Neopusť nás v pokušení: prijateľná interpretácia šiestej prosby Otčenášu

Modlitba Otčenáš je klenotom. Je to oratio Dominica – Pánova modlitba. O jej význame svedčí aj jej umiestnenie v Mt 6,9-13, priamo do stredu prvej pro...

Modlitba Otčenáš je klenotom. Je to oratio Dominica – Pánova modlitba. O jej význame svedčí aj jej umiestnenie v Mt 6,9-13, priamo do stredu prvej pro...

Jozef  Jančovič Jozef Jančovič 13. 06. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Inšpiratívna dynamika tretieho dňa

V najväčší deň kresťanského roka na Veľkú noc počúvame pri svätej omši už tradične stať z Jánovho evanjelia Jn 20,1-9, o tom ako Mária Magdaléna ešte...

V najväčší deň kresťanského roka na Veľkú noc počúvame pri svätej omši už tradične stať z Jánovho evanjelia Jn 20,1-9, o tom ako Mária Magdaléna ešte...

Jozef  Jančovič Jozef Jančovič 20. 04. 2019
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Berlínsky múr síce padol, no Marxov étos (nielen) v Berlíne žije ďalej

V úvahe s filozoficko-ideologickým podtónom sa chcem s Vami podeliť o tom, ako sa plody Marxových úvah stávajú v dnešných aktivistických časoch čím ďa...

V úvahe s filozoficko-ideologickým podtónom sa chcem s Vami podeliť o tom, ako sa plody Marxových úvah stávajú v dnešných aktivistických časoch čím ďa...

Jozef  Jančovič Jozef Jančovič 20. 08. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Prevratná novota a benefity Ježišovho kňazstva

O sviatostnom kňazstve sa od sedemdesiatych rokov veľmi ostro diskutovalo. Niektorí teológovia a kňazi ho na pozadí všeobecného kňazstva spochybnili,...

O sviatostnom kňazstve sa od sedemdesiatych rokov veľmi ostro diskutovalo. Niektorí teológovia a kňazi ho na pozadí všeobecného kňazstva spochybnili,...

Jozef  Jančovič Jozef Jančovič 08. 06. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Originalita Jánových pašií: utrpenie Ježiša medzi záhradami

Veľký piatok dýcha atmosférou silného dvojznačného momentu. Jeho témou je brutálna a zároveň vykupiteľská smrť Ježiša na kríži. Udalosti predvečera a...

Veľký piatok dýcha atmosférou silného dvojznačného momentu. Jeho témou je brutálna a zároveň vykupiteľská smrť Ježiša na kríži. Udalosti predvečera a...

Jozef  Jančovič Jozef Jančovič 14. 04. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Hviezda kráľa - babylonská indícia pre jej úkaz a výklad (II)

Fascinujúci biblický príbeh o mudrcoch a hviezde je aj o tom ako určité fakty potrebujú vhodný výklad. Ak svätopisec predpokladal v príbehu babylonský...

Fascinujúci biblický príbeh o mudrcoch a hviezde je aj o tom ako určité fakty potrebujú vhodný výklad. Ak svätopisec predpokladal v príbehu babylonský...

Jozef  Jančovič Jozef Jančovič 06. 01. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Hviezda kráľa - záležitosť najvyššej dôležitosti pre mudrcov (I)

Hviezda novonarodeného kráľa sa mudrcov bezpodmienečne týka. Pozorovanie hviezd mali v popise práce. Podniknú cestu za hviezdou kráľa a práve ich púť...

Hviezda novonarodeného kráľa sa mudrcov bezpodmienečne týka. Pozorovanie hviezd mali v popise práce. Podniknú cestu za hviezdou kráľa a práve ich púť...

Jozef  Jančovič Jozef Jančovič 05. 01. 2017
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Boh píše dejiny rovnými i krivými čiarami

Biblické rodokmene celkom isto nepatria medzi pútavé texty. No aj zdanlivo nezaujímavé texty, niekedy odhaľujú nečakané veci. Keď po tieto dni v adven...

Biblické rodokmene celkom isto nepatria medzi pútavé texty. No aj zdanlivo nezaujímavé texty, niekedy odhaľujú nečakané veci. Keď po tieto dni v adven...

Jozef  Jančovič Jozef Jančovič 16. 12. 2016
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Fascinujúce črty prvého evanjelia v tvári našej Cirkvi (z príležitosti sviatku sv. Matúša)

Matúšovmu evanjeliu sa dostalo výsady prvenstva v kánone Nového zákona, hoci bolo napísané až okolo roku 80 po Kr. po prvom Markovom evanjeliu, z ktor...

Matúšovmu evanjeliu sa dostalo výsady prvenstva v kánone Nového zákona, hoci bolo napísané až okolo roku 80 po Kr. po prvom Markovom evanjeliu, z ktor...

Jozef  Jančovič Jozef Jančovič 21. 09. 2016
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Keď Kráľovná pri Kráľovi prosí, nadchýna i rozdeľuje

Matka kráľovná mala od nepamäti na kráľovskom dvore veľké slovo. Dokonca to platilo do roku 2002 aj v modernom Anglicku v súvise s Kráľovnou matkou Al...

Matka kráľovná mala od nepamäti na kráľovskom dvore veľké slovo. Dokonca to platilo do roku 2002 aj v modernom Anglicku v súvise s Kráľovnou matkou Al...

Jozef  Jančovič Jozef Jančovič 18. 08. 2016
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.