Klesať k výšinám

Na Kvetnú nedeľu, keď rozjímane o Pánovom umučení, počúvame v liturgii sv. omše nádherný hymnus o Kristovi z Listu Filipanom (2,6-11).

Na Kvetnú nedeľu, keď rozjímane o Pánovom umučení, počúvame v liturgii sv. omše nádherný hymnus o Kristovi z Listu Filipanom (2,6-11).

Verím a dúfam, lebo som milovaný

Väčšina z nás bude tieto nedele ochudobnená o „živé“ bohoslužby. Jedna z málo vecí, ktoré si z nich ale môžeme zobrať aj do súkromia, je Božie slovo....

Väčšina z nás bude tieto nedele ochudobnená o „živé“ bohoslužby. Jedna z málo vecí, ktoré si z nich ale môžeme zobrať aj do súkromia, je Božie slovo....

Evanjelium vyžaruje život a nesmrteľnosť

Druhá pôstna nedeľa ponúka v druhom čítaní krátky úryvok z Druhého listu Timotejovi o ťažkostiach pri ohlasovaní evanjelia.

Druhá pôstna nedeľa ponúka v druhom čítaní krátky úryvok z Druhého listu Timotejovi o ťažkostiach pri ohlasovaní evanjelia.

O dvoch Adamoch

Kresťanský svet v tomto čase vstúpil do veľkonočného okruhu. Začína prípravným pôstnym obdobím. Čo sa týka druhého čítania v nedeľnej bohoslužbe rímsk...

Kresťanský svet v tomto čase vstúpil do veľkonočného okruhu. Začína prípravným pôstnym obdobím. Čo sa týka druhého čítania v nedeľnej bohoslužbe rímsk...

Byť múdrym znamená usilovať sa o jednotu

Čítanie v rímskokatolíckej liturgii sv. omše pokračuje v prehlbovaní Pavlových myšlienok z Prvého listu Korinťanom.

Čítanie v rímskokatolíckej liturgii sv. omše pokračuje v prehlbovaní Pavlových myšlienok z Prvého listu Korinťanom.

Božia múdrosť

Po týždni priamo nadväzujeme na ostatný liturgický úryvok z Prvého listu Korinťanom. Stále ostávame pri prvom predstavenom probléme okolo hlásania eva...

Po týždni priamo nadväzujeme na ostatný liturgický úryvok z Prvého listu Korinťanom. Stále ostávame pri prvom predstavenom probléme okolo hlásania eva...

Poburujúca zvesť si našla cestu

Prvý list Korinťanom v druhom nedeľnom čítaní v rímskokatolíckej liturgii rozvíja myšlienky o ohlasovaní ukrižovaného Krista.

Prvý list Korinťanom v druhom nedeľnom čítaní v rímskokatolíckej liturgii rozvíja myšlienky o ohlasovaní ukrižovaného Krista.

Ježiš ako zasvätený človek

Čítanie Pavlovho listu tento týždeň prerušíme. Tohtoročnú prvú februárovú nedeľu totiž väčšina kresťanských tradícii slávi ako sviatok Obetovania/Pred...

Čítanie Pavlovho listu tento týždeň prerušíme. Tohtoročnú prvú februárovú nedeľu totiž väčšina kresťanských tradícii slávi ako sviatok Obetovania/Pred...