Historické mýty a legendy - odvrátená strana histórie

Príspevok sa venuje historickým mýtom, legendám a nepravdám od obdobia Rímskej ríše po súčasnosť. Tvrdenia v príspevku sa opierajú zväčša o renomovaných zahraničných autorov. Pokiaľ citujem domácich autorov, snažil som sa vyhnúť autorom, ktorí by mohli byť spochybnení.

Príspevok sa venuje historickým mýtom, legendám a nepravdám od obdobia Rímskej ríše po súčasnosť. Tvrdenia v príspevku sa opierajú zväčša o renomovaných zahraničných autorov. Pokiaľ citujem domácich autorov, snažil som sa vyhnúť autorom, ktorí by mohli byť spochybnení.

Prečo budem voliť Františka Mikloška

Každý z nás má slobodu pri odovzdaní svojho hlasu v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Sloboda je však vždy spojená so zodpovednosťou za svoje rozhodnutie.

Každý z nás má slobodu pri odovzdaní svojho hlasu v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Sloboda je však vždy spojená so zodpovednosťou za svoje rozhodnutie.

Vykľulo sa šidlo z vreca alebo menej náboženstva na školách.

Autori dokumentu Učiace sa Slovensko navrhujú zrušiť povinne alternatívny predmet náboženská výchova. Ich argumenty pripomínajú obdobie pred rokom 1989.

Autori dokumentu Učiace sa Slovensko navrhujú zrušiť povinne alternatívny predmet náboženská výchova. Ich argumenty pripomínajú obdobie pred rokom 1989.