Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
28. august 2017

Pravda evanjelia nesmie stáť na raste popularity

V liturgickom kalendári majú len tri postavy sviatok začiatku a ukončenia svojho pozemského života – Ježiš Kristus, Panna Mária a Ján Krstiteľ. 29. augusta si pripomíname mučenícku smrť Jána Krstiteľa. Postave Pánovho predchodcu evanjeliá venujú veľký priestor. Pri štúdiu biblického textu už aj toto je istým znamením. Svätopisec chce svojim adresátom povedať, že ju považuje za dôležitú pre pochopenie svojho diela.
Pravda evanjelia nesmie stáť na raste popularity

Namiesto kňaza povolanie proroka

Lukáš vo svojom evanjeliu vytvoril z udalosti zvestovania a narodenia Ježiša a Jána dvojicu, ktorá mu slúži na porovnanie. Ján je prorok, ale Ježiš je viac ako prorok, je Boží Syn. Jánov príchod na svet je sprevádzaný zázračnými okolnosťami, čím sa naznačuje, že táto osoba má jedinečné poslanie od Boha. Podčiarkuje to aj skutočnosť, že nedostal meno po niekom z rodiny, ako bývalo zvykom, ale rodičia mu dávajú nové meno Ján (v hebrejčine Johanan – Pán je milostivý). Ďalej máme opísaný jeho neobvyklý štýl života. Žije na púšti, stroho sa oblieka a stravuje. To sú detaily, ktorými evanjelista naznačuje, že máme pred sebou proroka. Ján Krstiteľ sa narodil do kňazskej rodiny Zachariášovi a Alžbete, do rodu Léviho, kde sa kňazstvo dedilo z otca na syna. Jána teda čakalo poslanie kňaza v jeruzalemskom chráme. Boh pre neho určil inú cestu, ktorá nesie podobnosti so starozákonným Jeremiášom. Aj on pochádzal z kňazskej rodiny, ale Boh si ho ešte v lone matky vyvolil za proroka, ako to opisuje začiatok Knihy proroka Jeremiáša.

Smrť spravodlivého

 V Novom zákone je opísaná Jánova smrť, ktorú nariadil Herodes Antipas, syn Herodesa Veľkého. Ján mu vyčítal, že žije s manželkou svojho brata: „Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval.“ (Mk 6,20) Herodes Antipas je tou postavou, ku ktorému Poncius Pilát posiela Ježiša Krista pred jeho umučením. Dejiny sa často opakujú. Aj v súčasnej dobe veľa nevinných a poctivých ľudí trpí zo strany mocných tohto sveta. Ako spoločnosť aj ako jednotlivci nesieme za to svoju spoluzodpovednosť. Židovský historik Jozef Flávius (30-100 po Kr.) vo svojom diele Židovské starožitnosti uvádza, že Herodes Antipas uväznil a usmrtil Jána v pevnosti Macheront, ktorú zdedil po smrti jeho otca Herodesa Veľkého. Názov pochádza od gréckeho slova machaira – meč. Bola to pevnosť na východnej strane Mŕtveho mora v nadmorskej výške približne 1100 metrov a slúžila na ochranu tejto časti územia. V roku 72 po Kr. ju zničili rímske vojská. Spomínaný židovský historik taktiež spomína meno dcéry, ktorej tanec omámil Herodesa natoľko, že vyhovel žiadosti jej matky Herodias, aby ho usmrtil. Volala sa Salome a bola dcérou z jej prvého manželstva s Filipom.

Byť na strane pravdy, nie väčšiny

Jánovo správanie  nie je také, na aké sme navyknutí my, ľudia etikety, kompromisov a prispôsobivosti. Avšak obrodu spoločnosti a Cirkvi vždy predstavovali ľudia, ktorí boli určitým spôsobom odlišní od ostatných. Odvaha stať sa „iným“ na Jánov spôsob je nevyhnutným prvkom nášho povolania kresťana. Pre tých, čo stoja „mimo“ Cirkev, vždy budeme „čudní“ a budú sa na nás pozerať s podozrením. To nie je žiadna tragédia.  Sväté písmo o Jánovi hovorí: „Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania.“ (Mk 1,5) Odlišovať sa od ostatných neznamená automaticky byť odmietaný. Prispôsobiť sa všetkému bez ohľadu na pravdu je začiatok konca. Som presvedčený, že ak naše názory a správanie budú postavené na pravde, ľudia budú vyhľadávať a počúvať Cirkev. Pravda evanjelia nestojí a nesmie stáť na raste popularity, obľúbenosti alebo akceptovanosti v spoločnosti. 

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
 TeenSTAR program a Billingsova ovulačná  metóda.

TeenSTAR program a Billingsova ovulačná metóda.

Uvedné poznatky o programoch poznania ľudskej sexuality a výchovy k zodpovednému rodičovstvu a manželstvu sú základom nielen pre veriacu ale aj občiansku spoločnosť. Konfliktné a odlišné názory sú len dôsledkom prijatia alebo neprijatia týchto normálnych základných poznatkov, platných mnohé stáročia.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.