Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
13. november 2021

Daniel Fiala: Dobrá novina je darom pre Afriku aj pre nás

Koledovanie dobrovoľníkov eRka je nielen nadviazaním na tradície Slovenska a na pomoc Afrike - pretože aktivity eRka nestoja len na Dobrej novine. Formácia detí aj rodín je podľa Daniela Fialu (33) silnou aj počas Adventu, aj po ňom, a to aj počas pandémie, ktorá v erkároch vzbudila ďalšiu kreativitu a pomohla objaviť ďalšie možnosti. 
Daniel Fiala: Dobrá novina je darom pre Afriku aj pre nás

Fotografia: archív Dobrej noviny

Dobrá novina rozbieha už ďalší ročník – ako riešite koledovanie teraz v čase pandémie?

Tento rok nás čaká už 27. ročník Dobrej noviny. Vlani sme prvýkrát zažili, aké je to pripravovať celoslovenskú kolednícku akciu počas globálnej pandémie. Hoci sme mali pripravené mnohé opatrenia pre bezpečné koledovanie, nakoniec bol tesne pred Vianocami vyhlásený plošný lockdown a tým pádom sme nemohli koledovať tradičnou formou od domu k domu. Na rad prišla vynaliezavosť koledníkov a ohlasovanie vianočnej radosti prostredníctvom médií a online priestoru. Avšak koledy zazneli aj počas mnohých svätých omší, ktorých slávenie ešte nebolo na Vianoce v niektorých regiónoch obmedzené.

Pre tento ročník máme opäť pripravené viaceré opatrenia, ktoré sme prekonzultovali s Úradom verejného zdravotníctva SR. Najzásadnejším je koledovanie v exteriéri - chceme nadviazať na tradíciu koledovania popod obloky. Samozrejmosťou budú klasické ROR opatrenia a riadenie sa COVID automatom.

Koľko farností či tímov sa teda prihlásilo?

Počas minuloročného koledovania sme mali prihlásených 526 farností. V tomto roku sa od otvorenia ročníka (v polovici októbra) prihlásilo už 254 farností. Na našej interaktívnej mape si môžete overiť, či už je aj vaša farnosť prihlásená do koledovania Dobrej noviny. 

Ako sa využili v praxi financie z minuloročného koledovania?

Z celkového výnosu koledníckej zbierky posielame 85% na podporu rozvojových a humanitárnych projektov v krajinách subsaharskej Afriky, konkrétne v Keni, Ugande, Etiópii a Južnom Sudáne. Zvyšné financie sú použité na pokrytie nákladov prípravy verejnej zbierky, organizovanie ďalšieho ročníka koledovania a na monitoring projektov, ktoré pravidelne navštevujeme, aby sme skontrolovali využitie zaslaných prostriedkov v praxi. V projektoch sme pokračovali v úspešných spoluprácach z minulých rokov. Kvôli poklesu zbierky sme však nemohli rozvíjať nové partnerstvá. O to viac sme sa sústredili, aby fungujúce projekty pokračovali v dobrej práci pre núdznych, napríklad v oblasti zabezpečenia pitnej vody a obživy v suchých regiónoch, podpory vzdelávania a praktických zručností najviac zraniteľných skupín obyvateľstva alebo v oblasti zdravotnej starostlivosti či rehabilitácie a sociálneho začleňovania detí s postihnutím. Minulý rok našich partnerov v etiópskom regióne Tigraj zasiahol vnútroštátny vojenský konflikt. Ten v priebehu roka prerástol do obrovskej humanitárnej krízy. Naše snahy a vykoledované zdroje, samozrejme, putovali aj do tohto regiónu.

Aké odozvy prišli na pomoc?

Sme v pravidelnom kontakte s africkými partnermi, preto sa k nám dostáva veľa správ z fungovania projektov. Veľmi nás tešia aj drobné úspechy, ktoré môžu zažiť ľudia doteraz žijúci v náročných podmienkach. Skutočne rezonujú slová vďaky, ale uvedomujeme si, že v prvom rade nepatria nám, ale Bohu a ľuďom, ktorí Dobrú novinu tvoria a podporujú. My sme veľmi vďační, že sa takáto medzinárodná solidarita môže prostredníctvom Dobrej noviny realizovať. Je potrebné spomenúť ešte jeden dôležitý moment: Naši africkí spolupracovníci nás nežiadajú iba o finančnú podporu rôznych projektových aktivít. Veľmi prosia aj o duchovnú podporu. Stále mi v mysli rezonujú prosby od sestier vincentiek alebo biskupa Adigratskej eparchie, aby sme sa za nich modlili a obetovali sväté omše za zmiernenie utrpenia mnohých ľudí, za ukončenie bojov a nastolenie mieru vo vojnou zmietanom Tigraji.

Aké projekty podporí Dobrá novina tento rok?

Budeme sa sústreďovať na spoluprácu v existujúcich partnerstvách a projektoch a zároveň chceme byť pripravení reagovať na vývoj humanitárnej krízy na severe Etiópie. Z konkrétnych aktivít by som spomenul vodný projekt v Turkane, komunitné záhrady v Samburu (obe v Keni) a budovanie vodných nádrží v Nyangatome (Etiópia), ktoré reagujú na vážne dôsledky klimatickej zmeny, na rozširovanie suchých oblastí a nepredvídateľnosť vplyvov počasia v týchto polopúštnych regiónoch. Ďalej sú to viaceré vzdelávacie programy a centrá, kde môžu rôzne cieľové skupiny získať potrebné vedomosti a zručnosti, aby sa mohli zamestnať alebo obhájiť a posilniť svoje postavenie v spoločnosti. Zameriavajú sa napríklad na dievčatá a ženy, deti s postihnutím ale i dospelých ľudí bez základného vzdelania. Títo všetci sa najmä z dôvodov pretrvávajúcej chudoby a rôznych kultúrnych okolností stávajú tzv. marginalizovanými skupinami, teda ľuďmi, ktorí sú v istom momente vylúčení zo spoločnosti, pretože majú v očiach spoločnosti určitú „nevýhodu“. Tento rok chceme koledníkom a verejnosti priblížiť projekt na východe Ugandy, kde podporujeme niekoľko desiatok farských spoločenstiev, aby sa ich prirodzená vzájomná pomoc a súdržnosť mohla pretaviť do spoločného drobného podnikania.

Zasiahol vás osobne aj nejaký príbeh z Afriky, ktorý vám dáva potvrdenie zmyslu Dobrej noviny a vašej práce?

Vždy chceme aspoň jeden takýto príbeh sprostredkovať koledníkom a podporovateľom Dobrej noviny. Minulý rok to bol príbeh mladej mamičky Mary, ktorá vďaka svojmu odhodlaniu a odvahe dokázala pomôcť svojej rodine. Tento rok aj mňa osobne oslovil životný príbeh kuchára Georga, otca siedmich detí, ktorý ukazuje svoje úsilie a odvahu zapojiť sa do farskej skupiny i do drobného podnikania. Farské skupiny sa vo vzájomnej pomoci snažia prispievať k spoločnému dobru celej farnosti. Podpora Dobrej noviny len napomáha zvýšiť dosah tohto spoločného dobra a prispieva tak k zlepšeniu životných podmienok mnohých rodín. Pre nás je skutočným potvrdením zmyslu našej práce, keď i drobná podpora dobrých iniciatív môže prinášať veľa ovocia. Práve preto sme si kuchára Georga zvolili za tvár 27. ročníka Dobrej noviny.

K Dobrej novine patrí aj príprava a formácia koledníkov. Čo ste pre nich nachystali tento rok?

Už tradične pripravujeme Metodické materiály pre kolednícke stretká, v ktorých animátori a zodpovedné osoby za Dobrú novinu nájdu rôznorodé témy a podnety pre aktivity s deťmi približujúce aktuálny ročník koledníckej akcie. Samozrejmou súčasťou sú námety na prípravu koledníckeho programu vo farnostiach. Už niekoľko rokov prinášame aj videomateriály, krátke filmy alebo dokumenty. Minulý rok i teraz sme pripravili animovaný film s hlavným hrdinom a príbehom, ktorý deťom ľahšie predstaví, aké ovocie prináša ich kolednícke úsilie. 

Inzercia

eRko má za cieľ zasiahnuť nielen deti, ale aj celé rodiny. Mysleli ste na to aj pre tento Advent?

Práve z tohto dôvodu sme sa teraz snažili rozšíriť našu ponuku námetov aj pre verejnosť, pre rodiny našich koledníkov. Minulý rok bolo veľmi náročné zorganizovať kolednícke stretká, pretože už na jeseň prišli striktné pandemické obmedzenia a deti trávili väčšinu času doma s rodičmi. Preto sme pripravili tri adventné novinky, s ktorými nám pomáhala Duchovno-pastoračná a Metodicko-vzdelávacia komisia eRka. Prvou z nich je adventný kalendár pre deti s názvom Adventné putovanie 2021, ktorý vychádza v spolupráci s detským časopisom Rebrík a bude aj jeho prílohou v decembrovom čísle. Každý deň kalendára reflektuje ťažkú situáciu ľudí žijúcich v afrických krajinách, ako ich poznáme z našich projektov, samozrejme, spôsobom primeraným deťom. Zámerom tejto adventnej aktivity je, aby deti mohli prispieť duchovne ku zmierneniu bolesti a utrpenia, ktoré prežívajú ich rovesníci a rodiny v ďalekej Afrike, a to modlitbou a konaním dobrých skutkov. Ďalšou novinkou je predvianočný deviatnik Kto dá prístrešie Svätej rodine?ktorý je dobre známy vo viacerých regiónoch Slovenska. Našim cieľom bolo opäť zviditeľniť túto krásnu pobožnosť a povzbudiť, aby sa do adventnej prípravy zapojili celé rodiny. Veľmi sa tešíme zo zdarnej spolupráce Dobrej noviny a Dobrej knihy, jezuitského vydavateľstva, ktoré nám pri príprave ochotne pomohlo. K tomuto drobnému dielu prispel aj kenský umelec Adam Masava a namaľoval obraz putujúcej Svätej rodiny, ktorý je súčasťou tejto pobožnosti.

Poslednou aktivitou, ktorú prinášame najmä dospelým sú adventné zamyslenia prostredníctvom odberu emailom, na ktorý sa bude dať prihlásiť v najbližších dňoch.

Akým spôsobom sa vedia deti a rodiny dostať k týmto materiálom?

Veľmi jednoducho, ponúkame tri možnosti. Adventný kalendár i deviatnik dostanú prihlásené farnosti automaticky a zodpovedné osoby za Dobrú novinu môžu prostredníctvom prihlášky objednať viac kusov aj pre ostatných farníkov. Verejnosť si do 22. novembra 2021 môže oba materiály objednať v tlačenej forme bezplatne cez našu stránku www.dobranovina.sk/objednajte-si-novinky-na-advent/. Dostupné budú i elektronicky na webe Dobrej noviny, konkrétne v sekcii Materiály.

Po Advente prichádzajú Vianoce – čo by ste zo svojej zásoby materiálov vedeli už dopredu odporučiť pre rodiny s deťmi?

Pre prípravu koledovania, nácvik vianočných kolied a vinšov určite odporúčame Spevník pre koledníkov a archív metodických materiálov. Každoročne vydávame Dobré noviny Dobrej noviny, v ktorých nájdete aj detskú dvojstránku a aktuálne aj vianočný duchovný príhovor vladyku Cyrila Vasiľa SJ. Všetky materiály sú dostupné na našom webe. Určite odporúčame pozrieť si dokumentárny film Dobrá novina, šťastná hodina alebo ďalšie dokumenty o osudoch ľudí z afrických krajín, v ktorých pôsobíme. Sledovať ich môžete prostredníctvom nášho YouTube kanála. Pre milovníkov kolied odporúčame kolednícke pásma, ktoré sme pripravili minulý rok a počas Vianoc budú odvysielané prostredníctvom TV Lux a Rádia Lumen. Na Rádiu Lumen môžu deti počas adventných nedieľ počúvať reláciu Sviatočné svetielko, ktoré sú inšpirované metodickými materiálmi aktuálneho ročníka Dobrej noviny. A na záver ešte spomeniem detský časopis Rebrík, ktorý každý mesiac prináša pútavé príbehy a prispieva k bohatšiemu prežívaniu liturgického roka v rodine, škole a spoločenstve. Počas Adventu a Vianoc v ňom nájdete veľa zaujímavých námetov nielen z prostredia Dobrej noviny.

Advent a Vianoce majú pre mnohých pachuť kvôli pridlhému promo v obchodoch... Ako sa vy dívate na obe obdobia a čím pre vás sú?

Pre nás v eRku je obdobie od začiatku Adventu do konca Vianoc už 27 rokov špeciálnym časom. Je časom intenzívnych príprav koledníckej akcie - a to je naša príprava na Vianoce. V tomto veľkom diele, ktoré zasiahlo už veľký počet ľudí, si uvedomujeme niekoľko rozmerov prípravy i samotnej oslavy vianočných sviatkov. Rozmer zodpovednosti - za samotné zorganizovanie celoslovenskej akcie s veľkým počtom detí, za vedenie detí k solidarite s núdznymi a ich sprevádzanie v malých spoločenstvách, za tých, ktorým naše spoločné úsilie bezprostredne prispieva k lepším životným podmienkam. Ďalej rozmer radosti - kolednícka príprava detí ale zvlášť samotné koledovanie je o rozdávaní radosti, o delení sa so svetom o tú najväčšiu radosť, vianočnú radosť. A k tomu nadväzujúci rozmer kresťanskej tradície - obohatení ľudovými tradíciami, ktoré chceme ďalej zveľaďovať, ohlasujeme radosť z veľkej udalosti, ktorú si na Vianoce pripomína celý svet - Boh sa narodil a stal sa človekom. Prečo? Aby sa stretol s človekom a daroval mu nádej. Od minulých Vianoc prežitých v lockdowne si stále viac uvedomujeme, že ľudia potrebujú počuť a prežiť tieto slová nádeje a radosti: Boh sa narodil aj pre teba, aby si vedel, že máš nekonečnú hodnotu a aby si zatúžil po Jeho láske. Pre mňa osobne niet krajšej situácie, ako keď tieto slová znejú z úst detí, ktoré koledujú v našich rodinách.

Máte svoj odskúšaný tip, ako dobre prežiť štyri týždne do Vianoc – aby Narodenie Pána bolo skutočnou radosťou v srdci?

Zo skúsenosti sa mi zdá, že viac ako nerealistické predsavzatia si treba dať jedno malé a hlavne, nech vďaka nemu viac myslíme na Boha a vnímame jeho prítomnosť, pretože On sa pre mňa i pre teba chce sprítomniť na Vianoce. Teda môže to byť aj malá krátka modlitba, ktorou sa budeme snažiť vedome približovať svoje srdce a myseľ každý deň k Bohu. Určite odporúčam rorátne sväté omše, to je krása našej predvianočnej liturgie. Pre deti to sú aj vysielacie sväté omše pre koledníkov, lebo dostávajú špeciálne požehnanie našich otcov biskupov, aby boli pravými hlásateľmi radostnej zvesti, dobrej noviny.

 

Portál www.zastolom.sk sprevádza kresťanské rodiny na ceste viery. Robí tak prostredníctvom online magazínu, rozširovaním zoznamu odporúčaných psychológov, budovaním Facebookovej komunity, vymýšľaním a vyrábaním konkrétnych nástrojov na slávenie liturgického roka v rodine, ktoré ponúka vo svojom eshope. Nové články od septembra 2020 publikuje na Postoji.

Odporúčame

Blog
COMECE a Svetový deň chudobných: Počúvajte volanie chudobných

COMECE a Svetový deň chudobných: Počúvajte volanie chudobných

Želám si, aby sa Svetový deň chudobných, ktorý slávime už piaty rok, dokázal čoraz viac zakoreniť v našich miestnych cirkvách a aby sa otvoril evanjelizačnému pohybu, ktorý stretáva chudobných predovšetkým tam, kde sa nachádzajú. Nemôžeme čakať, že zaklopú na naše dvere. Je naliehavo potrebné, aby sme za nimi išli do ich domov, nemocníc a domovov sociálnych služieb, na ulice a do tmavých kútov, kde sa často ukrývajú, do útulkov a azylových centier..( z Posolstva pápeža Františka ku Dňu chudobných 2021)

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.