Kde nájdem mediátora?

Býva to obvyklá otázka hneď na začiatku úvahy o riešení svojho sporu alebo konfliktu mediáciou. Kde nájdem mediátora?

Býva to obvyklá otázka hneď na začiatku úvahy o riešení svojho sporu alebo konfliktu mediáciou. Kde nájdem mediátora?