Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
29. máj 2021

Už nielen vyvolení, ale aj synovia a dcéry

Úryvok z Listu Rimanom na slávnosť Najsvätejšej Trojice hovorí najmä o tom, ako Boží Duch začleňuje kresťana do Božieho života.
Už nielen vyvolení, ale aj synovia a dcéry

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele si môžete prečítať na našej internetovej stránke tu.

Z Listu Rimanom (8,14-18):
(14) Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. (15) Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ (16) Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. (17) Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.

 Pavol sa v dnešnom úryvku hrá s významom gréckeho slova πνεῦμα [pneuma], „duch“. Na jednej strane ho používa v zmysle „mať istú mentalitu“, konkrétne mentalitu otroctva (v. 15) a na strane druhej na označenie priameho Božieho pôsobenia, či jeho prítomnosti v človeku: „Duch adoptívneho synovstva“. Veriacemu, ktorý dáva Božiemu Duchu v živote priestor a je ochotný nechať sa ním viesť, je cudzia mentalita otroctva voči božstvu, ktorá je spojená so strachom z neho. Boží Duch nevzbudzuje v človeku strach z Boha. Je pravda, že Pavol na iných miestach vo svojich listoch používa termín δοῦλος [dulos], „otrok/sluha“ aj pre veriacich, ale je to vždy v spojení s označením vzkrieseného Krista ako Pána a vyjadruje sa tak úroveň vzťahov. Boží Duch nielen vzbudzuje vo veriacich mentalitu adoptívneho synovstva, ale skutočne ich adoptívnymi synmi robí.

Boží Duch nielen vzbudzuje vo veriacich mentalitu adoptívneho synovstva, ale skutočne ich adoptívnymi synmi robí. Zdieľať

Koncept adoptívneho synovstva v Starom zákone nenájdeme. Tam nachádzame vyvolenie – Boh si volí národ. V starozákonných textoch síce nájdeme vyjadrenia ako napríklad: „Keď bol Izrael mladý, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna.“ (Oz 11,1) Takéto texty s témou synovstva sa však, rovnako ako tie s témou vyvolenia, týkajú celého národa a nie jednotlivca, a tak koncept synovstva je v nich skôr iba metaforou.

Rovnako aramejský výraz „Abba“, nenájdeme na označenie Boha nikde v textoch Starého zákona písaných po aramejsky, ani ako prepožičaný výraz v hebrejských textoch. Starozákonné  pasáže, ktoré hovoria o Bohu ako o otcovi, rovnako ako tie, ktoré hovoria o synovstve, ako sme videli, majú komunitárny charakter, nie individuálny, ako je to v prípade dnešného Pavlovho textu. Nájdeme aj zopár textov, v ktorých sa na Boha obracia aj jednotlivec ako na Otca, ako napríklad Žalm 89,27: „On bude volať ku mne: ,Ty si môj otec, môj Boh a útočište mojej spásy.՚” (pozri aj Múd 14,3; Sir 23,4) Podobné vyjadrenia sa nachádzajú aj v kumránskych zvitkoch. Avšak synovstvo sa nikdy neuskutočňuje na základe Ducha.

Koncept adoptívneho synovstva si Pavol požičal z grécko-rímskeho prostredia. Jeho podstatným špecifikom je, že ten, kto bol prijatý za adoptívneho syna, získaval zároveň plné práva biologických synov, a teda aj právo nástupníctva a právo na dedičstvo. Skrze tento koncept tak Pavol dosahuje viac oproti téme vyvolenia, pretože tým vyjadruje, že synovstvo už nie je len metaforou, ale skutočnosťou. Navyše sa toto adoptívne synovstvo už netýka národa či spoločenstva ako celku, ale individuálne každého veriaceho. Každý kto uverí evanjeliu, prijme krst a dovolí Božiemu Duchu, aby ho viedol, sa stáva adoptívnym Božím synom či dcérou s plnými právami. Netreba tiež zabúdať, že ono synovstvo kresťan získava na základe Božieho Ducha, ktorý v ňom pôsobí, a ktorému sa on otvára. Znova raz sa tak vyjadruje primát Božej aktivity a nie ľudskej.

Inzercia

Kresťania už nie sú len vyvolený národ, ale skrze Ducha sa každý jednotlivý veriaci stáva členom Božej rodiny. Zdieľať

Kresťania už nie sú len vyvolený národ, ale skrze Ducha sa každý jednotlivý veriaci stáva členom Božej rodiny. Skrze vieru a krst bol adoptovaný do synovského vzťahu s Ježišom ako bratom a s Bohom ako Otcom a má priamo, vďaka pôsobeniu Božieho Ducha, účasť na Božom živote. Je možné, že spomínané obracanie sa na Boha zvolaním „Abba“ v kresťanskej tradícii pochádza od samotného Ježiša. To by ešte viac zdôrazňovalo blízkosť, až bezprostrednosť či intimitu vzťahu, ktorý skrze Božieho Ducha, môže kresťan s Bohom zažívať.

V kontexte slávnosti Najsvätejšej Trojice tak tento Pavlov text zdôrazňuje úlohu Ducha Svätého pri začleňovaní kresťana do života Najsvätejšej Trojice a povzbudzuje nás, aby sme otvárali cesty pre pôsobenie Božieho Ducha v nás a dovoľovali mu, aby nás viedol naším životom.

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Použitá literatúra:
Fitzmyer, J. A., Romans. A New Translation with Introduction and Commentary (AncB 33; New York 1993).

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Plodíme z Ducha či zo seba?

Plodíme z Ducha či zo seba?

Sviatky Turíc nám v tomto roku ponúka známy úryvok z listu Galaťanom, ktorý obsahuje dva katalógy. Skutkov tela a ovocia Ducha. Druhý zoznam je častou súčasťou toho, čo sa musí naučiť birmovanec pred skúškou. Skúsenosť nás však učí, že memorovanie samo o sebe nemá žiaden efekt. A ak sa aj treba niečo naučiť naspamäť, tak preto, aby nad tým mohol človek neskôr rozmýšľať a diskutovať. K tomu sa však často už nedostáva. Pri formulách, ktoré sú navyše prevzaté zo Svätého Písma, ako je aj náš prípad, sa pritom na ne nezaškodí pozrieť aj z kontextu biblickej knihy, z ktorej boli vyňaté. Hoci by bolo užitočné si všetky druhy ovocia Ducha po jednom porozoberať, ja sa tu vyberiem viac obšírnejšou cestou. Poďme teda na to.

Blog
Ako stredoveký mních jógu zakázal

Ako stredoveký mních jógu zakázal

Často sa stretávam otázkou, čo mám proti jóge, keď vlastne Ježiš v biblii jógu vyslovene nezakázal*. To je možno pravda, ale jógu predsa zakázal jeden stredoveký mních. No poďme pekne poporiadku.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.