Anna Záborská

Anna Záborská

predsedníčka Kresťanskej únie

  Strana 1

  Blog
  Vláda potrebuje spoluprácu. Iba ona zachráni Slovensko
  Vláda potrebuje spoluprácu. Iba ona zachráni Slovensko

  Programové vyhlásenie vlády Igora Matoviča sme schválili. Je to vládny program v čase krízy. V nasledujúcich dňoch, týždňoch a rokoch ho budeme napĺňať. Vo svojom prejave som vyzdvihla viaceré veci, ktoré budú prioritou mojou, aj Kresťanskej únie, ktorej mám tú česť predsedať.

  Blog
  Uzavrime pakt o neútočení medzi kresťanmi
  Uzavrime pakt o neútočení medzi kresťanmi

  Kristova výzva k jednote ... je výkričníkom pre kresťanov. Nie je len pozvaním, je prikázaním. Dnes je táto výzva pre kresťanov v politike na Slovensku ešte aktuálnejšia. V názoroch na viacero otázok sa líšime. Zdanlivo stojíme na iných barikádach. Ja sa však domnievam, že nám ide o to isté: o realizáciu Evanjelia v politike. O to, aby kresťanské hodnoty neboli iba frázami, ale aby sa uskutočňovali v konkrétnych politikách.

  Blog
  Keď transparentnosť v peniazoch, tak aj v hodnotách
  Keď transparentnosť v peniazoch, tak aj v hodnotách

  Mnoho sa dnes hovorí o transparentnosti a zodpovednom vládnutí. Transparentnosť sa nemá týkať iba nakladania s verejnými peniazmi, ale aj toho, čo a prečo sa učia naše deti. My, obyvatelia Slovenska, máme právo spolurozhodovať nielen o materiálnej podobe našej krajiny, ale aj tej duchovnej. Ak si Slovensko demokraticky odhlasuje sexuálnu výchovu pre škôlkárov, budem zásadne proti, ale budem to rešpektovať. To, čo odmietam, je zavádzanie rôznych progresívnych novôt len tak „poza bučky“. Preto Kresťanská únia pripravila návrh zákonnej zmeny tohto stavu. O nej bude Národná rada rokovať na najbližšej schôdzi. Ak európsku politiku neurobíme národnou politikou, potichu prehráme. A ani to nebudeme vedieť.

  Blog
  Ako som (ne)kúpila stranu
  Ako som (ne)kúpila stranu

  Tento krátky článok venujem Alojzovi Hlinovi, ktorý všetko, čo v ňom je, dobre vie, ale stále opakuje svoju pokrivenú verziu. Kresťania majú byť verní láske k pravde a preto urobím posledný pokus Alojzovi Hlinovi pravdu opäť ukázať. Snáď urážky a zlo nahradí konštruktívny prístup.

  Blog
  Kresťanská únia pokračuje
  Kresťanská únia pokračuje

  Kresťania a kresťanskí demokrati v politike vždy hľadali jednotu. Nie obyčajnú jednotu, ale hodnotovú jednotu. Politika nie je a nesmie byť iba boj o moc, ale činnosť, ktorou urobíme potrebné možným.

  Blog
  Výzva kresťanským politikom
  Výzva kresťanským politikom

  Kresťanská politika je rozbitá. Každý z nás sa hrá na svojom malom piesočku a zazerá na tých ostatných. Posledné prieskumy verejnej mienky hovoria, že tie naše pieskoviská sa stále zmenšujú. Čelíme katastrofe, ale ešte máme čas.

  Blog
  O živote a rodine kresťan nevyjednáva. Nikdy!
  O živote a rodine kresťan nevyjednáva. Nikdy!

  Svet sa mení. Pred pár rokmi sme si nemysleli, že je potrebné tak naliehavo pracovať na zastavení rôznych politík, ktoré sa snažia podkopať kresťanské hodnoty a inštitúcie ako je život, rodina a manželstvo. Dnes je toto jedno z hlavných poslaní kresťanov v politike.

  Blog
  Čo ďalej po pochode s hnutím za život?
  Čo ďalej po pochode s hnutím za život?

  Slovenské hnutie za život ukázalo svoju silu. Pohlo desiatkami tisíc ľudí, pohlo národom, ale nepohlo poslancami parlamentu, nepohlo väčšinou médií. Nie je to neúspech. Je to výzva. Poslanci nám odkázali: „Nabudúce“. Aby bolo nabudúce, aby bolo čoskoro, musíme začať teraz. Navyše ochranu života musíme poňať oveľa širšie ako len umelé potraty.

  Blog
  Kultúra života musí byť našou prioritou
  Kultúra života musí byť našou prioritou

  Slová „umelé prerušenie tehotenstva“ zakrývajú podstatu problému, s ktorým sa Slovensko borí. Za technický názov skrývajú drámu života a smrti. Je to politika života, ktorá jediná dokáže obrodiť našu krajinu.

  Blog
  Iba jednota kresťanov zachráni Slovensko
  Iba jednota kresťanov zachráni Slovensko

  Kresťanská politika na Slovensku upadá. Zo silného kresťanského prúdu, ktorý v deväťdesiatych rokoch určoval slovenkú politiku ostalo torzo. Jednotu, odbornosť, víziu nahradili žabomyšie spory, diletanstvo, politický avanturizmus. Potrebujeme sa vrátiť späť ku koreňom kresťanskej politiky.

  Strana 1