Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
11. september 2021

Kvalita pravej viery, alebo ako neostať len pri zbožnej reči

V túto nedeľu sa dostávame k najznámejšej časti z Jakubovho listu. Zhrnúť by sa dala do tézy: „Viera bez skutkov je mŕtva.“ V dejinách čítania týchto veršov sa Jakubov praktický pohľad často dával do kontrastu s teológiou milosti a viery apoštola Pavla. Jedným z príkladov je aj postoj reformátora Martina Luthera, ktorý tento spis nazval „slameným listom“ a vo svojom preklade Nového Zákona ho zaradil na záver do dodatku. Skutočne si Jakub a Pavol odporujú? Čo v skutočnosti autor tohto listu svojimi slovami myslel? Poďme sa nad tým zamyslieť. Na úvod však upozorňujem, že sa tu budem zaoberať obsahom liturgickej perikopy, ktorá je pre praktické účely obsahovo limitovaná. Preto odporúčam prečítať si celú druhú polovicu danej biblickej kapitoly (Jak 2,14-26).
Kvalita pravej viery, alebo ako neostať len pri zbožnej reči

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele si môžete prečítať tu.

Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa a niekto z vás by im povedal: „Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?! Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Ale niekto povie: „Ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.“ ( Jak 2, 14-18) Zdieľať

Naša lekcia kryštalizuje myšlienku, ktorá je prítomná v celom Jakubovom liste. Ak o sebe niekto tvrdí, že je veriaci, malo by to byť na ňom vidno. Viera nemôže ostať iba na teoretickej úrovni. Skutky sú preto podstatne dôležité. Ako som spomenul, na prvý pohľad to ako keby odporovalo Pavlovmu vyzdvihovaniu milosti a spásy cez vieru a nie cez skutky. Na zamietnutie takéhoto zjednodušenia možno argumentovať dvoma poznámkami. Prvá sa týka významu  slova „skutky“. Teoretický rozpor predpokladá, že Pavol a Jakub používajú tento výraz s rovnakým významom. Pozorné čítanie Pavlových epištol však dáva pochopiť, že keď v nich Pavol brojí proti „skutkom“, tak má namysli hlavne istý prúd judaistického (kazuistického) chápania Tóry, ktorý niektorí radikálne zmýšľajúci židokresťania začali presadzovať aj v novorodiacej sa Cirkvi. Jakub tu pod „skutkami“ vidí praktické prejavy viery v živote kresťana. Jeho kritika, ktorá nejde proti viere, ale ktorou chce vyzdvihnúť skutky pravdepodobne reaguje na prekrútené chápanie Pavlovho učenia, s ktorým by nesúhlasil ani samotný Pavol. A toho sa týka aj moja druhá poznámka. Pavlove verše ako: „Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.“ (Gal 5,6) „Čo teda? Budeme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vonkoncom nie!“ (Rim 6,15) dávajú tušiť, že už za jeho života boli jeho slová používané v prospech elitárskych prúdov, ktoré si aj v Cirkvi chceli zabetónovať osobitý status. Mnohé takéto zvrátené interpretácie zachádzali tak ďaleko, že nemali problém s nezáujmom o núdznych či s pokračovaním hriešneho štýlu života. Jakubovi protivníci sa tak pravdepodobne oháňali vierou, aby ospravedlnili svoje zanedbania a zlé skutky. A to nemá nič spoločné s tým, čo je obsahom hociktorej novozákonnej knihy.

Jakubovi protivníci sa tak pravdepodobne oháňali vierou, aby ospravedlnili svoje zanedbania a zlé skutky. A to nemá nič spoločné s tým, čo je obsahom hociktorej novozákonnej knihy. Zdieľať

Viera je tak, ako tvrdí autor listu, bez praktizovania nanič. Je mŕtva. A teda nemôže ani dopomôcť ku spáse. Viera sa musí nejako preukázať. Slovami apoštola, má mať skutky. Pravá viera má mať svoju kvalitu. Len svojou čistotou sa nestáva dostatočnou na to, aby z niekoho spravila riadneho kresťana. Mnohí v tomto našom texte ako základný problém vidia oddeľovanie viery a dobrých skutkov. Obidva elementy musia byť v kresťanstve prepojené. Skutky bez viery skĺzavajú do úrovne humanistickej charity, z ktorej môžeme mať tak akurát popularitu a dobrý pocit. Síce môžu viesť k spoznaniu pravého dobra, no samé o sebe neobsahujú plnú pravdu. A naopak viera bez skutkov sa ľahko premení na zbožné rečičky.

Viera bez skutkov sa ľahko premení na zbožné rečičky. Zdieľať

Príkladom druhého je Jakubom použitý opis situácie v kresťanskej komunite, v ktorej sa chudobným namiesto ošatenia, napojenia a nakŕmenia zo strany kresťanov dostanú len priania a požehnania (Jak 2,15.16). Samo o sebe nábožensky hlboký pozdrav želajúci Boží pokoj sa tak mení na cynický žvást. A podobne je to aj s každým našim pokusom odpovedať na vážne krízy konkrétneho človeka nejakým zjednodušeným porekadlom a radou. Hoci je pravda, že viera so sebou prináša druh istoty, nejde tu o spôsob v ktorom by sme vedeli všetko presne zadefinovať. Istota viery sa objavuje v jej žití. A ak je viera žitá, nemôže sa stať, žeby neprinášala plody dobrých skutkov.

Istota viery sa objavuje v jej žití. Zdieľať

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Inzercia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Slovo v praxi

Slovo v praxi

Liturgiou dnešnej nedele začíname čítať úryvky z Jakubovho listu. V rámci Nového Zákona patrí do podskupiny tkzv. katolíckych listov. Nemá to však nič do činenia s denomináciou. Tento termín sa používa pre 7 biblických listov, ktoré nie sú pomenované podľa adresáta, ale iba podľa ich autora. Už starokresťanský autor Euzébius z Cézarey ich preto charakterizoval ako určené pre všeobecnú Cirkev. A ako dobre vieme jedným z významov slova katolícky je všeobecnosť.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.