Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
27. august 2021

Slovo v praxi

Liturgiou dnešnej nedele začíname čítať úryvky z Jakubovho listu. V rámci Nového Zákona patrí do podskupiny tkzv. katolíckych listov. Nemá to však nič do činenia s denomináciou. Tento termín sa používa pre 7 biblických listov, ktoré nie sú pomenované podľa adresáta, ale iba podľa ich autora. Už starokresťanský autor Euzébius z Cézarey ich preto charakterizoval ako určené pre všeobecnú Cirkev. A ako dobre vieme jedným z významov slova katolícky je všeobecnosť.
Slovo v praxi

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele si môžete prečítať tu.

Bratia moji milovaní, každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu. On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia. V tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohoto sveta. (Jak 1, 17-18. 21b-22. 27) Zdieľať

List svätého apoštola Jakuba, ako ho oficiálne nazýva katolícka tradícia, je starobylým kresťanským spisom múdroslovného charakteru, ktorého takmer celým obsahom sú praktické rady pre dobrý život. Je písaný veľmi kvalitnou gréčtinou (určite lepšou, akú mal Pavol :) a dáva nám nahliadnuť do akejsi koncepcie stručne rozšíreného morálneho učenia v rannom kresťanstve. Pre svoju povahu zdôrazňovania konania dobrých skutkov je niektorými považovaný za istý druh protipólu voči Pavlovmu učeniu o milosti. Nie je preto ťažké si predstaviť, že v priebehu dejín sa stal tŕňom v päte viacerých protestantských reformátorov. Ich negatívna kritika naň

Iba teoreticky žitá nábožnosť veľmi rýchlo zabúda. Zdieľať

varírovala od tvrdenia, že tento spis o Bohu hovorí príliš málo, až po pokusy vyradiť ho z kánonu. Faktom však je, že tieto pokusy v hlavnom prúde protestantskej tradície nakoniec neprevládli a aj v ňom je táto epištola pevnou súčasťou Písma. V skutočnosti nám tento podľa mňa zdanlivý rozpor poukazuje na krásu písaného Božieho slova, ktoré nie je manifestom jedného zorného uhla, ale ktoré v sebe harmonizuje rôznorodé náboženské pohľady.

Bol vznik tohto listu motivovaný polemikou s Pavlovou teológiou? Zdieľať

Autora, adresátov a čas vzniku tohto listu sa tak ako pri ostatných novozákonných knihách (okrem autentických Pavlových listov) dá určiť len veľmi ťažko. Odborné publikácie nám predstavujú viacero možností. Preto sa týmto neznámym nebudem venovať ani ja. Zaujímavejšia otázka pre mňa je - čím nadviažem na svoje slová vyššie - či bol vznik tohto listu motivovaný polemikou s Pavlovou teológiou. Avšak aj pri odpovedaní na ňu sa odborníci rozdeľujú na dva tábory. Pri priklonení sa na stranu tých, čo u Jakuba vidia odkazy na Pavla, by sa dalo tvrdiť, že tento text reagoval na zdeformované a nesprávne pochopené prijatie a rozširovanie náuky tohto veľkého apoštola. S dávkou predstavivosti a zjednodušenia sa Jakubom kritizovaný postoj dá vykresliť aj takto: Na to aby som bol spasený mi stačí uveriť v Ježiša, dať sa pokrstiť, žiť tak ako som žil doteraz a už sa nemusím starať o nič a o nikoho. Ak sme však pozornými čitateľmi Nového Zákona tak vieme, že s týmto nesúhlasil ani samotný Pavol, a pravdepodobne u neho dochádzalo k vytrhávaniu z kontextu. Niečo čo sa napríklad dnes deje pri pápežovi Františkovi.

Tretím krokom tak je Slovo aj uskutočňovať. Zdieľať

A preto sme k pozornému čítaniu textov povzbudení aj pri Jakubovom liste. Napríklad náš samotný liturgický úryvok nás v tomto posúva ešte ďalej. Autor v ňom kritizuje tých, ktorí Božie slovo iba počúvajú a prijímajú. Povieme si: A to nestačí? Podľa Jakuba nie, pretože mal pravdepodobne skúsenosť s množstvom alibistických kresťanov neochotných nejako toto Slovo dať do praxe. Iba teoreticky žitá nábožnosť veľmi rýchlo zabúdala „navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohoto sveta.“ (Jak 1,27) Tretím krokom tak je Slovo aj uskutočňovať. Inak sa môže stať, že tento „dokonalý dar [...] zhora“ (Jak 1,17) môže vyjsť nazmar.

Inzercia

Nech nás teda naše nastávajúce čítania z tohto „všeobecného“ listu povzbudzujú k lepšiemu pochopeniu jednotného a pritom rôznorodého biblického posolstva, ktoré by v našom živote prinášalo aj viditeľné plody.

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.