Vykľulo sa šidlo z vreca alebo menej náboženstva na školách.

Autori dokumentu Učiace sa Slovensko navrhujú zrušiť povinne alternatívny predmet náboženská výchova. Ich argumenty pripomínajú obdobie pred rokom 1989.

Autori dokumentu Učiace sa Slovensko navrhujú zrušiť povinne alternatívny predmet náboženská výchova. Ich argumenty pripomínajú obdobie pred rokom 1989.