Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
02. december 2015

Akčný plán LGBTI: Napred sa ísť musí, cesta späť je nemožná?

Takto by sa v skratke dali charakterizovať udalosti za posledné roky v oblasti rodinnej a hodnotovej politiky. Salámová metóda malej skupiny homolobistov s výdatnou podporou tlaku z Bruselu, zahraničných dotácií, štátnych inštitúcií (a vlády?) chce meniť kultúrne vzorce našej spoločnosti, hodnoty.
Akčný plán LGBTI:  Napred sa ísť musí, cesta späť je nemožná?

Takmer 1 000 000 eur na pretláčanie tejto agendy šlo za posledné dva roky z našich daní (dotácie ministerstva kultúry, ministerstva zahraničných vecí, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny...), ako aj z bruselských dotácií a od zahraničných lobistov. To všetko napriek silnému odporu verejnosti, ktorá to môže SMERu v blížiacich sa voľbách spočítať. Vládna strana si musí vybrať, či pôjde po ruke Bruselu a pár lobistom alebo bude rešpektovať hodnoty svojich občanov.

Budú sa teda krájať ďalšie kolieska salámy alebo sa naplní proroctvo Jána Pavla II. či Davida Wilkersona o výnimočnej úlohe Slovenska pre Európu? Je to na každom z nás.

23. novembra 2015 sa na Ministerstve spravodlivosti SR jednotlivo s viacerými organizáciami uskutočnili rozporové konania k Akčnému plánu LGBTI ľudí na r. 2016 – 2019. Napriek pripomienkam neziskových organizácií, ku ktorým sa pridali tisíce občanov (k 24. 11. 2015 Aliancia za rodinu 13 724 podpisov, Združenie katolíckych škôl Slovenska a Fórum kresťanských inštitúcií 2634 podpisov, Fórum života 1510 podpisov) a napriek jasnému hlasu referenda, kde sa za hodnotovú podporu a ochranu rodiny vyslovilo viac ako 90 % hlasujúcich, pôjde tento kontroverzný dokument na rokovanie vlády s mnohými rozpormi. V skratke – nekvalitný ideologický dokument (detialy nižšie) je nutné odmietnuť a žiadať vládu, aby sa (a najmä naše dane) sústredila na riešenie podstatných problémov, na rodinu, zdravotníctvo, školstvo.

Na históriu nesmieme zabúdať – bude to len výbor na diskusiu

Keď v októbri 2012 vznikol Výbor pre LGBTI, minister Lajčák opatrne hovoril len o vznikajúcej možnosti diskutovať o citlivých témach, poznamenal, že výbor nebude predkladať zákony.
Už na svojom prvom zasadnutí 12 členov Výboru navrhlo, aby sa Výbor prihlásil ku kontroverzným Jogjakartským princípom, ktoré plne odhaľujú ciele homoloby vrátane adopcií detí a rovnakopohlavných „manželstiev”. Minister spravodlivosti Tomáš Borec upozornil Výbor na to, že princípy sú v rozpore s právom SR.
Napriek sporu s ministrom, ktorý tiež zdôraznil, že tieto princípy sú v rozpore s programovým vyhlásením vlády (pozn. tiež boli odmietnuté Parlamentným zhromaždením OBSE 29. 6. 2013), si Výbor Jogjakartské princípy na druhom zasadnutí odsúhlasil a prihlásil sa tak k tvrdej homoloby.

Krájame ďalšie kolieska salámy – Stratégia a „nezáväzné“ prílohy

Podpora ľudských práv sa má uskutočňovať systematicky. Preto ohlásená príprava Stratégie so širokou účasťou verejnosti bola pozitívnym znamením. Po prvých diskusiách sa však ukázalo, že Stratégia je len zakrývacím manévrom pre podporu len jednej skupiny. Ostatní sa stali iba štatistami. Proces vzniku Celoštátnej stratégie ľudských práv prebehol od r. 2013 napriek množstvu námietok, rozporov a pripomienok „úspešne“ až do jej schválenia začiatkom roka 2015. Bolo krátko po referende, jeden a pol roka po Národnom pochode za život, najväčšej demonštrácii od novembra '89, a pár mesiacov do avizovaného druhého pochodu.

Vláda tak silne odignorovala vôľu takmer milióna voličov v referende, desiatok tisícov v uliciach Košíc, ako aj stoviek organizácií a tisícov aktívnych občanov, ktorí proti Stratégii všemožne protestovali.

Fakty o Stratégii
- právam starších ľudí venuje 14 strán, predchádzaniu rasizmu a xenofóbie 12, právam ľudí žijúcich na hranici chudoby 10, právam zdravotne postihnutých 9, menšine mnohodetných rodín či opatrovateľom a iným vykonávajúcim neplatenú prácu ani zmienku; do tzv. práv LGBTI však investuje až 105 strán;
- zodpovedný minister Lajčák sa tváril, že chce nekonfliktný dokument, mali sa na ňom zhodnúť všetci;
- najzákladnejšie právo na život však bolo považované za kontroverzné (!);
- tvorbu ovládla jedna (platená) názorová skupina, iným nedovolila na dokumente pracovať a o názorových oponentoch tvrdila, že idú proti celospoločenskému záujmu;
- odmietali sa nepohodlní ľudia do redakčného a riadiaceho tímu;
- nechceli oponentov na rokovaniach;
- oponenti boli vyzývaní, aby sa dovzdelávali, pričom tvorcovia prezentovali svoj ideologický názor ako vedecký koncept;
- odvolávali sa na neexistujúce záväzky Slovenska;
- vysmievali sa pri pripomienkovaní;
- objavili sa zápisnice nezodpovedajúce realite rokovania;
- rozporové konania boli časovo nepostačujúce, námietky tisícov ľudí zhodené zo stola;
- najväčšou opovážlivosťou však bola zmena textov na poslednú chvíľu pred rokovaním Rady vlády; niekto (!) tam na poslednú chvíľu, bez dozoru verejnosti, vložil veci, ktoré od začiatku vyvolávali najviac vášní;
- bolo k nej vznesených (vrátane ministerských) 319 pripomienok, z toho 163 zásadných;
- 90 % zásadných pripomienok bolo odmietnutých;
- protestovali stovky organizácií, ktoré reálne pomáhajú ľudom v núdzi a takmer stále sú pred zánikom, lebo pre ne niet peňazí.

Akčný plán LGBTI – ďalšie koliesko salámy

Dokument Akčného plánu LGBTI sa v úvode odvoláva na Celoštátnu stratégiu, čím potvrdzuje jej dopady na Slovensko. Odvoláva sa na uznesenie vlády č. 71/2015, kde sa však vyslovene úloha na vytvorenie Akčného plánu pre LGBTI nenachádza. Je v nej úloha „vypracovať v medziach svojich kompetencií akčné plány pre tie zraniteľné a marginalizované skupiny a jednotlivcov, pre ktoré doposiaľ nie sú zabezpečené legislatívne rámce, inštitucionálne rámce, samostatné stratégie a rámce aplikačnej praxe“. Vzniká však otázka, či LGBTI sú zraniteľnou/marginalizovanou skupinou a či takou nie sú skôr mnohé iné skupiny, ako napríklad mnohodetné alebo mladé rodiny. Na ne sa pričasto zabúda, hoci sú jedinou svetlou budúcnosťou Slovenska, jeho demografie a ekonomiky.

Sme nádejou pre Európu?

Zdá sa, akoby sa rozbehnutý vlak už nedal zastaviť. Skúšať to na všetkých úrovniach budeme aj naďalej, nedajme sa znechutiť, zázraky sa predsa dejú. Zároveň má každý z nás v rámci svojich síl (a možno aj ponad ne) priložiť ruku k dielu, pomôcť chrániť základy – život a rodinu. V prvom rade vo svojej rodine, čím bude priťahujúcim príkladom, nádejou pre iných.

Naše rodiny prežijú aj tieto homo-rodovo-ideologické tlaky, podobne ako prežili za totalitných režimov. Možno budeme musieť svojim deťom opäť vysvetľovať, že nie všetko, čo počujú od pani učiteľky je celkom pravdivé a čo počujú doma, nemajú vonku opakovať. No dovtedy sme pozvaní bojovať ďalej – protestnou pohľadnicou, listom či emailom premiérovi a vláde alebo iným aktivizmom, odbornou, dobrovoľníckou či finančnou pomocou organizáciám, konkrétnou pomocou núdznym, hlasovaním vo voľbách, sledovaním aktuálneho diania a informovaním ľudí okolo seba... Aby sme boli nádejou aj pre Európu.

PS: 3. 12. Rada Európy v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti organizuje seminár „Národné akčné plány ako efektívne nástroje pre propagáciu a ochranu ľudských práv LGBT ľudí“. Názov hovorí za seba a „nestrannosť“ ministerstva v tejto otázke. Len poznamenám, že v podujatí sa opätovne zmiešava rodová identita a LGBTI „ľudské práva“.

Postrehy z rozporového konania k Akčnému plánu LGBTI

Zástupcovia Združenia katolíckych škôl Slovenska – Ján Horecký a Renáta Ocilková a za Fórum kresťanských inštitúcií – Pavol Kossey hneď v úvode rokovania vyjadrili názor, že celková filozofia dokumentu je nebezpečná nielen pre deti, ale pre celú spoločnosť vrátane cieľovej skupiny plánu. Pripomienka o zrušení indoktrinácie rodovej ideológie do škôl bola akceptovaná čiastočne, keďže v materiáli (aj po pripomienkach ministerstva školstva) bude vypustená úloha „urobiť analýzu pedagogických osnov, metodík a učebných materiálov a navrhnúť materiály poskytujúce vhodné informácie o LGBTI ľuďoch, sexuálnej orientácii a rodovej identite“. Zásadná pripomienka, aby nebol používaný termín „rodová identita“, je tiež akceptovaná čiastočne, keďže pojem „rodová identita“ sa v texte nahradzuje iným slovami podľa kontextu. Taktiež požiadavka vypustiť úlohu „o nakupovaní kníh do knižníc o problematike LGBTI“ bola akceptovaná čiastočne, keďže sa táto úloha nahradila zadaním informovať o problematike LGBTI prostredníctvom disponibilných knižničných fondov a na základe dopytu.

Ján Horecký poukázal na to, že voči predkladanému materiálu malo výhrady aj ministerstvo školstva, a pripomenul, že každému učiteľovi zo svojej prirodzenosti záleží na tom, aby sa deti navzájom rešpektovali a vážili si jeden druhého bez ohľadu na akúkoľvek odlišnosť. Podľa Renáty Ocilkovej kozmetické úpravy dokumentu tento problém nevyriešia a preto znova žiadala celý dokument stiahnuť. V závere Pavol Kossey vyjadril nádej, že v tejto kontroverznej téme vláda pokračovať nebude, v opačnom prípade sa mimovládne organizácie znova ozvú. Materiál bude posunutý na rokovanie vlády SR s rozporom.

Súčasná verzia dokumentu zatiaľ nie je známa, keďže Akčný pán pripomienkovalo viacero subjektov vrátane Iniciatívy Inakosť.

Fórum života zastupovali Mária Raučinová, Martin Gazdík a Tomáš Kováčik
Hoci rozporové konanie prebehlo úctivo a v dialógu, jasne som vnímala atmosféru nutnosti predložiť dokument do vlády ešte tento rok. Decembrový termín nám potvrdil aj tajomník Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť prítomný na rokovaní JUDr. Marián Filčík. Pripomienky Fóra života boli zásadného charakteru, neviazali sa iba k jednotlivým odsekom. Poukazovali na dokument ako celok, ktorý je svojimi cieľmi a požiadavkami v rozpore s viacerými platnými zákonmi (samotnou Ústavou SR, koncepciou výchovy na školách, medzinárodnou klasifikáciou chorôb, výhradou vo svedomí zakotvenou v etickom kódexe zdravotníckych pracovníkov). Dvojčlenná komisia argumentovala tým, že „nejde o žiadny legislatívny dokument, iba o náčrt stratégie“, skúsenosti z minulých rokovaní však dávajú za pravdu, že na základe stratégií a plánov jednotlivé rezorty budú nútené robiť ďalšie kroky, aby sa agenda LGBTI postupne posúvala smerom k svojmu cieľu podľa Jogjakartských princípov. Hoci samotné odvolávky na rozporuplné Jogjakartské princípy budú podľa slov M. Filčíka z dokumentu odstránené, rozhodne bude zaujímavé vidieť text v poslednej úprave, pretože je ťažko uveriteľné, že sa odstráni aj obsah vychádzajúci z týchto princípov. Samotný akčný plán posledné ciele (registrované partnerstvá, manželstvá či adopciu detí pármi rovnakého pohlavia) nespomína. Nemožno však nevidieť pôdu, ktorú pre tieto kroky postupne pripravuje. Ak ministerstvo predkladá dokument, nemôže si zatvárať oči pred možným vývojom agendy a musí zvažovať aj jeho dôsledky. Požiadavky LGBTI boli hlavným problémom verejnosti už počas tvorby Celoštátnej stratégie ľudských práv a o ne sa Akčný plán opäť usiluje. Zodpovednosť za ďalšiu názorovú polarizáciu v tomto náročnom období radikalizácie spoločnosti ponesie vláda. [Mária Raučinová]

Dva hlavné problémy Akčného plánu LGBTI sú:
- navodzovanie dojmu, že gejovia, lesby, bisexuáli, transsexuáli a intersexuáli sú na Slovensku masívne diskriminovaní. Akčný plán sa totiž odvoláva na „výskum“ Agentúry EÚ pre základné práva (FRA), ktorý tvrdí, že až 52 % LGBTI ľudí malo pocit, že sú diskriminovaní. Tento „výskum“ však používal veľmi neobjektívnu metodológiu – internetové dotazníky – pri ktorých nie je možné presne vymedziť skúmanú vzorku a ktorých výsledky do veľkej miery závisia od motivácie respondentov vypĺňať dotazník. Výsledné čísla tak nepopisujú reálny stav, ale subjektívne vnímanie respondentov, či boli pre svoju orientáciu nejako znevýhodnení. Brať tieto závery ako skutočný obraz o situácii LGBTI ľudí na Slovensku a predpokladať plošné porušovanie ich základných práv je scestné a zavádzajúce. Neobjektívnosť tohto prieskumu priznáva samotná Agentúra. V rozporovom konaní sme tento fakt namietali, no nepochodili sme.

- Akčný plán sa nezaoberá iba nediskrimináciou LGBTI ľudí, ale v rozpore s názorom väčšiny Slovákov vytvára „práva“ pre rovnakopohlavné páry. Od zabezpečenia individuálnych práv jednotlivcov nenápadne prechádza do formulácie požiadaviek pre páry žijúce spolu mimo manželstva. Postupne sa od skúmania vplyvov možných sociálnych dávok cez vzájomné zastupovanie a dedenie dostávame až po „rodičovské“ práva partnerov. Takže naoko nevinná rétorika skrýva v sebe silný náboj – navrhovanie právnych riešení pre páry rovnakého pohlavia. Pýtam sa, odkiaľ si tvorcovia Akčného plánu odvodzujú kompetenciu predkladať koncepty, ktoré majú zmeniť tvár našej spoločnosti. Koncepty, ktoré svojou podstatou patria do zákonodarného procesu, v ktorom by sa k nim mali vyjadriť naši volení zástupcovia. Koncepty stojace v protiklade k hodnotám, ku ktorým sa vo februári prihlásila veľká časť nášho národa. Naozaj chceme týmto materiálom obchádzať stanovené pravidlá a ignorovať vôľu ľudí? [Martin Gazdík]

Inzercia

Klub mnohodetných rodín – Stanislav Trnovec
Klub mnohodetných rodín predstavuje skupinu rodín so zodpovedným rodičovstvom a osobitnými podmienkami pre život. To, že sa rozhodli dobrovoľne mať na dnešné zvyklosti viac detí, neznamená, že sú to nezodpovední ľudia a preto môže byť „regulovaná“ zo strany štátu ich pôrodnosť. Tieto snahy pretrvávajú desaťročia a ústia do otvorenej a skrytej diskriminácie. Na pozadí týchto skutočností sme vnímali vývoj okolo Stratégie ľudských práv, teda posledných dvoch-troch rokov.

Na rozporovom konaní som hovoril najmä o Stratégii ľudských práv, ktorá nebola spracovávaná v súlade s požiadavkami OSN, ktoré vydalo ešte v roku 2011. Kuriózne je, že dnes je spracovaná asi desiatka Stratégií z celého sveta. Ani jedna nespomína osobitným spôsobom ako problematickú LGBTI skupinu a nemá prílohy, pri ktorých nie je jasné, či tvoria súčasť dokumentu. Čo ma najviac zarazilo, je skutočnosť, že v materiáloch OSN nikde sa nespomína slovenská Stratégia, čo znamená, že bola vytvorená na vlastnú päsť, bez koordinácie s OSN.

Akčný plán LGBTI bol spracovaný podobne ako iné akčné plány na základe požiadaviek Stratégie ľudských práv. Lenže Akčný plán LGBTI má kopec nepresností a takých statí, že som sa vyslovil, že ak by som bol jeho autorom, tak by som sa hanbil. Argumentovať výsledkami výskumu ústavu z Viedne FRA je nanajvýš otázne, lebo vieme, ako kriticky prijala výsledky vedecká komunita. Alebo dokumentmi, ktoré neboli prijaté Slovenskom.

Klub mnohodetných rodín má v úvodnom odstavci stanov klauzulu, že pozitívnu diskrimináciu vnímame ako nesystémovú. Sme asi citlivejší na požadovanie spravodlivosti namiesto neodôvodneného podporovania, ktoré nevedie k všeobecnému blahu. KMR požaduje, aby Akčný plán LGBTI bol z týchto závažných dôvodov stiahnutý z rokovania vlády.

Prijatie Akčného plánu LGBTI by bolo zlou správou pre iné skupiny obyvateľov, ktoré sú skutočne diskriminované, ako napr. rodinní opatrovatelia alebo deti z mnohodetných rodín. Lebo ak nevykonáme vyrovnávacie opatrenia voči mnohodetným rodinám, ktoré sú objektívne najviac ohrozené chudobou a budeme podporovať toho, kto dokonca sám tvrdí, že sa má relatívne dobre (voľne citované viaceré miesta Akčného plánu LGBTI), tak otvorene dokazujeme, že nás netrápia reálne sociálne problémy, ale podporujeme ideológiu. Ideológiu postavenú proti zásadám OSN, ktoré sa rozhodlo podporovať práve rodinu ako riešenie proti nárastu násilia v celom svete. Predpokladám, že vláda SR, ktorá má rokovať o prijatí Akčného plánu LGBTI ešte tento rok, s plnou zodpovednosťou pristúpi k riešeniu tejto otázky. Lebo Akčný plán LGBTI sa týka oveľa viac tých, ktorí nie sú v ňom ani len spomenutí, prípadne boli vylúčení ako nemoderní alebo nevedeckí. Už len tým boli nerešpektované princípy rozvinutej demokracie.

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, ADF International a Spoločenstvo Ladislava Hanusa – Patrik Daniška
Akčný plán – celá jeho filozofia aj množstvo konkrétnych bodov sú problematické, preto sme v prvom rade navrhovali, aby bol dokument zamietnutý ako celok. To však ministerstvo nie je ochotné spraviť, namiesto toho zvolilo cestu miernych ústupkov, tak aby podstatná časť materiálu šla ďalej. Výsledok pripomienkového konania však zatiaľ nebol zverejnený, takže nevieme ešte vyhodnotiť zmenený návrh. Ministerstvo však zrejme ustúpi najmä v tých bodoch, voči ktorým sa ozvali iné rezorty. Napríklad ministerstvo školstva odmieta zásahy do pedagogických osnov a učebných materiálov, takže táto úloha vypadla. Početným pripomienkam občanov však ministerstvo nebolo veľmi ochotné vyhovieť, čo bolo cítiť aj na rokovaniach.

Medzi hlavné problémy považujem fakt, že sa sústredíme na nepotrebné a niekedy priamo škodlivé témy namiesto toho, aby sme riešili tie podstatné. Každý ústupok LGBT loby celý stav len zhoršuje a generuje nové snahy presadiť kontroverzné požiadavky.

Vnímame tu riziko zneužitia štátu na presadzovanie kontroverzných názorov. Cenzúra pedagogických osnov, zdá sa, neprejde, no návrhy zaviesť etické štandardy pre masmédiá či preškoľovať pedagógov, zdravotníkov, policajtov, prokurátorov a sudcov zostáva.

LGBT aktivisti pozmenili stratégiu – namiesto registrovaných partnerstiev navrhujú zaviesť partnerstvá pre akékoľvek nezosobášené páry vrátane homosexuálnych. Akčný plán ide podobným smerom – chce analyzovať právne postavenie nezosobášených párov vrátane párov rovnakého pohlavia a navrhovať prípadné legislatívne zmeny.

Všetci vedia, že homosexuálny životný štýl je spojený s osobitnými zdravotnými problémami, najmä prenosom pohlavných chorôb. Úlohy týkajúce sa zdravotníctva však namiesto zdravia riešia ideológiu, najmä nové postupy pri zmene pohlavia.

Celý dokument sa zastrešuje rétorikou ľudských práv. No za ľudské práva považuje aj to, čo nimi nie je. Toto je tiež vážny problém. Aj keď to tak nemusí na prvý pohľad vyzerať, zneužívanie ľudskoprávnej rétoriky sa môže napokon obrátiť proti samotnému konceptu ľudských práv, čo by sme nemali pripustiť.

Aliancia za rodinu – Anton Chromík
Aliancia za rodinu mala asi najviac pripomienok k celému textu podrobne s odôvodnením, ktoré do termínu pripomienkového konania podporilo na portáli podpisem.sk viac ako 13800 ľudí (kto ste ešte nepodpísali hromadnú pripomienku, podpíšte ju na tomto linku http://www.podpisem.sk/hromadne-pripomienky-k-akcnemu-planu-pre-lgbti-ludi-na-roky-2016-2019/. Má to význam, keď budeme argumentovať vláde).

Celý dokument Akčného plánu LGBTI nerieši hlavné problémy LGBTI ľudí, ale pretláča politickú agendu a ideológiu namiesto pomoci. Vieme z prieskumov v USA, že páry rovnakého pohlavia potrebujú viac pomoci pri partnerskom násilí. Sú viac ohrození HIV, depresiami, rakovinou konečníka, rakovinou prsníkov. Žiadnu z týchto oblastí, kde títo ľudia reálne potrebujú pomoc, nikto nerieši.

Hoci viaceré najokatejšie nezmysly boli z dokumentu vypustené, plán cielene navodzuje atmosféru, ako strašne vláda a naša republika nedodržiava ľudské práva osôb LGBTI. Toto očierňovanie a sebaobviňovanie vlády je pre mňa nepochopiteľné. Vláda akoby bola slabá sama seba brániť. 

Tomáš Kováčik a kol.

Postupne ma skvelí ľudia (rodina, Bubák, Kuffa atď.) priviedli k rozhodnutiu pomáhať iným, čo najviac to ide, snažiť sa meniť veci k lepšiemu, bojovať za dobro. Bývalý hovorca a člen realizačného tímu Národného pochodu za život, Referenda o ochrane rodiny, predseda Asociácie za život a rodinu (zazivotarodinu.sk), občiansky aktivista

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Úsmev Tommyho Hilfigera alebo Jeden deň na hraniciach

Úsmev Tommyho Hilfigera alebo Jeden deň na hraniciach

Je sobota, skoro ráno. Na prázdnej autobusovej zastávke v Ljubljani nedočkavo prešľapujem z nohy na nohu a dýcham si do dlaní obláčiky pary v túžbe aspoň trochu sa zohriať. Čakám na “prevoz” na hranice, do jedného z tranzitných utečeneckých centier na severovýchode Slovinska.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.