Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

  Strana 1

  Blog
  Čo v skutočnosti Boh chce?
  Čo v skutočnosti Boh chce?

  Vianočné obdobie, ktoré sa končí nedeľou Krstu Pána, strieda v súčasnej latinskej katolíckej tradícii prvá, kratšia časť takzvaného obdobia „cez rok“. Bude trvať až do Pôstu. Čo sa týka nedeľnej bohoslužby slova, je toto obdobie typické tým, že sa v ňom v trojročnom cykle postupne číta niektoré zo synoptických evanjelií. No túto nedeľu sa ešte obzrieme za momentom Ježišovho verejného vystúpenia a to v Jánovom podaní. Samotné centrálne evanjelium pre jednotlivý cyklus zaznieva prvýkrát vždy až na 3. nedeľu „cez rok“. Dnes tak budeme opäť počuť o Ježišovom krste, ale inak. Štvrté evanjelium neobsahuje opis udalostí okolo momentu, keď bol Ježiš ponorený do vôd rieky Jordán. Text sa zastavuje v scéne, keď sa k Jánovi Krstiteľovi Kristus ešte len približuje. Zvyšok čítania potom už zaberá Jánova priama reč, v ktorej vyznáva, čo sa pri krste stalo a odhaľuje Ježiša ako „Božieho baránka, ktorý sníma hriechy sveta“. (Jn 1, 29-34) Ako starozákonný predobraz k tomu liturgia pridáva text z druhej piesne o Pánovom služobníkovi z knihy proroka Izaiáša (Iz 49, 3. 5-6). Obraz Ježiša ako nástroja spásy pre všetkých je ďalej stmelený Žalmom 40.

  Blog
  Požehnanie pre všetkých
  Požehnanie pre všetkých

  Prvým januárovým dňom začína vo väčšine krajín sveta nový kalendárny rok. V rámci kresťanskej liturgickej tradície naň pripadá vyvrcholenie osemdňového slávenia Narodenia Pána. Latinský katolícky obrad ho do pokoncilovej reformy slávil ako deň Ježišovej obriezky. Súčasná riadna prax zasa zvýrazňuje materstvo jeho matky Márie a to v spojení s náukou o jej titule ako Bohorodičky (Theotokos). Všetky tieto aspekty odráža aj výber biblických textov, ktoré v tento deň na bohoslužbe zaznievajú.

  Blog
  Prichádza Kráľ
  Prichádza Kráľ

  Štvrtá adventná nedeľa nás približuje tesne pred Kristovo narodenie. Tradične to reflektuje aj jej bohoslužba slova. Evanjelium nás tohto roku v Matúšovom podaní vnesie uprostred rodinnej krízy, v ktorej si Jozef láme hlavu nad tým, čo si má počať so svojou tehotnou snúbenicou, ktorá nečaká jeho biologické dieťa (Mt 1, 18-24). Zmysel výsostne neštandardnej situácie mu však vo sne vysvetľuje anjel a následne čitateľom evanjelista. Typicky pre svoj štýl sa pritom opiera o svojskú interpretáciu slávnej Izaiášovej predpovede kráľovi Achazovi o Emanuelovi (Iz 7, 10-14). Tú samotnú si ako predkrm účastníci vypočujú v prvom čítaní. Ako žalmový podmaz pritom slúži kultický Žalm 24.

  Blog
  Prosba o dobrého kráľa
  Prosba o dobrého kráľa

  Druhá a tretia adventná nedeľa tradične patria Jánovi Krstiteľovi. Ten v túto nedeľu ohlasuje priblíženie sa nebeského kráľovstva (Mt 3,2). K tomu je pripojená Izaiášova vízia, ktorá v obraze ratolesti z kmeňa Jesseho vidí mesiášskeho kráľa, ktorý okrem iného bude podľa spravodlivosti (v pravde) súdiť chudobných (maličkých) (Iz 11,4). Čo takýto sociálny záujem očakávaného kráľa znamená dodáva Žalm 72.

  Blog
  Kráľovstvo svetla
  Kráľovstvo svetla

  V rímskom obrade sa nám blíži záver liturgického roka . Ten je už takmer sto rokov poňatý ako oslava Kristovej kráľovskej hodnosti. Kresťania už od počiatku v náväznosti na starozákonné prisľúbenia uznávali Ježiša za prisľúbeného panovníka. Je teda kráľom, ktorý logicky musí mať aj svoje kráľovstvo. Na aké kráľovstvo tu však myslíme? Pomôcť nám k tomu môžu aj vybrané biblické čítania.

  Blog
  Povzbudenie z dávnych zlých dôb
  Povzbudenie z dávnych zlých dôb

  Posledné nedele cirkevného roka nás sprevádzajú čítania z Druhého listu Solúnčanom. Tento tradične Pavlovi pripisovaný spis je koncipovaný štýlom, ktorým formálne vo svojej štruktúre kopíruje a obsahom akoby dopĺňa list, ktorý bol do Solúna poslaný skôr. Aj preto je dnes veľkou časťou odbornej obce považovaný za pseudoepigraf, ktorého vznik sa datuje až do začiatku 2. storočia po Kristovi, čo by z neho robilo kandidáta na najmladšiu knihu Nového Zákona. A to je dosť paradoxné, keďže Prvý list do Solúna všetci uznávajú za vôbec prvé napísané literárne dielo kresťanskej časti Biblie.

  Blog
  Pavol, smrť a šport
  Pavol, smrť a šport

  Máme pred sebou záverečné nedeľné čítanie z Druhého listu Timotejovi. Nejde v ňom však iba o koniec jednej epištoly ale aj o živo predstaviteľný koniec života jeho autora. Ním je podľa tradície apoštol Pavol, čakajúci v rímskom väzení na definitívne a fatálne vyústenie jeho nezávideniahodnej situácie. Avšak podľa názoru mnohých odborníkov, ktorí pastorálne listy považujú za pseudoepigrafy, sa jedná o reflexiu a glorifikáciu Pavlovej smrti zo strany jeho neskorších nasledovníkov. Akokoľvek, hlboko intímny štýl slov, ktoré čítame, vytvárajú príležitosť pre poslucháčov vžiť sa do situácie prvých kresťanských veriacich, ktorých prijatie viery malo na ich život ohromný dopad.

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.