Rada ministrov a naša zvrchovanosť

Rada ministrov a naša zvrchovanosť

KDH s uspokojením prijalo správu o tom, že vo štvrtok 3. decembra na rokovaní Rady ministrov EÚ pre vnútro a spravodlivosť nebol schválený legislatívny návrh, ktorý mal okrem iného upravovať otázky vlastníckeho práva pre manželstvá osôb rovnakého pohlavia a registrované partnerstvá v rámci EÚ. K jeho schváleniu bola potrebná jednomyseľnosť.

KDH s uspokojením prijalo správu o tom, že vo štvrtok 3. decembra na rokovaní Rady ministrov EÚ pre vnútro a spravodlivosť nebol schválený legislatívny návrh, ktorý mal okrem iného upravovať otázky vlastníckeho práva pre manželstvá osôb rovnakého pohlavia a registrované partnerstvá v rámci EÚ. K jeho schváleniu bola potrebná jednomyseľnosť.

Vítam jasný postoj ministrov spravodlivosti Maďarska a Poľska, ktorí vetovali uvedený návrh. Očakávam, že členovia slovenskej vlády budú na pôde EÚ konať aktívne a zodpovedne a budú chrániť manželstvo, deti a rodinu v duchu a podľa znenia slovenskej Ústavy.

Kresťanskí demokrati považujú za dôležité, aby predstavitelia vlády podporovali a ochraňovali v Bruseli dôležité záujmy obyvateľov Slovenska. Na jednej strane je potrebná ochrana pred návrhmi, ktoré neprimerane zasahujú do manželského a rodinného života. Na druhej strane ľudia očakávajú z úrovne EÚ podporu sociálnych a ekonomických opatrení v prospech rodín s deťmi. 

KDH bude naďalej trvať na tom, aby na schválenie legislatívnych zmien v otázkach manželského a rodinného práva ako aj  súvisiacich jvlastníckych vzťahov bol potrebný jednomyseľný súhlas všetkých členských krajín EÚ.

Pripomínam vláde Roberta Fica, že pred vstupom Slovenska do Európskej únie bola v januári 2002 prijatá  Deklarácia NR SR o zvrchovanosti členských štátov EÚ v kultúrno-etických otázkach. Otázky rodinného práva platného na Slovensku patria do výlučnej kompetencie slovenského parlamentu, a nie bruselských inštitúcií.

Mladí ľudia v našej krajine potrebujú vedieť, že doma majú nádej na perspektívu rozvoja a na vyspelú budúcnosť. Potrebujú podmienky, ktoré pomáhajú rodinám plniť svoje funkcie, a ktoré podporujú výchovu a starostlivosť o deti a zamestnanosť rodičov ako službu pre celú spoločnosť a vo verejnom záujme. 

Foto: Flickr.com/GlynLowe

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo