko bude dobré!

  Tieto slová „všetko bude dobré“ pochádzajú od bl. Juliany z Norwichu, mystičky, ktorá tieto slová prijala v extáze od Ježiša. Sú to slová nadprirodzenej nádeje, ktorá musí byť silnejšia než všetko ostatné. Bl. Juliana povedala: „Naučila som sa od Božej milosti, že musím zostať pevná vo viere, a mám pevne a dokonale veriť, že všetko sa dobre skončí.“ V Mexiku v roku 1544 vypukla hrozná epidémia, ktorú priniesli do Nového sveta pravdepodobne Španieli a miestni Aztékovia boli voči nej úplne bezmocní. Panna Mária povedala v Guadalupe o vrchu Tepeyac: "Tu chcem vypočuť váš plač a vaše starosti, zmierniť a liečiť vaše utrpenie, vašu núdzu a vaše nešťastie."

  Blog
  Máme zatvorené kostoly, ale sme živé chrámy
  Máme zatvorené kostoly, ale sme živé chrámy

  "Keby si poznala Boží dar (Jn 4, 10)". Prežívame bolesť z toho, že nemáte prístup k Eucharistii, ku kostolu. Ale dnes vám chcem s Ježišom povedať: keby ste poznali Boží dar! Táto doba nás pozýva upriamiť našu pozornosť na dar, ktorého sú si mnohí menej vedomí, dar Božej prítomnosti, ktorá je trvalá, je v nás, je to dar krstu, krstnej milosti, posväcujúcej milosti, dar prítomnosti Trojice v pokrstenom. V čase zatvorených kostolov môžme odhaliť, že sami sme Božími chrámami. V tomto čase mnohí opakujú, že si uvedomujú, akým darom je eucharistická prítomnosť, svätá omša, sväté prijímanie. Tento čas nás však pozýva objaviť aj iný dar Božej prítomnosti, ktorú dar Eucharistie a iných sviatostí má zachovávať, zveľaďovať a obnovovať. Chcel by som Vám ponúknuť niekoľko impulzov k uvažovaniu nad dôležitými pravdami našej viery o prítomnosti Boha v nás.

  Blog
  Tlak vystrašeného egoizmu či ľahostajnosti (Homília v TV LUX)
  Tlak vystrašeného egoizmu či ľahostajnosti (výber z blogov)

  V týchto dňoch mimoriadná situácia odhaľuje, koľko egoizmu, individualizmu, zahľadenosti do seba je v nás. Prežívame akýsi duchovný röntgen stavu našej spoločnosti, našich vzťahov, našich sŕdc, našich hodnôt. A koľko by vedeli rozprávať farmaceuti, lekári a mnohí iní zodpovední na rozličných úrovniach, ktorí dnes prežívajú tlak nášho vystrašeného egoizmu či ľahostajnosti. Toto je duchovný vírus, ktorým sme už dávno nakazení a toto sú situácie, kedy sa viac prejavujú jeho symptómy.

  Strana 1