Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
21. máj 2021

Plodíme z Ducha či zo seba?

Sviatky Turíc nám v tomto roku ponúka známy úryvok z listu Galaťanom, ktorý obsahuje dva katalógy. Skutkov tela a ovocia Ducha. Druhý zoznam je častou súčasťou toho, čo sa musí naučiť birmovanec pred skúškou. Skúsenosť nás však učí, že memorovanie samo o sebe nemá žiaden efekt. A ak sa aj treba niečo naučiť naspamäť, tak preto, aby nad tým mohol človek neskôr rozmýšľať a diskutovať. K tomu sa však často už nedostáva. Pri formulách, ktoré sú navyše prevzaté zo Svätého Písma, ako je aj náš prípad, sa pritom na ne nezaškodí pozrieť aj z kontextu biblickej knihy, z ktorej boli vyňaté. Hoci by bolo užitočné si všetky druhy ovocia Ducha po jednom porozoberať, ja sa tu vyberiem viac obšírnejšou cestou. Poďme teda na to.
Plodíme z Ducha či zo seba?

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele nájdete našej internetovej stránke tu.

Bratia, žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. (Gal 5, 16-25) Zdieľať

Lukáš Durkaj

V prvom rade treba podotknúť, že pri ovocí Ducha sa stretáme s dvoma verziami jeho počtu. Kritické verzie gréckeho textu Listu Galaťanom vymenúvajú deväť plodov. Katolícka tradícia ovplyvnená latinským prekladom Vulgáty ich rozširuje na dvanásť, keď ku láske, radosti, pokoju, zhovievavosti, láskavosti, dobrote, vernosti, miernosti a zdržanlivosti (Gal 5,22.23) pridáva trpezlivosť, skromnosť a čistotu (porov. KKC 736, 1832). Zdanlivá rozbuška na protestantsko-katolícky spor však nemá opodstatnenie. Dôležitý tu nie je počet, ale význam. Mnohé z uvedených ovocí sú totiž navzájom skoro synonymné, z čoho možno pochopiť, že Pavlovi nešlo o presnú filozoficko-teologickú taxáciu. Dvoma pri sebe blízko uvedenými zoznamami poukazuje na rozpor medzi telom a Duchom. Čo sa tým ale myslí?

Človek sám zo seba nemôže vydolovať nič dobré. Zdieľať

Hlavným motívom na napísanie listu bol rozpor v kresťanskej komunite Galaťanov. Pod vplyvom židokresťanov tam začala vystupovať skupina, ktorá hlásala v podstate to, že kto sa chce stať kresťanom, musí sa najprv stať židom. A teda dodržiavať predpisy Tóry a pri mužoch splniť povinnosť nechať sa obrezať.  Pavol proti tomu ale ostro vystupoval. Takýto postoj považoval za zradu slobody, ktorú pre všetkých ľudí vydobyl Kristus. Nepriamo tak aj tieto vonkajšie praktiky považoval za skutky tela (porov. Gal 3,3). Samy o sebe neprinášajú spravodlivosť, ba môžu sa stať prekážkou skutočnej slobody. Ide tu o známy Pavlov názor, ktorý prezentoval aj vo svojich ostatných listov. To, čo podľa neho prináša dobro je Duch. S ohľadom na spomenuté ovocie, tu treba ešte vysvetliť, že sa ním nemyslí duchovná zložka ľudskej bytosti ale Boží Duch, ktorého neskoršia kresťanská tradícia zadefinovala ako tretiu božskú osobu Duch Svätý. V takto dosť pesimistickom a vyhranenom tóne by sa teda dalo aj konštatovať, že človek sám zo seba nemôže vydolovať nič dobré.

Z tela sú skutky, Duch prináša plody. Zdieľať

Všimnúť sa to dá pri základnom rozdiele pomenovania našich zoznamov. Pri prvom ide o skutky, pri druhom o ovocie (plody). Život v Duchu sa preto nedá dosiahnuť iba konaním dobrých a nábožných skutkov. Ducha treba prijať. Znamená to, že tí, ktorí „plodia“ skutky tela, Ducha neprijali? To Pavol istotne netvrdí. Skôr sa to dá pochopiť tak, že s Duchom nespolupracujú (porov. Gal 5,16), resp. chápu jeho význam naopak. List nám aj na tomto mieste predstavuje špeciálnu kresťanskú etiku, ktorá hovorí nie tak o dosiahnutí dobra, ale o jeho dôsledkoch.

Dva zoznamy sa takto stali pre Galaťanov (a nás) akousi pomôckou na rozlišovanie toho, či niekto koná pod vedením Ducha, alebo nie (porov Gal 5,18). Čo sa týka skutkov tela (porov. Gal 5,19-21), Pavol tu neduhy prítomné v miestnej komunity hádže do jedného vreca s neresťami, ktoré poznal aj okolitý pohanský svet. Sériu pätnástich „skutkov“ (3 sexuálne, 2 kultické,  8 vzťahové a 2 pôžitkárske) korunuje dodatkom „a im podobné“, čím ozrejmuje, že nejde o nejaké dokonalé spovedné zrkadlo, ale o výzvu na pochopenie, že zlo je prepojené a môže navonok zobrať aj podobu zbožnosti. Adresáti totiž akoby zabudli, že vodiacim princípom (porov. Gal 5,14) má byť láska. A vskutku ona následne zaujíma nielen textovo, ale hlavne významovo prvé miesto medzi ovocím Ducha.

Inzercia

Vidno na mojom živote ovocie Ducha? Zdieľať

Aký by teda mohol byť praktický dôsledok nášho textu? Určite je užitočné si plody Ducha aj zapamätať. Je jedno či ich budeme vedieť 9 alebo 12. Ide o to ako ich použijeme. Najlepšie ako merítko posudzovania a ešte lepšie smerom hlavne na seba. Pri skutkoch tela (hriechoch) je niekedy ľahké odškrtnúť si, že však ja som nič neukradol, nikoho som nezabil atď. Skôr sa treba pýtať: „Vidno na mojom živote ovocie Ducha? Spolupracujem s ním vôbec?“ Alebo, ak sa sebaspytovanie zdá náročné, opýtať sa na seba ľudí, čo žijú okolo mňa.

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: Vitráž vyobrazujúca ovocie Ducha Svätého, Christ Church Cathedral, Dublin. wikimedia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Pri Prešove sa rekonštruuje budúce centrum rómskej misie

Pri Prešove sa rekonštruuje budúce centrum rómskej misie

Výzva nasledovať Ježiša: „Ty poď za mnou!“ bola pre budúcich učeníkov prísľubom zaujímavej a netradičnej skúsenosti. Výzva: „Vezmi svoj kríž a nasleduj ma!“ už bola menej lukratívna. Nové prikázanie: „Milujte sa navzájom!“ sa spočiatku zdalo samozrejmým, no časom vyžadovalo hlbokú skúsenosť odpustenia a milosrdenstva. Veľké poslanie: „Choďte do celého sveta…“ znamenalo tvrdú prácu s prenasledovaním. Výzva na jednotu vyžadovala vodcu – Ježiša. Výzvy Božieho slova platia i dnes. Sú všeobecné. A vždy ich nasledujú konkrétne výzvy. Tie, ktoré vnímame v duchu, ktoré Pán potvrdzuje cez proroctvo či cez ľudí… Takto nás Kristus Ježiš, náš Pán, vedie aj konfrontuje.

Blog
Juraj Drobný: Ak katolícky portál ide proti pápežovi, niečo tu nesedí

Juraj Drobný: Ak katolícky portál ide proti pápežovi, niečo tu nesedí

O čo možno oprieť dôveryhodnosť slovenských masmédií? V čom sa odlišujú tie katolícke? Možno sa 100 %-ne spoľahnúť, že katolícke masmédiá nepoužívajú manipulatívnu rétoriku?Juraj Drobný má obavu, že sa hlas katolíckych masmédií v informačnom šume covidovej spoločnosti stráca. Pravdu a serióznosť ťažko možno nájsť tam, kde je plno invektív od tmárov cez ovce až po Sorosových agentov, hovorí dramaturg TV LUX Juraj Drobný (58), s ktorým sa rozprávame o kritériách a dôveryhodnosti katolíckych masmédií.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.