Martin Fronc Inštitút kresťanskej sociálnej politiky

podpredseda Inštitútu kresťanskej sociálnej politiky a bývalý minister školstva

    Strana 1

    Strana 1