Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
14. august 2021

Prvotina

Každý rok 15. augusta si väčšina kresťanov pripomína sviatok Nanebovzatia/Usnutia Panny Márie. V katolíckom ponímaní je tento deň navyše posilnený právnou záväznosťou prikázaného sviatku a existenciou oficiálne definovanej príslušnej mariánskej dogmy. Jeho význam patrične zdôrazňuje aj liturgia. Slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie patrí v súčasnom latinskom obrade k tým zopár sviatkom, ktoré majú vlastné eucharistické slávenie vigílie. V praxi to znamená aj, že omša slávená v predvečer slávnosti používa vlastnú sadu modlitieb a biblických čítaní, ktoré sú iné ako tie používané na samotný deň. Pri tomto sviatku sa v obidvoch prípadoch ako epištola čítajú úryvky z 15. kapitoly Prvého listu Korinťanom, ktorej obsahom je Pavlov pohľad na otázku zmŕtvychvstania. Tu sa pozrieme na úryvok, ktorý sa má čítať v deň slávnosti.
Prvotina

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele si môžete prečítať tu.

Bratia, Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie: Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, lebo mu všetko položil pod nohy. (1 Kor 15, 20-27a) Zdieľať

Keďže sa s daným textom môžeme stretnúť aj inokedy, rozhodol som sa našu lekciu čítať v kontexte daného sviatku. Pre menej znalých len pripomeniem, že katolíci veria, že Mária, Ježišova matka, bola na konci svojho živote s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy.

Kristus nemá ostať jediným zmŕtvychvstalým človekom. Zdieľať

Pavol v našom úryvku obhajuje vieru v telesné vzkriesenie mŕtvych, pretože tento pohľad mal v Cirkvi od jej vzniku až dodnes mnoho odporcov. Apoštol svoje hlavné argumenty samozrejme opiera o Krista a jeho veľkonočné zmŕtvychvstanie. Pritom v úvode nášho textu využíva svoj typický paralelný dvojobraz Adama a Krista. Obidvoch prirovnáva k prvotine. Prvotný biblický význam tohto slova odkazuje na kultickú prax, pri ktorej boli Bohu obetované prvé plody z novej úrody. Obetné dary pritom mali aj zástupnú funkciu, keď pred božstvom reprezentovali celú úrodu, ktorú takto obetujúci predložil. Adam i Kristus sú prvotinami z ostatných ľudí. A v štýle Pavlových slov ako Adam predstavuje všetkých smrteľných ľudí, ktorých bol prapredkom, Kristus sa stáva prvým človekom z obnoveného nesmrteľného ľudstva. Samozrejme tu vyvstáva otázka, ako sa stať súčasťou Kristovho „potomstva“, keďže s Adamom sme všetci – podľa biblickej viery – prepojený telesne. To tu však nebudeme riešiť. Zvýrazniť chcem tú časť Pavlovho presvedčenia, že Kristus nemá ostať jediným zmŕtvychvstalým človekom. On je prvotinou a jeho vzkriesenie v sebe obsahuje aj nádej na povstanie mnohých ďalších.

A kto mu mohol byť vo svojom živote bližší ako jeho matka? Zdieľať

Ďalšie verše nášho čítania ďalej predstavujú akýsi poriadok postupného zmŕtvychvstania. Tu treba počítať s tým, že do Pavlových slov silno zasahujú jeho dobové predstavy. Tieto slová by sa nemali používať ako technické inštrukcie pre Kristov druhý príchod. Predsa však v sebe obsahujú istú logiku vzťahu, ktorá je napríklad veľmi silno prítomná pri mnohých náukách katolíckej tradície. Pavol v našom texte akoby zo sféry zmŕtvychvstania vylučoval tých, čo Ježiša neprijali. Odporuje to ale iným biblickým textom a náuke o konci sveta, ktoré hovoria o vzkriesení všetkých. Bez toho aby sme to tu hĺbkovo rozoberali môžeme  zjednodušene povedať, že autor listu pri zmŕtvychvstaní uprednostňuje tých, ktorý mali za svojho života blízko ku Kristovi. A kto mu mohol byť vo svojom živote bližší ako jeho matka?

Katolícka a iné tradície sa na Máriu pozerajú ako na „druhotinu“ zmŕtvychvstania. Zdieľať

Záverečná časť našej krátkej lekcie potom prechádza do apokalypticky zafarbeného opisu Kristovho víťazstva nad jeho nepriateľmi na konci časov, po ktorom nastolí svoju definitívnu nadvládu nad všetkým. Veľmi známy verš tu výslovne jedného z nepriateľov vidí v smrti. Tú pritom možno chápať pod rôznymi uhlami. Cez prvotný význam telesnej smrteľnosti v nej biblický a kresťanský pohľad rozpoznáva aj choroby, utrpenie a hlavne hriech a odlúčenie od Boha. Víťazstvo nad smrťou preto odvracia toto všetko. Dôsledkom Kristovho víťazstva teda môže byť aj odstránenie fyzického prejavu víťazstva smrti, akým je rozpadnutie tela v hrobe.

Inzercia

Katolícka a iné tradície sa na Máriu pozerajú ako na „druhotinu“ zmŕtvychvstania a prvotinu nádeje na zmŕtvychvstanie nás všetkých. Zjednodušený a čiastočný význam tohto článku viery a sviatku teda je, že Ježiš na svojej matke ukázal víťazstvo, ktorého súčasťou sa máme postupne stať mi všetci.

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Mal som pocit, že zmena je nemožná

Mal som pocit, že zmena je nemožná

Bol som mladík, keď sme sa raz v januári vybrali na Kráľovu Hoľu. Pri zostupe, ponorení v bielom „mlieku“, sme sa stratili. Zrazu sa zotmelo a my sme sa zabárali po pás do kosodreviny ukrytej pod vrstvou snehu.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.