Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.rimkat.sk

  Strana 1

  Blog
  Rôzne dary, jeden darca
  Rôzne dary, jeden darca

  Začiatok liturgického obdobia „cez rok“ opäť začíname Prvým listom Korinťanom. Kvôli svojej dĺžke a mimoriadnej pestrosti praktických tém sa ho editori liturgických čítaní rozhodli rozdeliť na tri časti. Jeho slová sa tak stali pravidelnou súčasťou bohoslužby prvých nedieľ po vianočných sviatkoch. V tohtoročnom cykle sa konkrétne ponoríme do výberov z jeho poslednej tretiny, teda kapitol 12-16.

  Blog
  Cez Syna synmi
  Cez Syna synmi

  Pavlove listy sú známe aj tým, že obsahujú poetické časti známe ako chválospevy či hymny. Podľa odborníkov väčšinu z nich neskomponoval, ale prebral z liturgickej praxe ranného kresťanstva. Touto formou sa zvyčajne opisuje niečo, čo uniká suchej analytickej schopnosti rozumu. Hymny bývajú preplnené emóciami, ktoré sa naplno iste prejavovali pri ich spoločnom prednese počas bohoslužby. A tak, keď chce nejakú úžasnú a nadprirodzenú vec opísať v liste, siaha Pavol radšej po tejto forme a umne ju zakomponováva do svojho textu.

  Blog
  Načo bolo Kristovi telo
  Načo bolo Kristovi telo

  Nedeľa zasadená bezprostredne pred Vianocami nás vo svojej liturgii posúva priam až hmatateľne blízko k tajomstvu, ktoré budeme sláviť. Cítiť to v textoch celej omše. Pozrime sa teda, ako do tejto atmosféry zapadá tohtoročný výber biblických čítaní. Pozorný účastník bohoslužieb už za ostatné roky vie, že príchod Krista na svet na štvrtú adventnú nedeľu zvýrazňuje osobitne evanjeliová pasáž. Tá je vždy vybratá spomedzi príbehov, ktoré u Matúša a Lukáša predchádzajú opisu Ježišovho narodenia. Tematicky sú tomu prispôsobené aj ostatné lekcie.

  Blog
  Návod na Advent
  Návod na Advent

  Ak by sme si na základe Pavlových listov mali vybrať cirkevné obce, s ktorými mal najlepšie vzťahy, tak medzi prvé dve by určite patrili kresťania zo Solúna a Filíp. Im adresované autentické listy (1 Sol, Flp) v sebe totiž obsahujú množstvo znakov Pavlovej osobitej náklonnosti. Vyplýva to z toho, že práve na týchto pomyselných poliach, kde sám Apoštol zasial semená evanjelia, bolo vidieť už za jeho života mimoriadnu hojnosť plodov. Pozorné čítanie dotyčnej korešpondencie nám poskytuje vedomosť, že Pavol o nich dostával veľa pozitívnej spätnej väzby. A neostalo iba pri otázke zachovávania viery. Obidve mestá patrili do územia historického Macedónska, a tak sa určite aj na ne vzťahovala Pavlova pochvala za štedrosť pri finančnej zbierke pre chudobných kresťanov v Jeruzaleme (2 Kor 8,1-3). Pri kresťanoch z Filíp je navyše výslovnejšie zmienené, že materiálne prispievali aj na náklady Pavlovej misijnej činnosti (Flp 4,15. 16). A práve úryvky z týchto dvoch listov nás sprevádzajú aj prvými troma tohtoročnými adventnými nedeľami. Po pasáži z Prvej epištoly Solúnčanom teda prechádzame k slovám pre Filipanov.

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva