Božia múdrosť

Po týždni priamo nadväzujeme na ostatný liturgický úryvok z Prvého listu Korinťanom. Stále ostávame pri prvom predstavenom probléme okolo hlásania eva...

Po týždni priamo nadväzujeme na ostatný liturgický úryvok z Prvého listu Korinťanom. Stále ostávame pri prvom predstavenom probléme okolo hlásania eva...

Poburujúca zvesť si našla cestu

Prvý list Korinťanom v druhom nedeľnom čítaní v rímskokatolíckej liturgii rozvíja myšlienky o ohlasovaní ukrižovaného Krista.

Prvý list Korinťanom v druhom nedeľnom čítaní v rímskokatolíckej liturgii rozvíja myšlienky o ohlasovaní ukrižovaného Krista.

Ježiš ako zasvätený človek

Čítanie Pavlovho listu tento týždeň prerušíme. Tohtoročnú prvú februárovú nedeľu totiž väčšina kresťanských tradícii slávi ako sviatok Obetovania/Pred...

Čítanie Pavlovho listu tento týždeň prerušíme. Tohtoročnú prvú februárovú nedeľu totiž väčšina kresťanských tradícii slávi ako sviatok Obetovania/Pred...

Ako v Korinte, tak aj dnes

S Nedeľou Božieho slova dobre korešponduje aj druhé čítanie 3. nedele v Cezročnom období v rímskokatolíckej liturgii svätej omše.

S Nedeľou Božieho slova dobre korešponduje aj druhé čítanie 3. nedele v Cezročnom období v rímskokatolíckej liturgii svätej omše.

S čím začať

Nedeľná bohoslužba slova má v rímskokatolíckej liturgii počas obdobia "cez rok" dve línie. Prvou a hlavnou je čítanie konkrétneho evanjelia na pokračo...

Nedeľná bohoslužba slova má v rímskokatolíckej liturgii počas obdobia "cez rok" dve línie. Prvou a hlavnou je čítanie konkrétneho evanjelia na pokračo...

Petrovo obrátenie a začiatok novej cesty cirkvi

Druhé čítanie na Slávnosť Krstu Krista Pána ponúka krátky úryvok z Petrovej kerygmatickej reči zo Skutkov apoštolov (10,34-38).

Druhé čítanie na Slávnosť Krstu Krista Pána ponúka krátky úryvok z Petrovej kerygmatickej reči zo Skutkov apoštolov (10,34-38).

Cez Syna synmi

Pavlove listy sú známe aj tým, že obsahujú poetické časti známe ako chválospevy či hymny. Podľa odborníkov väčšinu z nich neskomponoval, ale prebral z...

Pavlove listy sú známe aj tým, že obsahujú poetické časti známe ako chválospevy či hymny. Podľa odborníkov väčšinu z nich neskomponoval, ale prebral z...

Vianoce aj s novým prekladom Jánovho evanjelia

Naše Centrum v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV dokončilo práce na novom preklade Evanjelia podľa Jána.

Naše Centrum v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV dokončilo práce na novom preklade Evanjelia podľa Jána.

Evanjelium s dedičstvom

Už po tretí raz sa počas tohtoročného adventu stretávame s Listom Rimanom. Tematika bohoslužby slova poslednej nedele pred Vianocami má nabudiť bezpro...

Už po tretí raz sa počas tohtoročného adventu stretávame s Listom Rimanom. Tematika bohoslužby slova poslednej nedele pred Vianocami má nabudiť bezpro...

Očakávaj Pána ako roľník, s nádejou obrátený k nebu

Tretia adventná nedeľa nám v rímskokatolíckej liturgii ponúka aj úryvok z Jakubovho listu, ktorý sa tiež venuje téme Kristovho príchodu.

Tretia adventná nedeľa nám v rímskokatolíckej liturgii ponúka aj úryvok z Jakubovho listu, ktorý sa tiež venuje téme Kristovho príchodu.