Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
01. máj 2020

Vláda potrebuje spoluprácu. Iba ona zachráni Slovensko

Programové vyhlásenie vlády Igora Matoviča sme schválili. Je to vládny program v čase krízy. V nasledujúcich dňoch, týždňoch a rokoch ho budeme napĺňať. Vo svojom prejave som vyzdvihla viaceré veci, ktoré budú prioritou mojou, aj Kresťanskej únie, ktorej mám tú česť predsedať.
Vláda potrebuje spoluprácu. Iba ona zachráni Slovensko

Vážený pán predseda parlamentu,

Vážený pán premiér,

Ctená snemovňa,

Vážená vláda,

Rokujeme v čase krízy. A nie hocijakej. Bezprecedentnej krízy v mierových časoch, ktorá celosvetovo prekonáva ekonomickú krízu spred 10 rokov i tú migračnú spred piatich, a ktorá môže ešte prehĺbiť tú environmentálnu.  Nestojím tu iba sama za seba, som tu aj ako predsedníčka Kresťanskej únie. Som rada, že Kresťanská únia išla do parlamentných volieb spoločne s hnutiami OĽANO, NOVA a Zmenou zdola a desaťtisíce ľudí, väčšinou kresťanov, ktorí nás volili tu majú svojich zástupcov.  

Kríza prišla znenazdania a našla nás nepripravených. Toto konštatujem bez akejkoľvek výčitky. Viacerí moji koaliční kolegovia vo svojich príhovoroch zdôrazňovali koľko z ich volebných programov sa dostalo do programového vyhlásenia vlády, ale zatiaľ nevieme, aké budú východiská pre plnenie týchto plánov. A to je najväčšie riziko dokumentu, ktorý prerokovávame.

Vďaka rýchlym a rozhodným opatreniam, či už bývalej alebo súčasnej vlády, sme zachránili mnoho životov. Naša vlasť však naďalej trpí a okrem riešenia pandémie COVID – 19 sa musíme snažiť podľa možností napĺňať paralelne tento program.

Rokujeme o programovom vyhlásení, ktorý je z veľkej časti  programom v čase krízy, ale nie programom pre jej riešenie. Napriek tomu je to program národnej záchrany, ale aj jednoty a spolupráce. Spolupráca by mala byť imperatívom nielen pre koalíciu, ale pre všetky dobré riešenia pre našich spoluobčanov. Jednotu a spoluprácu potrebujeme viac ako kedykoľvek za skoro 30 rokov existencie našej republiky.

V programovom vyhlásení ma tešia mnohé body. Nedá sa reagovať na všetky, preto spomeniem len niektoré. O viacerých hovorili moji kolegovia – Peter Kremský, Katarína Hatraková a ďalší.

Inzercia

  1. Dôraz na prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o chorých, starých a odkázaných na našu pomoc. Ak hovoríme o tejto starostlivosti nie je to len o rovnakom financovaní štátnych a súkromných sociálnych služieb a zlepšení odmeňovania ich pracovníkov, ale aj o spravodlivom ocenení rodinných príslušníkov, ktorí sa o svojich blízkych starajú doma. Títo ľudia nesmú byť odkázaní žiť v chudobe, len preto, že nechcú dať svojich rodičov do domova dôchodcov alebo sociálnych služieb.
  1. Úroveň podpory solidarity medzi generáciami je tiež vizitkou úrovne spoločnosti. Rovnako to platí aj o ocenení práce matiek, ktoré sa starajú o domácnosť a svoje deti. Práca v domácnosti nie je našou spoločnosťou považovaná za produktivnu, pokiaľ ju nerobí opatrovateľka alebo pomocnica v domácnosti. A to radšej nehovorím o zodpovedných mnohodetných rodinách, ktoré sú na Slovensku diskriminovanou menšinou. Napriek demografickej kríze tieto rodiny v našich politikách nezohľadňujeme.  
  1. Oceňujem, že vláda našla pochopenie preto, že rodina a rodinné podnikanie je to, čo nám môže pomôcť čeliť ekonomickému prepadu, ktorý nás čaká. Ak dáme rodine v spoločnosti miesto, ktoré jej patrí a prestaneme ju vnímať len ako objekt sociálnej starostlivosti, rodina dá spoločnosti to bohatstvo, ktorým oplýva.
  1. Zmienka o ochrane nenarodených a jasné odmietnutie eutanázie ako asistovanej samovraždy, inými slovami uznanie hodnôt života a jeho dôstojnosti sa v programovom vyhlásení vlády objavilo prvýkrát v moderných dejinách nášho národa.
  1. Oceňujem, že vláda SR podporí rozvoj následnej zdravotnej starostlivosti aj z pohľadu kúpeľnej liečby, vo vzťahu k doliečovaniu pacienta po prepustení z akútneho lôžka. Je to ambiciózny plán, ale bez neho sa nepohneme, lebo je to bytostne dôležité pre urýchlenie návratu občanov do produktívneho života alebo zabezpečenia ich sebestačnosti. Z národohospodárskeho hľadiska podpora slovenského kúpeľníctva  znamená podporu udržateľnosti a rastu pracovných síl Slovenska. Rozvinuté kúpeľníctvo je významnou zložkou  zabezpečujúcou prevenciu najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb.
  1. Venovať adekvátnu pozornosť paliatívnej a hospicovej starostlivosti je bezpodmienečná povinnosť a zodpovednosť vlády a ministerstva zdravotníctva voči nevyliečiteľne chorým obyvateľom republiky.
  2. Nedá mi nespomenúť ambíciu vlády zaviesť demografické a geografické kritéria pri sieti lekární. Nebude to jednoduché, ale tento cieľ potrebné dosiahnuť.

Ekonomický úspech a inovatívnosť si vyžadujú nielen znalosť technických či prírodovedných disciplín, ale najmä kreativitu a dôveru vo vlastné schopnosti. Ako laik si myslím, že úlohou dobrého školstva a dobrých učiteľov je dať žiakom solídny prírodovedný a humanitný základ, no zároveň posilniť ich sebadôveru.

Tu niekde vidím priesečník, v ktorom sa kresťanské hodnoty Západu, predovšetkým absolútna hodnota ľudského života a dôstojnosti každého človeka, solidarita s druhými, zodpovednosť a sloboda, stretávajú so schopnosťou kriticky myslieť, ktorá je výsledkom nielen odborného, ale aj ľudského vedenia zo strany pedagóga.

Tento priesečník je zároveň miestom, kde vidí Kresťanská únia, ako sa škola a rodina navzájom dopĺňajú. A ak jedna z týchto inštitúcií zlyháva, musí pomôcť tá druhá.

Viem, že slovenskí učitelia to vôbec nemajú ľahké. Viem, že si zaslúžia lepšie ohodnotenie, že potrebujú viac slobody vo vyučovaní a viac času na to, aby sa mohli naplno venovať každému svojmu žiakovi tak intenzívne, ako to potrebuje. Napriek tomu, že uznávame, že rodičia majú rozhodujúce postavenie pri výchove a vzdelávaní svojich detí, ako politici Kresťanskej únie sa budeme snažiť, aby sa postavenie učiteľov zlepšilo. Pretože aj od nich záleží, kam sa bude západná spoločnosť uberať o dvadsať rokov a na akých hodnotách bude stáť.

Navrhované programové vyhlásenie vlády je rôznorodé ako je aj rôznorodá táto vládna koalícia. Chcem veriť, že je to vláda spolupráce a preto je dôležité, aby prúdy v nej zastúpené išli jedným smerom.

 

Áno, mám predstavu o Slovensku, o Slovensku postavenom na univerzálnych hodnotách. Pandémia ju možno odsúva na neskôr, ale táto vízia musí byť naplnená. Toto programové vyhlásenie je krokom správnym smerom.

Ja i Kresťanská únia podporujeme predložené riešenia súčasných výziev a budeme hlasovať za toto programové vyhlásenie.

predsedníčka Kresťanskej únie

Odporúčame

Blog
Uzavrime pakt o neútočení medzi kresťanmi

Uzavrime pakt o neútočení medzi kresťanmi

Kristova výzva k jednote ... je výkričníkom pre kresťanov. Nie je len pozvaním, je prikázaním. Dnes je táto výzva pre kresťanov v politike na Slovensku ešte aktuálnejšia. V názoroch na viacero otázok sa líšime. Zdanlivo stojíme na iných barikádach. Ja sa však domnievam, že nám ide o to isté: o realizáciu Evanjelia v politike. O to, aby kresťanské hodnoty neboli iba frázami, ale aby sa uskutočňovali v konkrétnych politikách.

Blog
Tajomstvo koronavírusu: hypotézy a istoty

Tajomstvo koronavírusu: hypotézy a istoty

Koronavírus alebo Covid-19, infekčné ochorenie, ktoré sa za niekoľko mesiacov rozšírilo po celom svete a preukazuje črty pravej pandémie, je stále zahalené záhadnou aurou. O povahe tohto vírusu existuje mnoho hypotéz ale iba veľmi málo istôt. Hypotézy sa predovšetkým týkajú pôvodu choroby. Prišiel vírus prirodzeným spôsobom (ako to tvrdí väčšina virológov) alebo ho vyrobili v laboratóriách, ako si to zase myslia ostatní? A bol v druhom prípade vyrobený na terapeutické účely alebo vojenské? V ktorom laboratóriu by ho mohli vyrobiť, v čínskom alebo západnom? Bol únik z laboratória náhodný alebo cielený?

Blog
V čom spočívajú obmedzené limity materializmu?

V čom spočívajú obmedzené limity materializmu?

My ľudia sme bytosti duchovné. A naša duchovnosť sa v nás prejavuje prostredníctvom citu. Prostredníctvom citu srdečnosti, prostredníctvom citu elementárneho ľudského tepla a ľudskej dobroprajnosti. Toto sú základné vlastnosti nášho ducha, a preto by sa logicky mali prejavovať vo všetkom, čo ako ľudské duchovné bytosti myslíme, hovoríme a konáme.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.