zastolom.sk

zastolom.sk

Portál www.zastolom.sk sprevádza kresťanské rodiny na ceste viery. Robí tak prostredníctvom online magazínu, rozširovaním zoznamu odporúčaných psychológov, budovaním Facebookovej komunity, vymýšľaním a vyrábaním konkrétnych nástrojov na slávenie liturgického roka v rodine, ktoré ponúka vo svojom eshope. Nové články od septembra 2020 publikuje na Postoji.

  Strana 1

  Blog
  Aby prvé sväté prijímanie nebolo len formalitou
  Aby prvé sväté prijímanie nebolo len formalitou

  Pojem Eucharistia sa nám zdá často veľmi zložitý, dokonca niekedy aj sami stojíme bezradní pred veľkým tajomstvom ukrytým v chlebe a vo víne. Preto vám ponúkame jeden z možných pohľadov, ako sa o Eucharistii rozprávať s deťmi.

  Blog
  Byť skutočným mužom a otcom je výzva
  Byť skutočným mužom a otcom je výzva

  Muži a otcovia dnes v Cirkvi ako laici chýbajú. Prečo je to tak? Prečo sa chlapci potichu vytratia z kostola, v lepšom prípade po birmovke, oveľa častejšie však už po povinnom prvom svätom prijímaní? Súvisí to s duchovnou neprítomnosťou otcov v ich živote? Ak je to tak, aké pozitíva prináša aktívna duchovná prítomnosť otca v rodine? Aký vplyv to môže mať na budúce, nielen duchovné, smerovanie detí?

  Blog
  Jana Pajanová: Modlitby matiek majú moc ovplyvňovať dejiny ľudstva
  Jana Pajanová: Modlitby matiek majú moc ovplyvňovať dejiny ľudstva

  Matka má na svoju rodinu veľký vplyv. Všetko, čo urobí, povie, ako sa zachová, má dopad na jej manžela a deti. Od jej rozhodnutí, slov a myšlienok sa často odvíja to, čo sa v jej rodine deje, aká je tam atmosféra, situácia, vzťahy. Paradoxom je, že sa musí vzdať svojich predstáv o tom, aké by to malo byť. V rozhovore s Janou Pajanovou, koordinátorkou Modlitieb matiek na Slovensku sa dozviete, akou veľkou pokladnicou milostí je pre manželov sviatosť manželstva a aké zásahy a zázraky koná Boh v živote veriacich matiek.

  Blog
  Moje deti ma naučili materstvu
  Moje deti ma naučili materstvu

  Často v poradenstve počúvam obavy tehotných žien, či budú dobrými mamami, či sa budú vedieť o dieťa postarať, zvyknúť si na zmenu. Obava sama osebe nie je problém. Problémom je niekedy intenzita, s ktorou dokáže ženu matku paralyzovať. Dôvody obáv môžu byť rôzne, a preto s každou ženou hľadáme jej vlastné riešenie a cestu. Jedno je ale isté – materstvu sa dá naučiť a dozrievať doň aj postupne.

  Strana 1