Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
07. marec 2023

Návrat otcov k otcovstvu podľa otcovstva Nebeského Otca 4.

„Zlato a striebro upevňujú postavenie, ale viac než oboje je dobrá rada.“ (Sir 40,25 SEB).
Návrat otcov k otcovstvu podľa otcovstva Nebeského Otca 4.

Každý otec ma vo svojej rodine tri základné úlohy. Je kňazom rodiny, prorokom rodiny a kráľom rodiny.

Otec ako kňaz zastupuje svoju rodinu pred Bohom. Prednáša Bohu za rodinu modlitby a obety (napr. pôsty). Prihovára sa teda k Bohu za potreby manželky a detí, a zároveň za všetky udelené dobrá ďakuje. Požehnáva svoju manželku a deti, a snaží sa celkovo o posvätenie svojej rodiny: „Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý!“ (Lv 19,2 SSV).

Otec ako prorok zastupuje Boha pred svojou rodinou. Je Božím hlasom vo svojej rodine na povzbudzovanie, budovanie, usmerňovanie i nápravu členov svojej rodiny: „...kto prorokuje, hovorí ľuďom na budovanie, povzbudenie a potešenie.“ (1Kor 14,3 SSV). Keď otec vie, že Boh je dobrý, milujúci a starajúci sa Otec, vie ako znie jeho hlas a vie ho sprostredkovať aj svojim deťom.

Otec ako kráľ vo svojej rodine vládne. Vládne však v nej nie na spôsob absolutistických vládcov, či dokonca despotov, ale ako Ježiš Kristus, ktorý svojim učeníkom pri poslednej večeri umyl nohy, dávajúc im príklad: „...aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám.“ (Jn 13,15 SEB). Vládne tak, že je pripravený vydať za svoju rodinu seba samého: „Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov.“ (Jn 15,13 SEB). Je vládcom, ktorý má denne podstupovať svojimi námahami a obetami malé umierania, aby jeho rodina mala hojnejší život.

Tri úlohy otcov, ktoré, ak by sme riadne plnili každý deň, svet by mohol vyzerať inak.

Prosíme Ťa Nebeský Otče, daj aby sme my otcovia v múdrosti plnili naše úlohy byť kňazom, prorokom a kráľom v našich rodinách. Nie svojvoľne, ale v láske, pokore a pravde, podľa Tvojej vôle, aby naše rodiny boli Tebou hojne požehnávané a my otcovia, aby sme boli pre naše rodiny požehnaním. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

V prvom blogu na tému Návratu otcov k otcovstvu podľa otcovstva Nebeského Otca sme sa venovali nášmu prístupu k deťom. V druhom blogu zase našej všeobecnej úlohe otcov a z nej plynúcich zodpovedností. V treťom blogu sme sa pozreli na zodpovednosť otcov za vedenie detí v ich živote viery a za aplikáciu viery v prospech detí.

Inzercia

Otec, manžel a muž, milujúci svoju rodinu a krajinu, ktorý chce byť najlepším vyjadrením toho, kým má byť, trochu lepším dnes, ako bol včera, vedomý si toho skadiaľ kam ide a posilňovaný slovom "...lebo, Ty si so mnou.".

Odporúčame

Blog
Návrat otcov k otcovstvu podľa otcovstva Nebeského Otca 3.

Návrat otcov k otcovstvu podľa otcovstva Nebeského Otca 3.

„‚Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.‘ Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho.“ (Lk 15, 18-20 SEB).

Blog
Ideológia a náboženstvo

Ideológia a náboženstvo

Ideológia je významový útvar, ktorý sa chápe buď ako všeobecná veda o ideách zameraná na vyjasnenie a skvalitnenie verejného myslenia, alebo ako systematická a vše zahrňujúca politická doktrína slúžiaca ako základ zdôvodňujúci program politického konania. Náboženstvo, alebo zriedkavo relígia, je vzťah človeka k posvätnému, prostredníctvom ktorého človek transcenduje svoju skúsenosť s vonkajšou realitou. V úzkom zmysle je náboženstvo vierou v jedného Boha alebo vo viacerých bohov.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.